İçindekiler

GPA Nedir ?

GPA (Genel Not Ortalaması), bir öğrencinin eğitim hayatı boyunca elde ettiği başarının kantitatif bir değerlendirmesidir. Kısacası, alınan tüm ders notlarının kredi ağırlıklı ortalaması olarak tanımlanır. Genellikle 1.0 ile 4.0 arasında bir ölçekte değerlendirilen bu sistem, öğrencinin akademik performansını yansıtmaktadır. Bu ölçek, 4.0'ın en yüksek not olan A'ya eşit olduğu bir sistemle çalışır. Birçok yükseköğretim kurumu, öğrencilerin akademik beklentileri karşılayıp karşılamadığını değerlendirmek için GPA'yı kullanır.

Yurtdışında üniversite okumak ve yurtdışı eğitim fırsatlarını değerlendirmek isteyen öğrenciler için, GPA (Grade Point Average) sadece yerel değil, aynı zamanda uluslararası arenada da önemli bir performans göstergesidir. Öğrencilerin yurtdışında okumak için başvurdukları programlar, burs olanakları veya iş fırsatları, genellikle bu kantitatif değerlendirmeyi önemli bir kriter olarak kabul eder.

GPA Nedir

GPA Ölçekleri

Genel Not Ortalaması (GPA) hesaplaması, öğrencinin akademik performansının kantitatif bir göstergesidir. Bu GPA hesaplaması, harf notlarının nümerik değerlere dönüştürülmesiyle gerçekleştirilir. Standart bir 4.0 ölçeğine göre bu dönüşüm aşağıdaki gibidir:

 • A Harfi: Bu not, 4.0 nümerik değere karşılık gelir ve mükemmel bir başarıyı temsil eder.
 • B Harfi:0 nümerik değere eşdeğerdir ve yukarıda ortalamada bir başarıyı gösterir.
 • C Harfi:0 olarak değerlendirilir ve orta seviye bir başarıyı yansıtır.
 • D Harfi:0 nümerik değere sahiptir ve kabul edilebilir minimum seviyeyi temsil eder.
 • F Harfi:0 ile ifade edilir ve başarısızlığı gösterir.

GPA Hesaplama

GPA hesaplama, öğrencilerin bir dönem veya yarıyıl boyunca gösterdikleri akademik performansın sayısal bir değerlendirmesidir. Genellikle 4.0 üzerinden hesaplanır, ancak bazı ülkelerde ve kurumlarda farklı ölçekler kullanılabilir.

Notların Harf Karşılıklarını Sayısal Değerlere Dönüştürme

Her ders için alınan harf notunun sayısal karşılığını belirleyin. Örneğin, ABD'de yaygın bir sistemde A=4.0, B=3.0, C=2.0, D=1.0 ve F=0 olarak değerlendirilir.

Her Dersin Kredi Değerini Belirleme

Üniversiteler derslerin zorluk ve önemine göre farklı kredi değerleri atayabilir. Genellikle bir ders 1 ila 4 kredi arasında değişir.

Ağırlıklı Not Ortalamasını Hesaplama

Her dersin sayısal not değerini o dersin kredi değeri ile çarpın. Bu, dersin ağırlıklı notunu verir.

Toplam Ağırlıklı Not ve Toplam Kredi Sayısını Hesaplama

Tüm derslerin ağırlıklı notlarını toplayın ve aynı şekilde tüm derslerin kredi değerlerini toplayın.

GPA'yı Hesaplama

Toplam ağırlıklı notu, toplam kredi sayısına bölerek GPA'yı hesaplayın.

GPA Hesaplama Örnekleri

GPA hesaplama örnekleri içeren aşağıdaki tabloyu kontrol edebilirsiniz.

GPA Hesaplama Örnekleri
Kurs Kredi Skor Not Puanları
Matematik 4 (+) 4 x 4,3 = 17,2
Fizik 2 B 2x3 = 6
İngilizce 3 A 3×4=12
Toplam 9 yok 35.2
GPA 35,2 / 9 = 3,91

 

GPA Hesaplama Örnekleri
Kurs Kredi Skor Not Puanları
Biyoloji 4 3 4×3=12
Kimya 3 2 3x2 = 6
Kimya Laboratuvarı 2 4 2x4 = 8
Toplam 9 yok 26
GPA 26,0 / 9 = 2,89

GPA Not Derecelendirme Sistemleri

GPA (Grade Point Average) not derecelendirme sistemleri, öğrencilerin akademik performanslarını değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Farklı ülkelerde ve eğitim kurumlarında farklı sistemler bulunsa da, temel prensipler genellikle benzerdir.

