A Level Nedir?

A Level (Advanced Level), İngiltere'de ve bazı diğer ülkelerde lise eğitiminin son iki yılında öğrencilere sunulan bir akademik yeterlilik sınav sistemidir. A level eğitimi İlk kez 1951 yılında İngiltere Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulmuş ve ilk benimseyen kuruluş Cambridge Üniversitesi'dir. İlk yıl, AS Level olarak adlandırılır ve her ders iki modülden oluşur. İkinci yıl, A2 Level olarak adlandırılır ve yine her ders iki modülden oluşur. Öğrenciler en az üç, en fazla beş A Level dersleri almalıdır. A Level programı, 16-19 yaş aralığındaki öğrenciler için tasarlanmıştır. Öğrencilerin A Level programına katılabilmeleri için IELTS gibi dil sınavlarından en az B2 seviyesinde puan almaları gerekmektedir.

A Level

A Level Programı

A Level programı, öğrencilerin üniversiteye gitmeden önce aldıkları son akademik dersler olarak tanımlanan ve genellikle İngiltere'de uygulanan, ancak dünya çapında geniş kabul gören bir dizi sınav ve dersler bütünüdür. Cambridge International AS ve A Level'ler, öğrencilere bir dizi derste derin anlayış kazandıran ve bağımsız düşünme becerilerini geliştiren prestijli bir niteliktir. Bu program, dünya çapında binlerce öğrencinin her yıl önde gelen üniversitelere yerleşmesine yardımcı olmaktadır.

A Level programının yapı ve formatı iki bölüme ayrılmıştır: AS Level ve A2 Level. AS Level, A Level niteliğinin ilk yılı olup, A Level'e ilerlemek için yeterli anlayış sağlayan dersler içerir. A2 Level ise, A Level derslerinin ikinci yarısıdır ve AS Level'de öğrenilen müfredata dayanır. Öğrenciler genellikle lise son sınıftan bir önceki yılda 4-5 AS Level dersi alır ve son sınıfta bu derslerin 3-4'ünü A2 Level'de alırken, zamanlarını doldurmak için AS Level'de tam A Level olarak tamamlamadan ek dersler alabilirler.

A Level sınavları, Cambridge ve Edexcel olmak üzere iki sınav kurulu tarafından düzenlenir. Edexcel A Level'ler modül tabanlı bir sistem izler ve öğrencilere notlarını iyileştirmek için modülleri tekrar alma esnekliği sunar. Cambridge A Level'leri ise çeşitli konular ve esnek kombinasyonlar sunar. Bu nitelikler, uluslararası öğrencilerin ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmıştır ve İngilizce dil becerilerini gösterme fırsatları sunar.

Cambridge A Level programında, öğrenciler AS Level sınavlarının sonunda bir yüzdelik not alır ve AS ve A2 Level notlarının ortalaması olan son A Level yüzdelik notunu alırlar. Edexcel'de ise öğrenciler, her modülün sonunda sınavlarına göre not alır ve nihai ortalama notları, AS ve A2 bölümleri sırasında oturdukları modüllerin ağırlıklı ortalaması olarak hesaplanır.

A-Level Dersleri

A-Level dersleri, Birleşik Krallık'ta lise eğitiminde sunulan ileri düzey derslerdir. Öğrenciler genellikle üniversiteye giriş için bu dersleri alırlar. İşte A-Level dersleri, ders içerikleri, yapısı ve puanlamaları hakkında detaylı bilgi aşağıda oluşturduğumuz listede verilmiştir.

