Ds 2019 Formu Nedir ?

DS 2019 Formu, resmi adıyla "Certificate of Eligibility for Exchange Visitor (J-1) Status" (J-1 Değişim Ziyaretçisi Statüsü için Uygunluk Belgesi), Amerika Birleşik Devletleri'ne öğrenci, araştırmacı, öğretmen, stajyer veya benzeri kapsamlarda gelen değişim ziyaretçileri için bir zorunluluktur. Bu form, J1 vize programına katılmak isteyen bireyler için anahtar bir belge niteliğindedir ve ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından tanınan bir sponsor kuruluş tarafından sağlanır.

DS-2019 formunun önemi, öncelikle ABD'ye giriş yapacak olan değişim ziyaretçilerine yönelik J1 vizesi alınmasında yatar. Form, adayın program detaylarını, program süresini, finansal destek bilgilerini ve sponsor kuruluşun bilgilerini içerir. Bu bilgiler, vize sürecinde ve ziyaretçinin ABD'deki statüsünün yönetilmesinde kritik rol oynar.

ABD'ye eğitim veya kültürel değişim amacıyla gelen her bireyin, bu formu vize başvurusu sırasında konsolosluk veya elçilik görevlilerine sunması gerekmektedir. Form, ziyaretçinin programının amacını, süresini ve konumunu açıklar ve bu bilgiler, vize işlemleri sırasında ve ABD'de kalış süresince resmi bir referans noktası olarak kullanılır.

DS-2019 formunun bir diğer önemli özelliği, içerdiği SEVIS ID numarasıdır. Bu numara, her değişim ziyaretçisine özgü olup, ABD'nin Öğrenci ve Değişim Ziyaretçisi Bilgi Sistemi'nde (SEVIS) kayıtlıdır. Bu sistem, ziyaretçilerin ABD'deki eğitim ve değişim programlarını izler ve yönetir. Değişim ziyaretçisinin ABD'de kalışı boyunca SEVIS kaydının güncel tutulması gerekmektedir.

Form, aynı zamanda J-1 vize sahibinin ABD'deki yasal statüsünün belirlenmesinde de temel bir rol oynar. Örneğin, program değişiklikleri, uzatmalar veya sponsor değişiklikleri gibi durumlarda, ilgili değişiklikler DS-2019 formunda güncellenmelidir. Bu güncellemeler, değişim ziyaretçisinin vize statüsünün geçerliliğini koruması için önemlidir.

ABD'de J-1 vizesi altında bulunan kişiler, genellikle üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler, akademik araştırmacılar, öğretmenler, stajyerler ve diğer kültürel değişim programı katılımcılarıdır. Bu programlar, genellikle eğitim, mesleki eğitim, araştırma ve kültürel alışveriş amacı taşır.

Ds 2019 Temini

 • ABD'de bir eğitim programına veya değişim programına kabul edilmeniz gerekmektedir.
 • ABD'de kalışınızı finanse edecek kaynaklara sahip olduğunuzu gösteren belgeleri hazırlamanız gerekecektir. Bu, burs, öğrenim yardımı, kişisel veya aile kaynakları olabilir.
 • Kabul edildiğiniz kurum, DS-2019 formunun talep edilmesi için gerekli talimatları ve prosedürleri size sağlayacaktır.
 • Sponsorunuz, SEVIS üzerinden kaydınızı oluşturacak ve DS-2019 formunu hazırlayacaktır.
 • DS-2019 formu hazırlandığında, genellikle posta yoluyla veya elektronik olarak size gönderilecektir.

Ds 2019 Almak İçin Gerekli Belgeler

 • Pasaport
 • Finansal Kanıtlar
 • Kabul Mektubu veya Davetiye
 • Özgeçmiş (CV)
 • Akademik Kayıtlar
 • İngilizce Yeterlilik Kanıtı
 • Fotoğraf
 • Önceki Vize Kayıtları
 • Programa Katılım Kanıtı
 • Sağlık Sigortası Bilgileri

Ds 2019 Formunun Oluşturulması

DS-2019 formu, ABD'de bir eğitim programı, değişim programı veya çalışma programı sunan ve hükümet tarafından yetkilendirilmiş bir sponsor kuruluş tarafından oluşturulur. Sponsor kuruluş, Öğrenci ve Değişim Ziyaretçisi Bilgi Sistemi (SEVIS) üzerinden formu doldurur. SEVIS, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın bir parçasıdır ve uluslararası öğrencilerin ve değişim ziyaretçilerinin ABD'deki durumlarını takip eder.