AA/BB/CC Not Derecelendirme Sistemi

AA/BB/CC not sistemi, 100'lük notlama sistemi temel alınarak ve genel başarı notları dikkate çıkarılarak sıralanmıştır.

AA/BB/CC Not Derecelendirme Sistemi
Harf Notu 100’lü Sistem Başarı Notu/Puanı
AA 90-100 4
BA 85-89 3,5
BB 80-84 3,00
BC 75-79 2,5
CC 65-74 2
DC 60-64 1,5
DD 55-59 1
FD 50-54 0,5
FF 0-49 0

A1/B1/C1 Derecelendirme Not Sistemi

A1, B1 ve C1 değerlendirme sistemlerinin, 100'lük sistem bazında ve başarı notu kriterlerine göre sıralamasını sunmaktayız.

A1/B1/C1 Derecelendirme Not Sistemi
Harf Notu 100’lü Sistem Başarı Notu/Puanı
A1 95-100 4
A2 90-94 3,75
A3 85-89 3,50
B1 82-84 3,25
B2 80-82 3
B3 75-79 2,75
C1 70-74 2,5
C2 65-69 2,25
C3 60-64 2
D 55-59 1,75
F 50-54 0

A+/A-/A Derecelendirme Not Sistemi

A+/A-/A not sisteminin 100’lü sistem ve başarı notuna göre aşağıdaki gibi listeledik.

A+/A-/A Derecelendirme Not Sistemi
Harf Notu 100’lü Sistem Başarı Notu/Puanı
A+ 97-100 4,33 - 4,00
A 93-96 4
A- 90-92 3,7
B+ 87-89 3,33
B 83-86 3
B- 80-82 2,7
C+ 77-79 2,33
C 73-76 2
C- 70-72 1,7
D+ 67-69 1,33
D 63-66 1,00
D- 60-62 0,67
F 0-59 0

Uluslararası Ölçekler

4.0 Ölçeği (ABD ve Kanada)

 • A:0
 • A-:7
 • B+: 3.3
 • B: 3.0
 • B-: 2.7
 • C+: 2.3
 • C: 2.0
 • C-: 1.7
 • D+: 1.3
 • D: 1.0
 • F: 0.0

5.0 Ölçeği (Bazı Amerikan Okulları)

 • A: 5.0 (AP, Honors ve IB gibi zorlu dersler için)
 • A: 4.0 (Normal dersler için)
 • B: 3.0
 • C: 2.0
 • D: 1.0
 • F: 0.0

10 Puanlık Ölçek (Hindistan ve Bazı Avrupa Ülkeleri)

 • A: 10
 • B: 9
 • C: 8
 • D: 7
 • E: 6
 • F: 0

7 Puanlık Ölçek (Avustralya)

 • HD (High Distinction): 7
 • D (Distinction): 6
 • C (Credit): 5
 • P (Pass): 4
 • F (Fail): 0-3

100 Puanlık Ölçek (Bazı Asya ve Avrupa Ülkeleri)

Genellikle 100 üzerinden değerlendirilir ve 70 veya 75 yüksek dereceli bir başarı olarak kabul edilir.

Alman 5 Puanlık Ölçek

 • 1: Çok iyi (Sehr gut)
 • 2: İyi (Gut)
 • 3: Tatmin edici (Befriedigend)
 • 4: Yeterli (Ausreichend)
 • 5: Başarısız (Nicht ausreichend)

Fransız 20 Puanlık Ölçek

20 üzerinden değerlendirilir, 10 genellikle geçme notudur.

İngiliz Derece Sınıflandırması

 • First Class Honours
 • Upper Second Class Honours (2:1)
 • Lower Second Class Honours (2:2)
 • Third Class Honours

GPA'yı Yükseltmek İçin Yönergeler

Not ortalamasının artırılması için belirli bir formülün olmadığı bilinmektedir ve öğrencilerin bireysel öğrenme stilleri ve ihtiyaçları doğrultusunda değişen stratejilere sahip olmaları gerekmektedir. Ancak, eğitim uzmanları tarafından belirtilen bazı genel yönergeler, öğrencinin akademik başarısını artırmak için takip edebileceği stratejik yaklaşımları içermektedir. Aşağıda belirtilen öneriler, her ne kadar doğrudan not ortalamasının yükseltilmesi garantisi olmasa da, öğrencilerin genel öğrenme yeteneklerini ve verimliliğini geliştirmek için önerilen yöntemlerdir:

 • Planlama ve Organizasyon: Etkili bir çalışma programı oluşturarak zamanınızı en iyi şekilde kullanın. Sınavlar ve ödevler için takvim oluşturma alışkanlığı edinerek sürprizlerden kaçının.
 • Aktif Öğrenme Teknikleri: Öğrenilen bilgileri başkalarına öğretmek, konu hakkında tartışmalar yapmak gibi aktif öğrenme yöntemleri bilginin kalıcı olmasını sağlar.
 • Öz Değerlendirme: Belirli aralıklarla öğrenme sürecinizi değerlendirin. Anlamadığınız konuları belirleyin ve bu konularda ekstra zaman ayırın.
 • Farklı Kaynaklardan Yararlanma: Sadece ders kitaplarına değil, farklı kaynaklara da başvurarak konuları farklı perspektiflerden öğrenme şansını yakalayın.
 • Düzenli Araştırma ve Gözden Geçirme: Ders içeriklerini düzenli olarak gözden geçirerek bilgilerinizi tazeleyin ve hafızanızı güçlendirin.
 • Grup Çalışması: Farklı bakış açılarından faydalanmak ve öğrenme sürecini zenginleştirmek için arkadaşlarınızla grup çalışması yapın.

Bu yönergeler, genel öğrenme kapasitesini artırmaya yönelik olarak oluşturulmuştur ve bireylerin kişisel ihtiyaçlarına göre uyarlanmalıdır. Uygulamanın etkili olabilmesi için öğrencinin bu yönergeleri kendi öğrenme stiline göre adapte etmesi önerilir.

Üniversite GPA Hesaplama

Üniversite GPA (Genel Ortalama) hesaplama, akademik başarınızı ölçen önemli bir faktördür ve genellikle 4.0 üzerinden değerlendirilir. Üniversitelerin bazıları kendi özgün sistemlerini kullanabilir, ancak genel olarak GPA hesaplama, alınan derslerin kredileri ve bu derslerden alınan notların ağırlıklı ortalaması alınarak yapılır.

Aşağıdaki hızlı adımlarla GPA'nızı dakikalar içinde bulun:

 • Harf Notunuzu Ekleyin
 • Sınıf Kredilerinizi Ekleyin
 • GPA'nızı hesaplayın

Harf Notunuzun Belirlenmesi

Üniversite Not Ortalamanızın (GPA) doğru bir şekilde hesaplanması için öncelikle alacağınız veya almış olduğunuz harf notunuzu belirlemeniz gerekmektedir. Eğer dönem sonu nihai notunuz henüz belirlenmediyse, akademik danışmanınızdan veya ilgili öğretmeninizden geçici not bilginizi talep edebilirsiniz. Bununla birlikte, resmi sonuçlar açıklanmadan önce bir tahminde bulunarak geçici bir harf notu belirlemek de mümkündür. Harf notları genellikle 4.0 ölçeğinde A+ ile F arasında değişiklik gösterebilir.

Ders Kredilerinin Eklenmesi

GPA hesaplamanızı gerçekleştirebilmek için aldığınız derslerin kredilerini belirtmeniz esastır. Örnek vermek gerekirse, eğer 4 kredi değerinde bir dersten "A" harf notu aldıysanız, bu dersi ve kredisini hesaplama listesine eklemelisiniz. Hem ağırlıklı (honors/AP gibi) hem de ağırlıksız dersleri listeye dahil edebilirsiniz. Ağırlıklı dersler genellikle GPA hesaplamasında ek puan avantajı sağlarken, ağırlıksız dersler standart kredi değerine sahip olup ekstra puan içermez.

Üniversite Not Ortalamanızın Hesaplanması

Listeye eklemiş olduğunuz tüm derslerin harf notları ve kredi değerleri üzerinden kümülatif bir Üniversite Not Ortalaması (GPA) hesaplanacaktır. "Başka bir dönem ekle" seçeneğini kullanarak birden fazla dönem için de bu hesaplamayı gerçekleştirebilirsiniz. Hesaplama süreci boyunca eklemiş olduğunuz derslerin harf notlarına ve kredi ağırlıklarına bağlı olarak kümülatif not ortalaması otomatik olarak güncellenecektir.

CGPA Nedir?