Ders Adı İçerik Puanlama
Matematik Cebir, geometri, trigonometri, kalkülüs, olasılık ve istatistik konularını içerir. A* ile E arasında değerlendirilir. Yazılı sınavlar genellikle %80, uygulamalı değerlendirmeler %20 oranında etkili olur.
Fizik Mekanik, elektrik, manyetizma, termodinamik, optik, dalga ve kuantum fiziği konularını kapsar. A* ile E arasında notlandırılır. Sınavlar %60, laboratuvar çalışmaları ve raporlar %40 etkili olur.
Kimya Organik, inorganik kimya,analitik kimya, fiziksel kimya, kimyasal tepkimeler konularını içerir. A* ile E arasında değerlendirilir. Yazılı sınavlar %70, pratik değerlendirmeler %30 oranında etkilidir.
Biyoloji Hücre biyolojisi, ekoloji, genetik, biyokimya, fizyoloji, bitki ve hayvan biyolojisi konularını kapsar. A* ile E arasında notlandırılır. Yazılı sınavlar %65, laboratuvar çalışmaları %35 etkili olur.
Tarih Modern ve klasik dönemler, dünya savaşları, siyasi ve sosyal tarih konularını içerir. A* ile E arasında değerlendirilir. Yazılı sınavlar %75, araştırma raporları %25 oranında etkilidir.
İngiliz Edebiyatı İngiliz ve dünya edebiyatı, şiir, roman ve drama analizleri, edebi teoriler, yazar ve dönem çalışmaları içerir. A* ile E arasında notlandırılır. Yazılı sınavlar %70, edebi analizler ve yazma projeleri %30 etkili olur.
Ekonomi Mikroekonomi, makroekonomi, uluslararası ekonomi, piyasa yapıları ve ekonomik politikalar konularını içerir. A* ile E arasında değerlendirilir. Yazılı sınavlar %80, proje çalışmaları %20 oranında etkilidir.
Psikoloji Psikolojik teoriler, araştırma yöntemleri, sosyal psikoloji, gelişim psikolojisi ve biyopsikoloji konularını kapsar. A* ile E arasında notlandırılır. Yazılı sınavlar %70, araştırma projeleri %30 etkili olur.
Coğrafya Fiziki ve beşeri coğrafya, çevre sorunları, harita okuma ve analiz becerileri konularını kapsar. A* ile E arasında değerlendirilir. Yazılı sınavlar %70, saha çalışmaları ve harita analizleri %30 oranında etkilidir.
Sanat ve Tasarım Çizim, resim, heykel, grafik tasarım ve fotoğrafçılık konularını içerir. A* ile E arasında değerlendirilir. Portfolyo %60, yazılı sınavlar %20, pratik değerlendirmeler %20 oranında etkilidir.
Müzik Müzik teorisi, besteleme, performans, müzik tarihi ve analiz konularını içerir. A* ile E arasında değerlendirilir. Performans %50, beste çalışmaları %30, yazılı sınavlar %20 oranında etkilidir.
İleri Matematik (Further Mathematics) Matrisler, diferansiyel denklemler, karmaşık sayılar, ileri kalkülüs, vektörler, grup teorisi konularını içerir. A* ile E arasında değerlendirilir. Yazılı sınavlar %80, uygulamalı değerlendirmeler %20 oranında etkilidir.
Sosyoloji Sosyal teoriler, araştırma yöntemleri, toplumsal yapılar, kültür, kimlik, güç ve eşitsizlikler konularını içerir. A* ile E arasında değerlendirilir. Yazılı sınavlar %70, saha araştırmaları %30 oranında etkilidir.
İşletme İş yönetimi, pazarlama, finans, insan kaynakları, işletme stratejileri, girişimcilik konularını içerir. A* ile E arasında değerlendirilir. Yazılı sınavlar %80, proje çalışmaları %20 oranında etkilidir. 
Hukuk Hukuk sistemleri, medeni hukuk, ceza hukuku, ticaret hukuku, insan hakları, anayasa hukuku konularını içerir. A* ile E arasında değerlendirilir. Yazılı sınavlar %80, dava analizleri %20 oranında etkilidir. 
Politika Bilimi Siyasi teoriler, hükümet sistemleri, uluslararası ilişkiler, siyasi partiler, seçim sistemleri konularını içerir. A* ile E arasında değerlendirilir. Yazılı sınavlar %75, vaka analizleri %25 oranında etkilidir. 
Felsefe  Etik, metafizik, epistemoloji, mantık, siyasi felsefe, dini felsefe konularını içerir. A* ile E arasında değerlendirilir. Yazılı sınavlar %70, makale yazma %30 oranında etkilidir.
Din Bilimleri  Teoloji, dini metinler, etik, dünya dinleri, din felsefesi konularını içerir. A* ile E arasında değerlendirilir. Yazılı sınavlar %80, metin analizi %20 oranında etkilidir.
Tiyatro Sanatları  Tiyatro tarihi, performans teknikleri, yönetmenlik, drama teorileri, oyun yazarlığı konularını içerir. A* ile E arasında değerlendirilir. Performans %50, yazılı sınavlar %30, teori dersleri %20 oranında etkilidir. 
Bilgisayar Bilimi Programlama, algoritmalar, veri yapıları, yazılım geliştirme, bilgisayar mimarisi, ağlar konularını içerir. A* ile E arasında değerlendirilir. Yazılı sınavlar %70, pratik projeler %30 oranında etkilidir.
Fransızca Fransızca dilbilgisi, yazma, konuşma, dinleme ve okuma becerileri, Fransız kültürü ve edebiyatı konularını içerir. A* ile E arasında değerlendirilir. Yazılı sınavlar %60, sözlü sınavlar %30, proje çalışmaları %10 oranında etkilidir.
İspanyolca İspanyolca dilbilgisi, yazma, konuşma, dinleme ve okuma becerileri, İspanyol kültürü ve edebiyatı konularını içerir. A* ile E arasında değerlendirilir. Yazılı sınavlar %60, sözlü sınavlar %30, proje çalışmaları %10 oranında etkilidir.
Almanca Almanca dilbilgisi, yazma, konuşma, dinleme ve okuma becerileri, Alman kültürü ve edebiyatı konularını içerir. A* ile E arasında değerlendirilir. Yazılı sınavlar %60, sözlü sınavlar %30, proje çalışmaları %10 oranında etkilidir.