Sponsor kuruluş, öğrencinin kişisel bilgilerini, program detaylarını ve finansal destek kanıtlarını SEVIS sistemine girer ve doğrular.Bilgiler doğrulandıktan sonra, SEVIS sistemi üzerinden DS-2019 formu oluşturulur ve öğrenciye ya da değişim ziyaretçisine gönderilir.

Ds 2019 Formunun Kullanımı

DS-2019 formunun kullanımı, özellikle vize işlemleri sırasında ve ABD'de kaldığınız süre boyunca önemlidir. Form, vize başvurusu sırasında konsolosluk veya elçilikte sunulur ve J-1 vize statüsünün onaylanması için temel bir belge olarak işlev görür. Formun içerdiği bilgiler, programın amacını, süresini, finansal kaynakları ve ziyaretçinin ABD'deki sponsor kuruluşunu açıklar.

ABD'de bulunduğunuz süre boyunca DS-2019 formu, yasal statünüzün bir kanıtı olarak hizmet eder. Öğrenci, araştırmacı, öğretmen veya stajyer gibi çeşitli rollerde bulunan bireyler, bu formu her zaman yanlarında bulundurmalıdırlar. DS-2019 formu, ABD içinde seyahat ederken, sosyal güvenlik numarası başvurusu yaparken veya iş izni (örneğin, Practical Training) için başvuruda bulunurken de gerekebilir.

Formda yer alan bilgiler, ABD'de kalışınızın tüm süresi boyunca güncel ve doğru olmalıdır. Eğer programınızda herhangi bir değişiklik (program uzatması, finansal kaynak değişikliği, sponsor değişikliği vb.) olursa, bu bilgilerin sponsor kuruluşunuz tarafından DS-2019 formunda güncellenmesi gerekmektedir.

DS-2019 formu, programınızın sona ermesinden sonra da önemini korur. Programınızı tamamladıktan sonra, belirli bir süre (genellikle 30 gün) ABD'de kalmak için izniniz olur. Bu "grace period" süresi boyunca, DS-2019 formunuz, yasal statünüzün geçerli olduğunu gösteren bir belge olarak işlev görür.

Ds 2019 Formu Düzenleme

DS-2019 formu, ABD'deki sponsor kuruluş veya eğitim kurumu tarafından düzenlenir. Bu kuruluşlar, SEVIS (Öğrenci ve Değişim Ziyaretçisi Bilgi Sistemi) ile çalışarak öğrencinin veya değişim ziyaretçisinin bilgilerini günceller.

Eğer öğrencinin veya ziyaretçinin durumunda bir değişiklik olursa (örneğin adres değişikliği, program değişikliği vb.), sponsor kuruluşa bildirilir.Sponsor kuruluş, gerekli güncellemeleri SEVIS üzerinden yapar ve gerekirse yeni bir DS-2019 formu çıkarır.

Ds 2019 Formu İçerik

 • Program Sponsorunun Adı ve Adresi
 • Exchange Visitor’ın (Değişim Ziyaretçisinin) Tam Adı
 • SEVIS ID Numarası
 • Programın Türü
 • Programın Başlangıç ve Bitiş Tarihleri
 • Programın Kısa Açıklaması
 • Program Sponsorunun Yetkilisi
 • Katılımcının Finansman Bilgileri
 • İngilizce Yeterlilik Bilgisi
 • Site of Activity Adresi
 • Kategori ve Alt Kategori Bilgisi
 • Katılımcının Vatandaşlık Bilgisi
 • DS-2019 Form Numarası
 • Katılımcının İmzası ve Tarih

DS-2019 Formunuzda Dikkat Edilecek Hususlar

 • Kişisel Bilgilerin Doğruluğu: Ad, soyad, doğum tarihi ve uyruğunuz gibi kişisel bilgilerin doğru olduğundan emin olun.
 • Program Bilgileri: Eğitim veya değişim programının başlangıç ve bitiş tarihleri, program türü ve sponsor kuruluş bilgileri.
 • Sevis Kimliği
 • Finansal Bilgiler: Programın maliyeti ve finansal destek bilgileri.
 • Sponsor Kuruluşun İmzası ve Mühürü: Formun sponsor kuruluş tarafından imzalanmış ve mühürlenmiş olduğundan emin olun.
 • Güncel Bilgiler: Herhangi bir değişiklik durumunda (adres, program değişikliği vb.) sponsor kuruluşa bildirilmesi gerektiğini unutmayın.

Ds 2019 Formu Hakkında Sık Sorulan Sorular

İletişim formu