İçindekiler

Malta Asgari Ücret

Malta asgari ücret, en savunmasız işçilerin temel yaşam masraflarını karşılamaya yetecek gelir elde etmelerini sağlayarak onları korumak amacıyla belirlenmektedir. Bu tedbir, yoksulluk ve eşitsizlikle mücadele açısından kritik öneme sahiptir ve adil ve kapsayıcı bir işgücü piyasasının teşvik edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Malta'da asgari ücret, ilk kez 1974'te uygulamaya konuldu. Asgari ücret, kuruluşundan bu yana her zaman ekonomideki değişikliklere ve yaşam maliyetine göre ayarlanmıştır. Son yıllarda Malta'da kayda değer bir ekonomik büyüme yaşandı ve bu da artan yaşam maliyetlerini yansıtacak şekilde asgari ücrette artış taleplerinde artışa yol açtı.

Malta'da asgari ücret yıllık olarak belirlenmekte ve düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Yaşam giderleri yıldan yıla değişebileceğinden bu çok önemlidir. Asgari ücretin gerçek miktarı, genel fiyat düzeyi, enflasyon oranı ve ülkenin ekonomik büyümesi gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

Malta'nın asgari ücretle ilgili olarak karşılaştığı en büyük zorluklardan biri, işçileri koruma ihtiyacı ile iş için elverişli bir ortamı sürdürme ihtiyacı arasındaki dengedir. Asgari ücretteki bir artışın işletmeler için maliyetlerin artmasına, bunun da fiyat artışlarına veya istihdamın azalmasına yol açabileceği yönünde tartışmalar var. Öte yandan sosyal aktivistler, yoksulluğu ve eşitsizliği azaltmak için daha yüksek bir asgari ücretin gerekli olduğunu savunuyor.

Malta'da Asgari Ücret Ne Kadar?

2023 yılında Malta'da asgari ücret, 900 Euro olarak belirlenmişti. Bu miktar, Türk Lirası cinsinden yaklaşık 17.786 TL'ye eşdeğerdir. Malta'nın genel ekonomik durumunu ve yaşam maliyetlerini dikkate aldığımızda, ülkedeki ortalama maaşlar daha yüksek. İstatistiklere göre, Malta'daki ortalama maaşlar aylık olarak 4.810 Euro civarındadır.

Malta'da Asgari Ücret Ekonomik ve Sosyal Etkisi

Ekonomik Etkileri

İşgücü Piyasası Üzerindeki Etkisi: Malta'da asgari ücret, işgücü piyasasını önemli ölçüde etkiler. Düşük asgari ücret, işverenlerin daha fazla işçi çalıştırmasını teşvik edebilir, ancak bu durum çalışanların alım gücünü sınırlayabilir. Öte yandan, yüksek asgari ücret işsizlik riskini artırabilir, ancak çalışanların refah seviyesini yükseltir.

Tüketici Harcamaları: Asgari ücretin artırılması, çalışanların daha fazla gelir elde etmesini sağlayarak tüketici harcamalarını teşvik edebilir. Bu durum, yerel işletmeler için daha fazla gelir anlamına gelir ve genel ekonomik büyümeyi destekler.

Enflasyonla İlişkisi: Asgari ücret artışları bazen mal ve hizmet fiyatlarında artışa yol açabilir. Bu, işverenlerin artan işçilik maliyetlerini telafi etmek için fiyatları yükseltmesinden kaynaklanabilir.

Sosyal Etkileri

Yaşam Standartları: Asgari ücret, özellikle düşük gelirli gruplar için yaşam standartlarını doğrudan etkiler. Yeterli bir asgari ücret, temel ihtiyaçların karşılanmasına yardımcı olur ve yoksullukla mücadelede önemli bir araç olabilir.

Eşitlik ve Adalet: Asgari ücret, çalışanların adil bir ücret almasını sağlamak için bir araçtır. Cinsiyet ve yaş gibi faktörlere dayalı ücret eşitsizliklerini azaltmada rol oynayabilir.

Sosyal İstikrar: Ekonomik güvence, sosyal istikrar için kritik öneme sahiptir. Asgari ücret, çalışanların ekonomik güvenliğini artırarak toplumsal huzuru destekler.