A Level Programının Amacı

A Level programının amacı, öğrencilere kapsamlı ve derinlemesine bir öğrenim deneyimi sunarak akademik ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktır. Bu programlar, öğrencilerin belirli bir disiplinde veya çalışma alanında uzmanlaşmalarını sağlar ve üniversite eğitimi veya profesyonel kariyer için gerekli beceri ve bilgileri kazandırmayı amaçlamaktadır.

A Level Not Sistemi

A Level not sistemi,A * (en yüksek derece) ile E (en düşük geçme notu) arasında değişen bir not aralığını kullanır. A Level notları, kurs çalışmaları, pratik değerlendirmeler ve yazılı sınavların bir kombinasyonu kullanılarak hesaplanır. Her sınav, A * ile E arasında bir ölçekte derecelendirilir ve her sınav için sınav kurulu tarafından belirlenen not sınırları, sınavın zorluğuna bağlı olarak değişebilir​​.

Öğrencilerin genel A Level notu, her sınavdan alınan notların toplanması ve bir ortalamaya ulaşılması ile hesaplanır. Örneğin, bir öğrenci bir sınavda A *, diğer bir sınavda A ve üçüncü bir sınavda B notu alırsa, genel A Level notu A * AB olacaktır. Her not, belirli bir puan aralığını temsil eder ve her not için kesin eşik, sınavın zorluğuna göre değişir.

