Abitur Diploması Nedir?

Abitur Diploması, Almanya eğitim sisteminde önemli bir yere sahip olan ve genellikle Alman lisesi bitirme sınavı olarak tanımlanan bir diplomadır. Bu diploma, Almanya, İsviçre, Avusturya ve Amerika'da bulunan üniversitelere giriş imkanı sağlar. Almanya'da üniversite eğitimine erişim sağlaması ve Avrupa Birliği ülkelerindeki birçok üniversite tarafından kabul edilmesi nedeniyle oldukça değerlidir.

Abitur Diploması

Abitur Diploma, 12 veya 13 yıllık bir eğitim sürecinin ardından, son sınıfta gerçekleştirilen beş ayrı merkezi sınavın başarılı bir şekilde tamamlanması sonucu elde edilir. Bu diploma, genel olarak Avrupa Birliği vatandaşı öğrencilere sunulan haklarla eşit haklara sahip olmanızı sağlar. Ayrıca, ABD'deki birçok üniversite de Abitur diplomasını kabul eder ve bazı durumlarda kredi muafiyeti sağlayabilir.

Abitur, iki türe ayrılır: Bağımsız Abitur (allgemeine Hochschulreife) ve Bağımlı Abitur (fachgebundene Hochschulreife). Türkiye'de İstanbul Özel Alman Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesi gibi bazı okullar bağımsız Abitur diploması sunmaktadır.

Abitur sınav sistemine bakacak olursak, yazılı ve sözlü sınavlardan oluşmaktadır. Yazılı sınavlar genellikle Şubat ayında, sözlü sınavlar ise Mayıs ayında yapılır. Sınavların süreleri değişkenlik gösterir ve sınav sonuçları Alman not sistemi kullanılarak değerlendirilir. En yüksek başarı notu 1.0 iken, 4.0'ın üzerinde bir not alan öğrenciler Abitur diplomasını alamaz.

Abitur Diploma Programının Amacı

Abitur,programın temel amacı, öğrencileri üniversite eğitimine hazırlamak ve onlara geniş bir bilgi yelpazesi sunmaktır. Abitur, öğrencilere disiplinlerarası bir eğitim sağlayarak, sadece akademik bilgilerini değil, aynı zamanda eleştirel düşünme, analitik yaklaşım ve bağımsız araştırma becerilerini de geliştirir.

Abitur programının bir diğer önemli amacı, öğrencilerin sosyal ve kültürel becerilerini geliştirmektir. Bu, öğrencilere farklı kültürler ve düşünce yapıları hakkında bilgi vererek onların global bir perspektif kazanmalarını sağlar. Ayrıca, Abitur programı öğrencilere akademik özgürlük sunarak, ilgi alanlarına göre ders seçme fırsatı verir. Bu sayede öğrenciler, kendi gelecekleri için önemli olan alanlarda derinlemesine bilgi edinebilirler.

Abitur Diploma Not Sistemi

Alman ortaokul bitirme sertifikası olan Abitur, benzersiz bir derecelendirme sistemi kullanır. Lise eğitiminde, notların 1+ (15 puan) ile 6 (0 puan) arasında değiştiği 15 puanlık bir not sistemi kullanılır. Derecelendirme ölçeği aşağıdaki gibidir:

Seviye Sınıf Tanımı Yüzde
1+, 1, 1- Sehr gut (Çok iyi, mükemmel) %91-100
2+, 2, 2- İyi %81-90
3+, 3, 3- Befriedigend (Yeterli) %66-80
4+, 4, 4- Ausreichend (Yeterli – en düşük geçme notu) %50-65
5+, 5, 5-, 6 Mangelhaft (Yetersiz – başarısız not) %0-49

Çoğu Alman üniversitesi (hukuk fakülteleri hariç) bu derecelendirme ölçeğini kullanır ve not 1.0 mükemmel bir puan ise "mit Auszeichnung bestanden" (üstün başarı / mükemmel ile geçti) verilir. Hukuk öğrencileri söz konusu olduğunda, farklılaşmayı artırmak için 2 (bağırsak) ile 3 (befriedigend) arasında vollbefriedigend adı verilen ek bir not vardır.