Malta'da Asgari Ücret Politikası

Malta'da asgari ücret politikasının 2024 bütçesinin bir parçası olarak değerlendirilmesinin birkaç temel yönü vardır. İlk olarak, asgari ücret Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere haftalık 213,54 Avro'ya çıkarıldı. Bu, önceki haftalık 192,73 Avro oranına göre bir artışı temsil ediyor. Düzenleme, haftalık 12,81 €'luk Yaşam Maliyeti Ayarlamasını (COLA) içermektedir. Bu artış, başta düşük gelirli olanlar olmak üzere çalışanların ekonomik refahını artırmaya yönelik daha geniş bir stratejinin parçasıdır.

Malta işgücü piyasası şu anda tam istihdama yakın bir dönem yaşıyor ve işsizlik oranının %2,7 civarında sabit kalması bekleniyor. Hükümet, 2024 için %4,5'lik bir açık öngörüyor; bu rakam, 2023 için beklenen %5,0'ın biraz altında. Ulusal borç oranının %55,3'e yükselmesi öngörülüyor, ancak hükümet bunu GSYH'nin %60'ının altında tutmayı hedefliyor.

Ayrıca, yaklaşık 95.000 ailenin, iki dilim halinde teslim edilecek 26 milyon Euro'luk ek harcamayla birlikte ek COLA'dan faydalanması bekleniyor. Emekliler ayrıca COLA'larına haftalık ek bir artış alacaklar.

Malta Saat Başı Ücret

Malta'da 18 yaş ve üzeri yarı zamanlı çalışanların asgari saatlik ücreti 4,82 Euro'dur. Bu oran, standart kırk saatlik haftalık çalışma esasına dayanmaktadır. Tam zamanlı çalışanlar için haftalık asgari ücret 192,73 Euro'dur. Bu oranların 2023'te yürürlüğe giren Ulusal Asgari Ücret Ulusal Standart Düzeni'nin bir parçası olduğunu unutmamak önemlidir.

Ocak 2024 itibarıyla Malta'da asgari ücret haftalık 213,54 Euro'ya yükseldi. Bu değişiklik, standart 40 saatlik çalışma haftası için saatlik ücretin 5,34 Euro'ya yükselmesini yansıtıyor. Asgari ücretteki ayarlama, Malta hükümeti ile sendikaların, işverenlerin ve hükümetin temsilcilerinden oluşan Düşük Ücret Komisyonu arasında yapılan anlaşmanın ardından geldi. Bu komisyonun 2023'ten itibaren her dört yılda bir asgari ücrete ilişkin öneriler sunması bekleniyor.

Malta'da Vergi Sonrası Asgari Ücret

2023 yılında Malta'da asgari ücret, tam zamanlı çalışan 18 yaş ve üzeri bireyler için haftalık 192.73 Euro olarak belirlenmiş. Bu, yıllık olarak vergi öncesi 10,022 Euro'ya (aylık ortalama 835 Euro) tekabül ediyor. Vergi sonrası elde edilen net maaş ise ayda yaklaşık 776 Euro olarak tahmin ediliyor. Bu bilgiler, Malta'daki yaşam maliyetine uyum sağlamak için yapılan düzenlemeler ve COLA (Cost-Of-Living Adjustment - Yaşam Maliyeti Ayarlaması) mekanizması doğrultusunda belirlenmiştir.

Malta'da Yasal Çalışma Süresi Ne Kadar?

Malta'da tam zamanlı bir çalışanın standart çalışma haftası genellikle 40 saattir. Ancak bu, her sektöre ilişkin Ücret Düzenleme Kararlarında belirtildiği üzere sanayi sektörüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu farklılığa rağmen normal çalışma saatleri genellikle 17 haftalık referans dönemi boyunca haftada ortalama 48 saati aşmamaktadır. İmalat ve turizm gibi bazı sektörlerde bu referans süresi bir yıla kadar uzatılabilmektedir. Bekçi gibi belirli roller için normal çalışma saatleri, bulundukları sektöre bakılmaksızın haftada ortalama 48 saattir.

Malta'da Maaşlar

Malta'da maaşların belirlenmesi, birçok faktöre bağlıdır ve bu faktörler hem işveren hem de çalışanın perspektifinden değerlendirilebilir. Öncelikle, Malta gibi bir Avrupa Birliği üyesi ülkede maaşlar genellikle piyasa koşulları, işin niteliği, çalışanın deneyimi ve becerileri gibi faktörlere göre belirlenir.

Malta'da Doktor Maaşı Ne Kadar?