Ayrıca, A Level sınavlarının değerlendirilmesinde bir "Rank Point System" (Sıralama Puan Sistemi) de kullanılmaktadır. Bu sistemde, öğrenciler H1, H2 ve/veya H3 sınavlarındaki performanslarına göre derecelendirilir. Bu notlar, H1 ve H2'de A'dan (en yüksek) U'ya (en düşük) kadar bir derece aralığında olabilir. Sınav notları, 0 ile 90 arasında değişen sıralama puanlarına dönüştürülebilir. Bir öğrencinin sıralama puanları, öğrencinin aşağıdakiler için elde ettiği sıralama puanlarının toplamı ile hesaplanır:

 • En iyi dört içerik tabanlı ders (3 H2 + 1 H1)
 • H1 Genel Kağıt (GP)
 • H1 Proje Çalışması (PW)
 • H1 Ana Dil (MTL)

Her not için belirlenen sıralama puanları, A seviyesinde %70 ve üzeri için H1'de 10 ve H2'de 20, B seviyesinde %60-%69 arası için H1'de 8.75 ve H2'de 17.5 gibi belirlenmiştir​.

A Seviye Notu Yüzde
A* %90 +
A %80-89
B %70-79
C %60-69
D %50-59
e %40-49
U (Not verilmemiş) %0-40

Neden A Level Programı

A Level programını seçmenin en önemli avantajlarından 9 tanesi şunlardır:

 • A Level, üniversite düzeyindeki eğitime geçiş için mükemmel bir hazırlık sunar.
 • A Level, öğrencilere ilgi duydukları konularda derinlemesine bilgi ve anlayış kazanma fırsatı sunar.
 • A Level sertifikaları, dünya genelinde birçok üniversite tarafından tanınır ve saygı görür. Bu, öğrencilere uluslararası düzeyde eğitim fırsatları açar.
 • A Level programı, Kariyer hedeflerine ve ilgi alanlarına göre ders seçme imkanı sağlar.
 • A Level programı, öğrencilerin bağımsız çalışma becerilerini geliştirmelerine ve zaman yönetimi, organizasyon ve öz disiplin gibi kişisel beceriler kazanmalarına yardımcı olur.
 • A Level derecesine sahip öğrenciler, üniversite başvurularında ve iş piyasasında rekabet avantajına sahip olabilirler.
 • A Level,Öğrencilere uluslararası eğitim ve kariyer fırsatları sunar.
 • A Level programı, öğrencilere kendi hızlarında öğrenme ve ilgi alanlarına göre derslerini seçme esnekliği sunar.
 • A Level Eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini geliştirir.

A Level Diploma Nasıl Alınır

A Level şartları, öğrencilerin belirli derslerde derinlemesine bilgi sahibi olmalarını gerektirir.A Level diploma nasıl alınır sorusuna yanıt arayan öğrenciler için kapsamlı şartlarını aşağıda listeledik.

 • A Level programı genellikle 16 – 18 yaş arasındaki öğrencilere yöneliktir.
 • Öğrencilerin A Level programına katılmadan önce belirli bir akademik başarı düzeyine sahip olmaları beklenir. Bu, genellikle GCSE (General Certificate of Secondary Education) sınav sonuçları veya eşdeğer bir lise eğitim düzeyi ile değerlendirilir.
 • Öğrenciler, genellikle 3 – 4 farklı konu seçerler. Bu konular, öğrencinin ilgi alanlarına ve gelecekteki kariyer hedeflerine bağlı olarak belirlenir.
 • A Level sınavları İngilizce olarak yapıldığı için, öğrencilerin yeterli düzeyde İngilizce bilgisine sahip olmaları gerekmektedir.
 • A Level programı sunan okullar ve kolejler, öğrencilerin bu programlara katılmalarını sağlayabilir. Dolayısıyla öğrencilerin A Level programı sunan bir eğitim kurumunda eğitim almaları gerekmektedir.
 • Bazı durumlarda, öğrenciler A Level için özel hazırlık dersleri alabilirler. Bu, öğrencilerin A Level müfredatına ve sınavlarına daha iyi hazırlanmalarını sağlar.
 • A Level iki aşamadan oluşur: AS Level (ilk yıl) ve A2 Level (ikinci yıl). Öğrencilerin her iki yılda da belirli dersleri almaları ve sınavlara girmeleri gerekmektedir.
 • A Level tamamlandıktan sonra, öğrenciler üniversite başvurularını yaparken bu sınav sonuçlarını kullanırlar.