Abitur Diploma Şartları

Abitur Diploması (Alman Bakaloryası) almak için gerekli şartları şu şekildedir:

 • Abitur almak için Almanya'da Gymnasium (lise) seviyesinde eğitim almak gerekmektedir. Bu eğitim genellikle 12 veya 13 yıl sürer.
 • Öğrenciler, Abitur sınavlarına hazırlık sürecinde belirli dersleri seçmeli ve bu derslerde yeterli başarı göstermelidir. Ana dersler genellikle Almanca, Matematik, bir yabancı dil ve bir doğa bilimidir.
 • Abitur diploması için öğrencinin belirli bir not ortalamasını tutturması gerekmektedir. Genellikle tüm derslerin ortalaması en az 4.0 (Almanya'da notlar 1-6 arasında verilir ve 1 en yüksek, 6 en düşük nottur) olmalıdır.
 • Abitur kapsamında dört ila beş yazılı sınav yapılır. Bu sınavlardan en az biri anadilde (Almanca), diğeri ise Matematikte olmalıdır. Diğer sınavlar öğrencinin seçtiği derslerden olur.
 • Yazılı sınavların yanı sıra, en az bir sözlü sınav yapılır. Bu sözlü sınav, öğrenci tarafından seçilen bir ders üzerine yapılır.

Abitur Diploması Ders Programı

Ders Ders İçeriği Yapısı Puanlama
Almanca Dilbilgisi, edebiyat, kompozisyon yazma, analiz Yazılı ve sözlü sınavlar 15 puan üzerinden, en iyi 5 not toplamı
Matematik Analiz, geometri, olasılık, istatistik Yazılı sınavlar 15 puan üzerinden, en iyi 5 not toplamı
Birinci Yabancı Dil Dilbilgisi, kelime bilgisi, okuma ve dinleme anlama, kompozisyon yazma Yazılı ve sözlü sınavlar " "
İkinci Yabancı Dil Dilbilgisi, kelime bilgisi, okuma ve dinleme anlama, kompozisyon yazma Yazılı ve sözlü sınavlar " "
Tarih Tarihsel olaylar, analiz, tarihsel belgeler ve yorumlama Yazılı sınavlar " "
Coğrafya Fiziksel coğrafya, beşeri coğrafya, ekonomik coğrafya Yazılı sınavlar " "
Fizik Mekanik, elektrik, manyetizma, optik, termodinamik Yazılı sınavlar " "
Kimya Atom yapısı, kimyasal reaksiyonlar, organik kimya Yazılı sınavlar " "
Biyoloji Hücre biyolojisi, genetik, ekoloji, evrim, insan biyolojisi Yazılı sınavlar " "
Sanat/Müzik Sanat teorisi, pratik uygulamalar, müzik teorisi, enstrüman çalışması Yazılı ve pratik sınavlar " "
Felsefe/Etik Felsefi akımlar, etik teoriler, mantık, argümantasyon Yazılı sınavlar " "
Spor Teorik spor bilgisi, pratik spor aktiviteleri, fiziksel performans Yazılı ve pratik sınavlar " "
Ekonomi Ekonomik teoriler, mikroekonomi, makroekonomi, finansal piyasalar Yazılı sınavlar " "
Bilgisayar Bilimi Programlama, algoritma analizi, veri yapıları, bilgi teorisi Yazılı sınavlar " "
Sosyal Bilgiler Sosyoloji, psikoloji, politik bilimler, toplum ve kültür Yazılı sınavlar " "

Abitur Diploması Nasıl Alınır?