Malta'da bir doktorun 2024 yılı itibarıyla ortalama aylık maaşı oldukça yüksektir. SalaryExpert'e göre, Malta'daki bir tıp doktorunun yıllık ortalama brüt maaşı 118.385 € oluyor, bu da ayda yaklaşık 9.865 € anlamına geliyor. Buna yıllık ortalama 4.877 € bonus dahildir. Maaş seviyeleri tecrübeye göre değişir; 1-3 yıllık deneyime sahip giriş seviyesi doktorlar yıllık ortalama 79.719 € kazanırken, 8 yıldan fazla deneyime sahip kıdemli doktorlar yıllık yaklaşık 152.715 € kazanmayı bekleyebilirler.

Ayrıca, ERI (Ekonomik Araştırma Enstitüsü) de benzer bir aralık sunuyor ve Malta'da bir tıp doktorunun ortalama maaşının yıllık 114.886 Avro olduğunu, bunun da ayda yaklaşık 9.574 Avro olduğunu bildiriyor. Tıp doktorlarının maaş aralığının, deneyim ve nitelikler gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak yıllık 76.284 Avro ile 146.135 Avro arasında değiştiğini belirtiyorlar.

Malta'da Muhasebeci Maaşı Ne Kadar?

Malta'da 2024 itibariyle bir muhasebecinin maaşı deneyime ve diğer faktörlere göre değişmektedir. SalaryExpert'e göre bir muhasebecinin ortalama brüt maaşı yıllık yaklaşık 40.821 Euro'dur. Buna ortalama 1.429 € bonus dahildir. 1-3 yıllık deneyime sahip giriş seviyesi muhasebeciler yıllık yaklaşık 29.103 € kazanmayı bekleyebilirken, 8 yıldan fazla deneyime sahip üst düzey muhasebeciler yılda yaklaşık 50.258 € kazanabilirler.

Malta'da Avukat Maaşı Ne Kadar?

Malta'da bir avukatın ortalama yıllık maaşı yaklaşık 70.745 Avro'dur, bu da ayda yaklaşık 5.895 Avro anlamına gelir. Bu rakam, Malta'daki işverenlerden ve anonim çalışanlardan doğrudan toplanan maaş verilerine dayanmaktadır. Ayrıca Malta'daki avukatlar yıllık ortalama 4.789 € bonus almaktadır. Maaş, deneyime bağlı olarak önemli ölçüde değişebilir; giriş seviyesi avukatlar (1-3 yıllık deneyim) yıllık ortalama 48.571 € maaş kazanırken, üst düzey avukatlar (8+ yıllık deneyim) yıllık ortalama 87.960 € kazanır. . Malta'daki avukatlar için tahmini maaş potansiyelinin önümüzdeki beş yıl içinde %13 artarak 2029 yılına kadar yaklaşık 79.652 Avro'ya ulaşması öngörülüyor.

Malta'daki avukatlar, müvekkillerine yasal haklar konusunda danışmanlık yapmak, onları ceza ve hukuk davalarında temsil etmek, delil araştırmak ve toplamak, müvekkiller ve tanıklarla görüşmek, hukuki özetler hazırlamak ve çeşitli davalar için stratejiler geliştirmekten sorumludur. Malta'daki avukatların çoğunluğu hukuk alanında yüksek lisans derecesine sahiptir ve bu da maaş potansiyellerini büyük ölçüde etkilemektedir.

Malta'da Hemşire Maaşı Ne Kadar?

Malta'da bir hemşirenin ortalama aylık maaşı, kaynağa ve spesifik hemşirelik pozisyonuna bağlı olarak değişir. Maaş Araştırmacısına göre Malta'da hemşirelik için ortalama aylık gelir yaklaşık 4.090 Euro'dur. Bu rakam, hemşirelik iş gücünün yarısının bu miktardan daha az kazandığını, diğer yarısının ise daha fazla kazandığını göstermektedir. Maaş dağılımı, hemşirelerin %25'inin 3.590 Avro'dan, %75'inin ise 4.720 Avro'dan az kazandığını gösteriyor.

Malta'da İnsan Kaynakları Müdürü Maaşı Ne Kadar?