A-Level Ücretleri

A-Level ücretleri, İngiltere’de konuma göre değişiklik gösterir. Genellikle her ders için ayrı bir ücret alınır ve bu ücretler yıllık olarak güncellenebilir. A Level programı yıllık ücreti £20.000- £30.000 GBP arası değişir.

A Level Veren Liseler

A Level veren liseler arasında Özel Tarabya İngiliz Okulları ve İstanbul Kabataş Erkek Lisesi, Atatürk Fen Liseleri bulunmaktadır. Bu okullar, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan bir protokol gereği A Level eğitimleri sunmaktadırlar​​​​.Ayrıca, Beştepe Koleji de 2016-2017 Eğitim Öğretim yılıyla beraber A Level eğitimini benimsemiş ve uygulamaya koymuştur.

A Level Veren İngiltere Liseleri

İngiltere'de A Level programı sunan birçok lise bulunmaktadır. Bu okullar, öğrencilerin üniversiteye hazırlanmalarını sağlamak için yüksek kaliteli eğitim sunar. İşte bazı tanınmış A level veren İngiltere liseleri şunlardır:

İngiltere Devlet Liseleri (Co-ED, Yatılı)

 • Alleyn School
 • Emanuel School
 • Highgate School
 • Kensington Park School
 • Ibstock Place School
 • King's College School
 • St Paul's School
 • University College School
 • Westminster School
 • St Clare's
 • Dulwich College
 • Moreton Hall
 • Uppingham School
 • Shrewsbury School
 • Ley's School
 • Ardingly College
 • Bedford School
 • Bradfield College
 • Caterham School
 • charterhouse
 • Eton College
 • Lancing College
 • Radley College
 • Reigate Grammar School
 • St Edward's Oxford
 • Wellington College
 • Fette's College

En Başarılı Uluslararası Liseler

 • Kings Education (Brighton, Oxford, London)
 • Chelsea Independent College
 • CATS College (Canterbury, London, Cambridge)
 • Bellerbys College (Brighton, London, Cambridge)
 • St Clare's Oxford, TASIS London

A-Level ve IB (International Baccalaureate) Arasındaki Fark

 • A-Level, genellikle 3-4 konuya odaklanır ve bu konularda derinlemesine bilgi sağlar. IB ise daha kapsamlı bir müfredata sahiptir ve öğrencilerin geniş bir konu yelpazesinde dersler almasını gerektirir.
 • A-Level genellikle iki yıllık bir programdır. IB Diploma Programı ise iki yıllık bir süreci kapsar.
 • Her iki program da uluslararası olarak tanınır, ancak IB daha geniş bir küresel kabul görür. A-Level daha çok Birleşik Krallık ve bazı Milletler Topluluğu ülkelerinde tercih edilir.
 • IB'de, öğrencilerin yaratıcılık, aktivite ve hizmet alanlarında deneyim kazanmalarını gerektiren CAS bileşeni bulunur. A-Level'da böyle bir gereklilik yoktur.
 • IB, Teori Bilgisi dersi ve Uzatılmış Deneme gibi öğelerle öğrencilere kritik düşünme ve araştırma becerileri kazandırmayı hedefler. A-Level daha çok sınav odaklıdır.
 • A-Level sınavları genellikle yazılı sınavlar üzerinden yapılır. IB'de ise iç değerlendirme (öğrenci çalışmaları) ve dış değerlendirme (sınavlar) birleştirilir.
 • A-Level'da öğrenciler, daha dar bir konu yelpazesi içinden seçim yapar ve bu konulara yoğunlaşır. IB'de ise öğrencilerin çok çeşitli konuları öğrenmeleri ve bu konularda dengeli bir eğitim almaları beklenir.
 • IB programı, öğrencilere global bir bakış açısı kazandırmayı ve farklı kültürlere karşı duyarlı olmayı hedefler.