CGPA, öğrencinin tüm akademik kariyeri boyunca elde ettiği not ortalamasını ifade eder ve genellikle dörtlük bir skalada hesaplanır. Bu değer, öğrencinin genel akademik başarısını ölçer ve eğitim kurumları, işverenler ve burs veren kurumlar tarafından önemli bir kriter olarak kullanılır. CGPA, öğrencilerin dönemsel olmayan genel performansını değerlendirerek, akademik tutarlılığı ve gelişimi gösterir. Özellikle yüksek öğrenim, yüksek lisans başvuruları, burs ve staj olanaklarında büyük rol oynar. İşverenler de işe alım süreçlerinde bu değeri göz önünde bulundurabilir. Örneğin, Lethbridge Üniversitesi'nde 20'den fazla krediye sahip öğrenciler için 2.0 ve üzeri CGPA, başarı olarak kabul edilirken, 2.0 altı performans yetersiz olarak değerlendirilir.

CGPA Hesaplama

Bir öğrencinin akademik başarısını değerlendirmek için CGPA (Kümülatif Not Ortalaması) kavramı yaygın olarak kullanılır. CGPA'nın hesaplanmasında, her dönemin GPA (Not Ortalaması) değeri esas alınır. Dönem bazında not ortalaması, alınan derslerin kredisi ve bu dersler için elde edilen notlar temelinde hesaplanır.

Ders Notlarının Dönüştürülmesi

İlk adım, her ders için alınan harf notlarını sayısal bir değere dönüştürmektir. Bu genellikle A=4, B=3, C=2, D=1 ve F=0 şeklinde yapılır, ancak bu skala okuldan okula değişebilir.

Kredi Saatlerinin Belirlenmesi

Her dersin kredi saatleri, o dersin CGPA hesaplamasındaki ağırlığını belirler. Genellikle, bir dersin kredi saati, haftalık ders saatlerine eşittir.

Ağırlıklı Not Ortalamasının Hesaplanması

Her bir dersin sayısal not değeri, o dersin kredi saatleri ile çarpılır. Bu işlem, alınan tüm dersler için yapılır ve sonuçlar toplanır.

Toplam Kredi Saatlerinin Hesaplanması

Alınan tüm derslerin kredi saatleri toplanarak toplam kredi saati hesaplanır.

CGPA'nın Hesaplanması

Toplanan ağırlıklı notların toplamı, toplam kredi saatlerine bölünür.Elde edilen sonuç, CGPA'yı verir.

CGPA Derecelendirme Not Sistemi
Harf Notu Seviye Başarı Notu/Puanı
%80 ve üzeri (+) 4.00
%75 ila %80'den az A 3,75
%70 ila %75'in altı A- 3,5
%65 ila %70'in altında B+ 3,25
%60 ila %65'in altı B 3
%55 ila %60'ın altında B- 2,75
%50 ila %55'in altında C+ 2,5
%45 ila %50'den az C 2,25
%40 ila %45'in altında D 2
%40 %40'tan az F 0.00

CGPA Hesaplama Örnekleri

CGPA hesaplanma örneklerini içeren aşağıdaki tabloyu kontrol edebilirsiniz.

CGPA Hesaplama Örnekleri
Dönemler Kredi Saatleri GPA Ağırlık Ortalaması
1 22 3,5 22×3,5=77
2 20 3,2 20 x 3,2 = 64
  Toplam = 42   Toplam = 141
Genel Not Ortalaması = 141/42 = 3,36

GPA Ve CGPA Arasındaki Fark

Üniversite ve yüksekokulların eğitim kalitesini ölçmede kullandığı iki önemli kavram vardır: GPA (Dönem Ortalaması) ve CGPA (Kümülatif Genel Not Ortalaması). Bu iki terim arasındaki farklar, nasıl hesaplandıkları ve akademik başarıya olan etkileriyle ilgilidir.

 • GPA (Grade Point Average) belirli bir dönem veya yarıyıl için hesaplanır.CGPA (Cumulative Grade Point Average) Tüm akademik kariyer boyunca, yani birden fazla dönem veya yarıyıl için hesaplanır.
 • GPA (Grade Point Average) O dönem alınan derslerin not ortalamasını yansıtır.CGPA (Cumulative Grade Point Average) Tüm derslerin genel not ortalamasını yansıtır.
 • GPA (Grade Point Average) Kısa dönemli akademik performansı gösterir.CGPA (Cumulative Grade Point Average) Uzun süreli akademik performansı gösterir.
 • GPA hesaplamalarında genellikle harf notları (A, B, C vb.) kullanılırken, CGPA hesaplamalarında belirli bir aralıkta (örn. 1-10) puanlama sistemi tercih edilir.

GPA Hakkında Sık Sorulan Sorular

İletişim formu