Malta'da İnsan Kaynakları (İK) Müdürünün maaşı, deneyime ve diğer faktörlere bağlı olarak değişir. 2024 itibariyle, Malta'da bir İK Yöneticisinin ortalama brüt maaşı yıllık yaklaşık 51.868 Avro'dur, bu da yaklaşık 25 Avro saatlik ücrete karşılık gelir. Temel maaşlarına ek olarak, Malta'daki İK Yöneticileri genellikle yıllık ortalama 4.108 € tutarında bir ikramiye alırlar.

Malta'da İnşaat Mühendisi Maaşı Ne Kadar?

Malta'da 2024 yılı itibariyle bir inşaat mühendisinin ortalama yıllık maaşı yaklaşık 47.985 Euro'dur. Bu rakam, Malta'daki işverenlerden ve anonim çalışanlardan doğrudan toplanan maaş verilerine dayanmaktadır. Ek olarak, Malta'daki inşaat mühendisleri yıllık ortalama 1.617 € bonus bekleyebilirler. Maaş seviyelerinin deneyim, eğitim ve belirli iş görevlerine bağlı olarak önemli ölçüde değişebileceğini unutmamak önemlidir. Örneğin, giriş seviyesi inşaat mühendisleri (1-3 yıllık deneyime sahip) ortalama 33.675 Euro maaş alırken, üst düzey mühendisler (8 yıldan fazla deneyime sahip) yıllık ortalama 59.321 Euro kazanabiliyor​​​​ .

Malta'da Psikolog Maaşı Ne Kadar?

Malta'da bir psikoloğun ortalama yıllık brüt maaşı yaklaşık 43.413 Euro'dur. Bu da ortalama 20,87 € civarında bir saatlik ücrete denk geliyor. Ek olarak, Malta'daki psikologlar genellikle yıllık ortalama 1.333 € ikramiye alırlar.

Alana girenler için, giriş seviyesi bir psikolog (1-3 yıllık deneyime sahip) yıllık ortalama 30.466 € maaş kazanmayı bekleyebilir. Yelpazenin diğer ucunda, üst düzey bir psikolog (8 yıldan fazla deneyime sahip) yılda ortalama 53.669 € kazanabilir.

Malta'da Mimar Maaşı Ne Kadar?

Malta'da mimarların maaşı genellikle tecrübelerine ve eğitim seviyelerine göre değişiklik göstermektedir. 2024 itibarıyla, Malta'da ortalama bir mimarın brüt yıllık maaşı yaklaşık 49,631 Euro olarak belirlenmiştir. Bu, saatlik bir orana dönüştürüldüğünde yaklaşık 23.86 Euro'ya tekabül etmektedir. Ayrıca, mimarlar ortalama olarak yıllık 1,395 Euro tutarında bir bonus da kazanmaktadırlar.

Tecrübe seviyesine göre maaş dağılımı ise şu şekildedir:

  • 1-3 yıl tecrübeye sahip bir giriş seviyesi mimar, ortalama 34,780 Euro yıllık maaş almaktadır.
  • 8 yıl ve üzeri tecrübeye sahip kıdemli bir mimar ise ortalama 61,407 Euro yıllık maaş almaktadır.

Malta'da Üniversite Profesörü Maaşı Ne Kadar?

Malta'daki bir üniversite profesörünün ortalama yıllık brüt maaşı yaklaşık 51.941 Euro'dur. Bu, ortalama 24,97 € civarında bir saatlik ücrete karşılık gelir. Temel maaşlarına ek olarak, Malta'daki üniversite profesörleri genellikle yılda ortalama 1.782 € ikramiye alırlar.

Malta'daki bir üniversite profesörünün maaşı deneyime bağlı olarak değişebilir. 1-3 yıllık deneyime sahip giriş seviyesi profesörler yıllık ortalama 36.293 € maaş almaktadır. Buna karşılık, 8 yıldan fazla deneyime sahip üst düzey profesörler yılda ortalama 64.264 € kazanmayı bekleyebilirler.

Malta'da Veteriner Maaşı Ne Kadar?

Malta'da 2024 yılı itibariyle veteriner hekimlerin ortalama maaşı deneyim ve uzmanlığa bağlı olarak değişmektedir. SalaryExpert'e göre Malta'da bir veterinerin ortalama brüt maaşı yıllık yaklaşık 54.226 Euro'dur. Bu, yıllık ortalama 1.112 € bonus dikkate alındığında ayda yaklaşık 4.519 € anlamına gelir. 1-3 yıllık deneyime sahip giriş seviyesi veteriner hekimler genellikle yıllık yaklaşık 37.890 € kazanırken, 8 yıldan fazla deneyime sahip daha deneyimli veteriner hekimler yılda yaklaşık 67.146 € kazanmayı bekleyebilirler.