A-Level ve AP (Advanced Placement) Arasındaki Fark

 • A-Level, Birleşik Krallık merkezlidir ve genellikle İngiltere ve Milletler Topluluğu ülkelerinde yaygındır. AP ise Amerika Birleşik Devletleri merkezlidir ve ABD'de daha yaygındır.
 • A-Level dersleri genellikle iki yıl sürer ve öğrencilere derinlemesine bilgi sağlar. AP dersleri ise genellikle bir yıl sürer ve daha geniş bir ders yelpazesi sunar.
 • AP sınavları, özellikle ABD'deki üniversiteler tarafından üniversite kredisi olarak kabul edilebilir. A-Level, genellikle İngiltere ve diğer bazı ülkelerde üniversite giriş şartı olarak kabul edilir.
 • AP'de öğrenciler, çeşitli konulardan istedikleri kadar ders alabilir. A-Level'de ise öğrenciler genellikle üç ila dört ana ders alır.
 • A-Level sınavları genellikle daha uzun ve derinlemesine, AP sınavları ise daha kısa ve çok yönlüdür.

A-Level ve Abitur Diploma Arasındaki Fark

 • A-Level, Birleşik Krallık'ta uygulanan bir sınav sistemidir. Abitur ise Almanya'da lise eğitiminin sonunda yapılan bir sınavdır.
 • A-Level, öğrencilerin 3-4 konuda derinlemesine uzmanlaşmasına olanak tanır. Abitur, daha geniş bir konu yelpazesi kapsar ve öğrencilere daha genel bir eğitim sunar.
 • Her iki sistem de genellikle iki yıllık bir süreci kapsar.
 • A-Level sonuçları, özellikle Birleşik Krallık ve bazı Milletler Topluluğu ülkelerinde üniversiteye giriş için kullanılır. Abitur, Almanya ve Avrupa Birliği içindeki üniversitelere giriş için temel teşkil eder.
 • A-Level, öğrencilerin belirlediği konular üzerine yoğunlaşan sınavlar içerir. Abitur'da ise, öğrenciler bir dizi zorunlu konudan ve seçmeli derslerden sınavlara girer.
 • A-Level, Birleşik Krallık'ın eğitim sistemine özgüdür. Abitur, Alman eğitim sisteminin bir parçasıdır ve Alman liselerindeki eğitimle bütünleşiktir.
 • A-Level, uluslararası alanda geniş bir kabul görür. Abitur ise daha çok Avrupa ve Almanca konuşulan ülkelerde tanınır.
 • A-Level, öğrencilere ders seçiminde daha fazla esneklik sağlar. Abitur ise Almanya eğitim sistemine göre daha katı ve standart bir yapıya sahiptir.

A-Level ve Matura Diploma Arasındaki Fark

 • A-Level, Birleşik Krallık ve Birleşik Krallık eğitim sistemini benimsemiş diğer ülkelerde lise eğitiminin bir parçası olarak uygulanır. Matura ise Avusturya, Polonya, Slovenya ve diğer Orta Avrupa ülkelerinde yaygın olan bir lise bitirme sınavıdır.
 • A-Level, genellikle 16-19 yaş arasındaki öğrencilere yönelik, derinlemesine ve uzmanlık gerektiren konularda eğitim verir. Matura ise daha geniş bir müfredatı kapsar ve öğrencilerin birçok farklı konuda genel bilgi sahibi olmalarını hedefler.
 • A-Level programında öğrenciler genellikle üç ila beş ders seçer ve bu dersler üzerinde yoğunlaşır. Matura'da ise öğrenciler daha fazla sayıda ders alır, ancak bu dersler genellikle daha geniş bir müfredatı kapsar.
 • A-Level, özellikle Birleşik Krallık'taki üniversitelere giriş için yaygın olarak kabul edilen bir yeterlilik olarak görülür. Matura ise Orta Avrupa ve bazı diğer Avrupa ülkelerinde üniversiteye giriş için gerekli olan standart sınavdır.
 • A-Level sınavları genellikle iki yılın sonunda yapılır ve her ders için ayrı ayrı değerlendirilir. Matura sınavları ise genellikle lise eğitiminin sonunda yapılır ve birçok farklı dersi kapsar.