Abitur Diploması almak,genellikle öğrencinin lise eğitiminin son iki yılında gerçekleşir ve çeşitli akademik disiplinlerde kapsamlı sınavları içerir. Öğrenciler, Almanca, İngilizce, Matematik ve bir Fen Bilgisi dersi gibi temel derslerde yazılı ve sözlü sınavlara girerler. Bu sınavlar, öğrencinin genel diploma ortalamasının yarısını oluşturur. Abitur süreci, öğrencilerin kapsamlı bilgi birikimlerini ve eleştirel düşünme becerilerini değerlendirir ve başarılı öğrenciler yükseköğretim kurumlarına giriş için gerekli olan Abitur Diploması'nı kazanır. Bu program, öğrencilerin akademik ve bireysel gelişimlerini destekleyerek, onları üniversite düzeyindeki eğitime hazırlar.

Abitur Veren Liseler

Abitur veren liseler, genellikle Almanca eğitim veren ve Almanya ile ortak eğitim programlarına sahip kurumlardır. Abitur diploması, öğrencilerin Almanya'da üniversite eğitimi almalarına olanak tanır. Türkiye'de Abitur veren liseler başlıca şunlardır:

İstanbul Alman Lisesi: 1868 yılında kurulan bu lise, Türkiye'nin en prestijli okullarından biridir. Eğitim dili Almanca olan okul, öğrencilerine Almanya'da üniversite okuma fırsatı sunar.

Ankara Alman Büyükelçiliği Özel Lisesi: Ankara'da bulunan bu okul, Almanya Büyükelçiliği'ne bağlı olarak faaliyet gösterir ve öğrencilere Abitur diploması verir.

İzmir Alman Büyükelçiliği Özel Lisesi: İzmir'deki bu okul, Almanca eğitim verir ve öğrencilerine Almanya'da yükseköğrenim fırsatı sunar.

Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu: İstanbul'da bulunan bu lise, Almanca ve İngilizce eğitim vererek öğrencilere hem Abitur hem de Avusturya Matura diploması alabilme imkanı sağlar.

Abitur Diploma ve IB (International Baccalaureate) Arasındaki Fark

 • Abitur, Alman eğitim sisteminin mezuniyet programıdır ve özellikle Almanya, İsviçre, Avusturya gibi ülkelerde eğitim almak isteyen öğrenciler için avantajlıdır.
 • IB diploma programı ise uluslararası bir lise bitirme programıdır ve öğrencilere daha geniş bir yelpazede üniversite seçenekleri sunar.
 • Her iki program da öğrencilere yaratıcı düşünme, araştırma ve sorgulama yetenekleri kazandırma amacını taşır.
 • Abitur ve IB programlarının her ikisi de uluslararası geçerlilik sağlar, ancak Abitur daha çok Almanca konuşulan ülkelerde, IB ise genel olarak daha geniş bir coğrafi alanda tanınır.
 • Öğrencilerin bu programlardan birine katılmak için lise eğitimlerini bu programları sunan okullarda alması gerekmektedir​​.

Abitur Diploma ve AP (Advanced Placement) Arasındaki Fark

 • Abitur, özellikle Almanya ve Avusturya'da yaygınken, AP ABD merkezlidir.
 • Abitur, lise son iki yılını kapsayan geniş bir müfredata sahipken, AP belirli derslere odaklanır ve genellikle bir yıl sürer.
 • Abitur, yazılı ve sözlü sınavları içerir; AP ise yalnızca yazılı sınavlardan oluşur.
 • AP, öğrencilere çeşitli dersler arasından seçim yapma olanağı sunar; Abitur ise daha sabit bir ders programı sunar.
 • Abitur, özellikle Alman üniversitelerine giriş için önemlidir; AP ise genelde ABD üniversitelerinde kredi olarak kabul edilir.
 • Abitur, öğrencilerden geniş bir bilgi yelpazesi ve derinlemesine anlayış bekler; AP ise spesifik derslerdeki uzmanlığa odaklanır.