Malta'da Diyetisyen Maaşı Ne Kadar?

Malta'da diyetisyenin ortalama maaşı yıllık yaklaşık 34.833 Euro'dur. Bu rakam doğrudan Malta'daki işverenlerden ve anonim çalışanlardan toplanan maaş anketi verilerine dayanmaktadır. Malta'da bir diyetisyenin ortalama saatlik ücreti 16,75 € civarındadır. Malta'daki diyetisyenler maaşlarına ek olarak yıllık ortalama 484 € ikramiye de alıyorlar.

Diyetisyenler ve beslenme uzmanlarının toplamı için ortalama taban maaş biraz daha düşük, yıllık yaklaşık 32.235 Euro, ortalama saatlik ücret ise 15,50 Euro. Bu profesyoneller ayrıca genellikle yılda ortalama 416 € bonus alırlar. Diyetisyenler ve beslenme uzmanları için maaş aralığı deneyime göre değişmektedir; giriş seviyesi profesyoneller yılda yaklaşık 23.276 € kazanırken, daha fazla deneyime sahip olanlar, özellikle 8 veya daha fazla yıl olanlar, yılda yaklaşık 39.491 € kazanmaktadır.

Malta'da Sosyolog Maaşı Ne Kadar?

Malta'da bir sosyoloğun ortalama yıllık maaşı yaklaşık 39.611 Avro'dur, bu da yaklaşık 19,04 Avro saatlik ücrete karşılık gelir. Bu rakama yıllık ortalama 1.022 € ikramiye de dahildir. Maaşın deneyim düzeyi gibi faktörlere göre değişebileceğini unutmamak önemlidir. Örneğin, 1-3 yıllık deneyime sahip giriş seviyesi bir sosyolog yıllık yaklaşık 27.999 € kazanırken, 8 yıldan fazla deneyime sahip daha deneyimli bir sosyolog yılda yaklaşık 48.888 € kazanabilir.

Malta'da Web Geliştirici Maaşı Ne Kadar?

Malta'da bir web geliştiricisinin ortalama aylık maaşı, kaynağa bağlı olarak bazı farklılıklar göstermektedir. SalaryExpert'e göre ortalama yıllık maaş yaklaşık 50.801 Avro, bu da ayda yaklaşık 4.233 Avro anlamına geliyor. Bu rakama yıllık ortalama 2.093 € ikramiye dahildir. Öte yandan PayScale, aylık yaklaşık 2.457 € olan 29.479 € tutarında önemli ölçüde daha düşük bir ortalama yıllık maaş bildiriyor. Bu kaynaklar arasındaki tutarsızlık, veri toplamadaki farklı metodolojilerden veya ankete katılan web geliştiricilerinin profillerindeki farklılıklardan kaynaklanıyor olabilir.

Malta'da Bilgisayar Programcısı Maaşı Ne Kadar?

Malta'da bir bilgisayar programcısının ortalama yıllık maaşı 53.283 Euro'dur. Bu, yaklaşık 26 € saatlik ücrete eşittir. Temel maaşlarına ek olarak, Malta'daki bilgisayar programcıları genellikle yılda ortalama 2.035 Euro tutarında bir ikramiye de alırlar. Bu rakamların deneyim, eğitim ve belirli beceriler gibi faktörlere bağlı olarak değişebileceğini unutmamak önemlidir.

Malta'da Dişçi Maaşı Ne Kadar?

SalaryExpert'e göre Malta'da bir diş hekiminin ortalama brüt maaşı yıllık yaklaşık 93.397 Euro'dur, bu da ayda yaklaşık 7.783 Euro'ya karşılık gelir. Bu rakam, doğrudan Malta'daki işverenlerden ve anonim çalışanlardan toplanan maaş anketi verilerine dayanmaktadır.

Malta'da Halkla İlişkiler Yöneticisi Maaşı Ne Kadar?

Malta'da halkla ilişkiler yöneticisinin ortalama maaşı, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilmektedir. Yapılan araştırmalara göre, bu pozisyondaki kişinin yıllık maaşı yaklaşık 48.526 Euro'dur. Bu, saat başına yaklaşık 23.33 Euro'ya denk geliyor. Ayrıca, Halkla İlişkiler Yöneticileri ortalama olarak yıllık 5.037 Euro bonus alabilirler.