A Level Kabul Eden Üniversiteler

A Level kabul eden üniversiteler, genellikle İngiltere'deki ve dünya çapındaki birçok üniversite tarafından tanınan ve kabul edilen niteliklerdir.İşte A Level kabul eden üniversitelerin bazıları şunlardır:

 • Florida Atlantic University
 • Massachusetts Üniversitesi
 • University of Massachusetts Dartmouth
 • Hannover Üniversitesi
 • Stuttgart Üniversitesi
 • Hamburg Üniversitesi
 • Siegen Üniversitesi
 • Berlin Freie Üniversitesi
 • Cambridge Üniversitesi
 • Oxford Üniversitesi
 • Imperial College London
 • Londra Üniversite Koleji (UCL)
 • Coventry Üniversitesi
 • Brunel Üniversitesi
 • Swansea Üniversitesi
 • Edinburgh Üniversitesi
 • Delft Teknoloji Üniversitesi
 • Eindhoven Teknik Üniversitesi
 • Leiden Üniversitesi
 • Groningen Üniversitesi
 • Utrecht Üniversitesi
 • Roma Sapienza Üniversitesi
 • LUISS Üniversitesi
 • Link Campus University
 • Pavia Üniversitesi
 • Barselona Üniversitesi
 • Madrid Özerk Üniversitesi
 • Madrid Complutense Üniversitesi
 • Pompeu Fabra Üniversitesi
 • Navarra Üniversitesi

A Level Programı Hakkında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Öğrenciler, üniversite ve kariyer hedeflerine uygun dersleri seçmelidirler. Seçilen dersler gelecekteki eğitim ve meslek seçimlerini etkileyebilir.
 • A Level dersleri, derinlemesine bilgi gerektirdiğinden, oldukça zorlayıcı olabilir. Öğrencilerin bu yoğun akademik yükü yönetebilmesi önemlidir.
 • A Level dersleri ve hazırlıkları, zamanı etkili bir şekilde yönetmeyi gerektirir. Öğrencilerin ders çalışma, gözden geçirme ve sınav hazırlıkları için yeterli zaman ayırması önemlidir.
 • Bazı üniversiteler A Level notlarına göre öğrenci kabul eder. Öğrencilerin hedefledikleri üniversitelerin kabul kriterlerini önceden araştırmaları faydalı olacaktır.
 • A Level, dünya çapında birçok üniversite tarafından tanınır, ancak her ülkedeki üniversitenin kabul kriterleri farklılık gösterebilir.
 • A Level programının maliyeti ve burs imkanları konusunda önceden bilgi edinmek önemlidir.
 • Dersler genellikle İngilizce olarak işlendiğinden, öğrencilerin yeterli İngilizce seviyesine sahip olmaları gerekir.
 • Öğrenciler, genellikle üç ila dört A Level dersi alır. Ders sayısı ve yoğunluğunu iyi değerlendirmek önemlidir.
 • A Level değerlendirmeleri, genellikle yazılı sınavlara dayanır. Öğrencilerin sınav formatlarına ve değerlendirme kriterlerine aşina olmaları gerekmektedir.
 • A Level, iki yıllık bir programdır. Öğrencilerin, bu süre zarfında akademik ve kişisel hedeflerine ulaşmak için uzun vadeli planlamalar yapmaları faydalı olacaktır.

A Level Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İletişim formu