Abitur Diploma Ve A-Level Arasındaki Fark

 • Abitur, Alman eğitim sisteminin bir parçasıdır ve özellikle Almanca konuşulan ülkelerde geçerlidir. A-Level ise İngiltere'de ortaya çıkmıştır ve genellikle İngiliz eğitim sistemini benimseyen ülkelerde tanınır.
 • Abitur, öğrencilerin geniş bir ders yelpazesinden seçim yapmalarını gerektirir ve genel bir eğitim anlayışına dayanır. A-Level ise öğrencilere, üniversitede tercih edecekleri bölümlere hazırlık niteliğinde dört ders seçme imkanı sunar, böylece öğrenciler kendi branşlarında uzmanlaşabilirler.
 • Abitur, Alman eğitim sistemine özgü bir yaklaşımı temsil ederken, A-Level daha geleneksel İngiliz eğitim sistemine dayanır.
 • Her iki diploma da uluslararası düzeyde tanınır, ancak Abitur daha çok Almanya ve Avusturya gibi Almanca konuşulan ülkelerde, A-Level ise İngiltere, Amerika, Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelerde tercih edilir.
 • Abitur ve A-Level, her ikisi de üniversiteye giriş için önemli kalifikasyonlar olarak kabul edilir, ancak her birinin kabul edildiği ülkeler ve üniversiteler farklılık gösterebilir.

Abitur Diploma ve Matura Diploma Arasındaki Fark

 • Abitur, Almanya ve bazı Avrupa ülkelerinde kabul edilen bir lise bitirme sınavıdır. Matura ise özellikle Avusturya, İtalya, İsviçre, ve Doğu Avrupa ülkelerinde kullanılan bir sınavdır.
 • Abitur, genellikle yazılı ve sözlü sınavları içerirken, Matura daha çok yazılı sınavlara odaklanır.
 • Abitur'da öğrenciler belirli derslerden sınavlara girerken, Matura'da genellikle geniş bir ders yelpazesi sunulur ve öğrenciler bu dersler arasından seçim yapar.
 • Her iki sınav da üniversiteye giriş için gerekli olmakla birlikte, her sınavın geçerli olduğu ülkelerdeki üniversiteler tarafından özellikle tercih edilir.
 • Her iki sınav da kendi bulundukları coğrafi ve kültürel bölgelerin eğitim sistemlerini yansıtır ve bu sistemlere göre şekillenir.

Abitur Diploma Kabul Eden Üniversiteler

 • Berlin Freie Üniversitesi
 • Humboldt Üniversitesi
 • Münih Teknik Üniversitesi
 • Münih Ludwig Maximilian üniversitesi
 • Heidelberg Üniversitesi
 • Hamburg Üniversitesi
 • Köln Üniversitesi
 • Goethe Üniversitesi
 • Tübingen Üniversitesi
 • Freiburg Üniversitesi
 • Viyana Üniversitesi
 • Graz Üniversitesi
 • Innsbruck Üniversitesi
 • Johannes Kepler Üniversitesi
 • Viyana Teknik Üniversitesi
 • Graz Teknoloji Üniversitesi
 • Viyana Ekonomi Üniversitesi
 • Viyana Tıp Üniversitesi
 • Barselona Üniversitesi
 • Madrid Özerk Üniversitesi
 • Barselona Özerk Üniversitesi
 • Madrid Complutense Üniversitesi
 • Pompeu Fabra Üniversitesi
 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • Valensiya Üniversitesi
 • Sevilla Üniversitesi
 • Granada Üniversitesi
 • Salamanca Üniversitesi
 • Johns Hopkins Üniversitesi
 • Massachusetts Teknoloji Enstitüsü
 • Michigan üniversitesi
 • Yale Üniversitesi
 • Concordia Üniversitesi
 • McGill Üniversitesi
 • Montreal Üniversitesi
 • Ottawa Üniversitesi
 • Toronto Üniversitesi
 • Durham Üniversitesi
 • Aix Marsilya Üniversitesi
 • Oxford Üniversitesi
 • Manchester Üniversitesi
 • Edinburg Üniversitesi
 • Trinity College Dublin
 • Amsterdam Üniversitesi
 • Delft Teknoloji Üniversitesi