Malta'da Elektrikçi Maaşı Ne Kadar?

Malta'daki elektrikçilerin ortalama maaşı yıllık yaklaşık 32.534 Euro'dur, bu da ayda yaklaşık 2.711 Euro'ya karşılık gelir. Bu rakama yıllık ortalama 1.158 € ikramiye dahildir. Malta'da elektrikçilerin saatlik ücreti 15,64 € civarındadır. Giriş seviyesindeki elektrikçiler yıllık yaklaşık 23.492 € kazanırken, daha fazla deneyime sahip olanlar, özellikle 8+ yıl, yıllık 39.857 €'ya kadar kazanabildiğinden, bu rakamlar deneyime bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Malta'da Makine Mühendisi Maaşı Ne Kadar?

Malta'daki bir Makine Mühendisinin tipik yıllık maaşı yaklaşık 31.700 € ile 36.199 € arasındadır. Bu, ayda yaklaşık 2.641 € ila 3.016 € anlamına gelir.

Malta'da Endüstri Mühendisi Maaşı Ne Kadar?

Malta'da bir Endüstri Mühendisinin 2023'teki ortalama aylık maaşı yaklaşık 2.500 Avro'dur, bu da yaklaşık 29.400 Avro yıllık maaşa karşılık gelir. Bu rakama barınma ve ulaşım gibi ek faydalar da dahildir. Malta'daki Endüstri Mühendislerinin maaş aralığı alt uçta 2.100 Avro'dan üst uçta 2.900 Avro'ya kadar değişmektedir. Ek olarak, Malta'da bu pozisyon için ortalama maaşın 2.000 € olduğu bildiriliyor.

Malta'da Elektrik Mühendisi Maaşı Ne Kadar?

2024 yılı itibariyle Malta'da bir Elektrik Mühendisinin ortalama aylık maaşı kaynağa bağlı olarak oldukça değişkenlik göstermektedir. PayScale'in yıllık ortalama maaşı 27.500 Avro, bu da ayda yaklaşık 2.291 Avro anlamına geliyor. Buna karşılık, SalaryExplorer ortalama aylık maaşın yaklaşık 2.900 Euro (yıllık 34.700 Euro) olduğunu öne sürüyor. SalaryExpert, yıllık ortalama 50.143 € brüt maaşla (aylık yaklaşık 4.178 €'ya eşdeğer) ve yıllık ortalama 1.850 € ikramiyeyle daha yüksek bir tahmin sağlıyor.

Malta'da Bilgisayar Mühendisi Maaşı Ne Kadar?

Malta'da bir bilgisayar yazılım mühendisinin ortalama yıllık maaşı yaklaşık 55.906 Euro'dur, bu da yaklaşık 4.659 Euro'luk ortalama aylık maaşa karşılık gelir. Bu rakam, girişten üst düzey pozisyonlara kadar çeşitli deneyim seviyelerini içeren maaş verilerine dayanmaktadır.

Malta'da Kimya Mühendisi Maaşı Ne Kadar?

Malta'da bir Kimya Mühendisinin ortalama maaşı yıllık yaklaşık 53.431 Euro'dur, bu da saatlik ücretin yaklaşık 26 Euro olduğu anlamına gelir. Ek olarak, genellikle yıllık ortalama 1.993€ bonus alırlar. Başka bir kaynak, Malta'da Kimya Endüstrisinde çalışan bir Kimya Mühendisinin maaş aralığının değiştiğini, en düşük %10'un 1.056 Euro'dan az kazandığını ve en üstteki %10'un ise 2.709 Euro'dan fazla kazandığını belirtiyor.

Malta'da Aşçı Maaşı Ne Kadar?

Malta'da bir aşçının ortalama aylık maaşı, yıllık 16.112 € maaşa göre yaklaşık 1.343 €'dur. Bu rakam ortalama brüt maaştan elde ediliyor ve buna yıllık ortalama 240 € civarında bir ikramiye de dahil. Maaş, deneyim gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir; giriş seviyesi aşçılar yılda yaklaşık 12.549 € kazanıyor ve daha deneyimli üst düzey aşçılar yıllık 18.873 € kazanıyor.

Malta'da Asgari Ücret Hakkında Sık Sorulan Sorular

İletişim formu