Abitur Diploma İş Olanakları

Abitur diploması, özellikle teknik ve mesleki alanlarda çeşitli eğitim programlarına ve staj imkanlarına erişim sağlar. Almanya'da mesleki eğitim sistemi oldukça gelişmiş olup, bu sistem içinde Abitur diplomalılar için pek çok fırsat bulunmaktadır. Mühendislik, bilişim teknolojileri, sağlık hizmetleri ve işletme gibi alanlarda staj ve eğitim programlarına katılmak mümkündür.Abitur diploması sahipleri, özel sektörde çeşitli iş olanaklarına sahiptir. Pazarlama, finans, yönetim, danışmanlık gibi alanlarda kariyer yapabilirler.

Abitur Diploma Avantajları

 • Abitur diploması, Almanya ve Avusturya'daki üniversitelere giriş için genel bir anahtardır ve birçok Avrupa ülkesinde de tanınır.
 • Öğrenciler, geniş bir yelpazede lisans programları arasından seçim yapabilirler.
 • Almanya ve Avusturya'daki eğitim sistemleri dünya çapında yüksek kaliteye sahiptir.
 • Teknik ve mesleki alanlarda gelişmiş eğitim ve staj programlarına erişim.
 • Avrupa Birliği içinde ve dışında iş bulma imkanları.
 • Birden fazla dilde eğitim alma ve yabancı dil becerilerini geliştirme fırsatı.
 • Çeşitli sektörlerde, özellikle işletme, finans, pazarlama gibi alanlarda iş bulma şansı.
 • Startup ve yenilikçi projelerde aktif rol alma imkanı.
 • Eğitim, sağlık, sosyal hizmetler gibi alanlarda çalışma fırsatları.
 • Farklı kültürel arka planlardan gelen öğrencilerle etkileşim.
 • Eğitim ve yaşam masraflarını karşılamak için çeşitli burslar ve finansal yardımlar.
 • Üniversite ve mesleki eğitim yoluyla geniş bir profesyonel ağ oluşturma imkanı.

Abitur Diploma Hakkında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Akademik Hazırlık: Abitur, zorlu bir akademik programdır ve öğrencilerin yoğun çalışma ve disiplin gerektirir.
 • Dil Yeterliliği: Almanca bilgisi, Abitur programında başarılı olmak için kritik önem taşır.
 • Üniversite Kabulü: Abitur, özellikle Almanya ve Avusturya'daki üniversiteler için bir kabul şartıdır ancak tüm ülkelerde veya programlarda geçerli olmayabilir.
 • Sınav Sistemi: Yazılı ve sözlü sınavları içeren karmaşık bir değerlendirme sistemine sahiptir.
 • Kariyer Planlaması: Abitur, öğrencilere çeşitli kariyer seçenekleri sunar ancak öğrencilerin kariyer hedeflerine uygun ders seçimleri yapmaları önemlidir.
 • Uluslararası Tanınırlık: Abitur, bazı ülkelerde iyi tanınırken, diğer ülkelerde ek eşdeğerlik veya kabul süreçleri gerektirebilir.
 • Eğitim Süresi: Genellikle 12 ila 13 yıllık bir eğitim sürecinin sonunda verilir ve bu süreç boyunca kapsamlı bir müfredatı kapsar.
 • Bölgesel Farklılıklar: Almanya'nın farklı bölgelerinde Abitur sınavı ve içeriği bazen farklılık gösterebilir.
 • Üniversiteye Geçiş Süreci: Abitur, öğrencileri üniversite eğitimine hazırlar ancak her üniversitenin kabul süreci ve kriterleri farklıdır.
 • Mesleki Eğitim Alternatifleri: Abitur, akademik bir yola giriş sağlasa da, bazı öğrenciler için mesleki eğitim yolları daha uygun olabilir.

Abitur Diploma Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İletişim formu