İçindekiler

Malta Eğitim Sistemi

Malta Eğitim Sistemi, çeşitli özellikleri ile dikkat çekmektedir. Malta'da eğitim, öncelikle devlet, kilise ve bağımsız okullar olmak üzere üç ana kategoride sunulmaktadır. Devlet okulları tüm öğrencilere ücretsiz eğitim sağlar ve Malta'nın birçok kasaba ve köyünde bulunur. Bu okullarda ulaşım, kitaplar ve diğer okul malzemeleri de ücretsizdir.

Malta eğitim sistemi, İngiltere'nin etkisi altında şekillenmiş olup, çoğu okul İngiliz müfredatını takip etmektedir. Çocuklar, geleneksel ve mesleki birçok konuda eğitim alır. Malta iki dilli bir ülkedir ve okullarda genellikle hem Maltaca hem de İngilizce eğitim verilmektedir. Ancak, okul türüne bağlı olarak tercih edilen dil değişebilir.

Malta’da eğitim, okul öncesi (3-5 yaş), ilköğretim (5-11 yaş), ikincil (11-18 yaş) ve üçüncül (18+ yaş) olmak üzere dört temel aşamada gerçekleşir. İkincil eğitim aşamasında öğrenciler, zorunlu ve seçmeli dersleri içeren geniş bir müfredatı takip ederler. Bu aşamada, öğrencilerin devamlı değerlendirmeleri yapılır ve yıl sonunda sınavlara girerler.

Malta'da Eğitim Seviyeleri

Malta'da eğitim sistemi, Avrupa standartlarına uygun şekilde yapılandırılmıştır ve çeşitli eğitim seviyelerini içerir. Bu seviyeler, çocukların erken yaşlardan başlayarak akademik ve kişisel gelişimlerini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır.

 • Erken Çocukluk Eğitimi
 • İlköğretim
 • Ortaöğretim (Ortaokul ve Lise)
 • Mesleki Eğitim ve Eğitim
 • Yükseköğretim (Üniversite ve Kolejler)
 • Yetişkin Eğitimi ve Ömür Boyu Öğrenme

Malta'da Okul Öncesi Eğitim

Malta'da okul öncesi eğitim, çocukların erken yaşlardaki gelişimlerine büyük önem veren bir sistem olarak işler. Genellikle 3 ila 5 yaş arasındaki çocukları kapsayan bu eğitim aşaması, çocukların sosyal, duygusal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerini desteklemeyi amaçlar. Malta'da, okul öncesi eğitim zorunlu olup genellikle devlet tarafından finanse edilen kurumlarda gerçekleştirilir.

Malta'da ilköğretim

Malta'da ilköğretim, çocukların eğitim hayatlarının temelini oluşturur ve genellikle 5 yaşında başlayarak 11 yaşına kadar sürer. Bu dönem, öğrencilerin temel akademik becerilerini ve sosyal yeteneklerini geliştirmeleri için kritik bir süreçtir.

Temel Dersler: İlköğretimde odak, okuma, yazma, matematik ve bilim gibi temel akademik becerilerin kazandırılmasıdır. Maltaca ve İngilizce dillerine de büyük önem verilir.

Çok Yönlü Eğitim: Eğitim programı, çocukların yaratıcı ve fiziksel gelişimini destekleyen sanat, müzik ve beden eğitimi derslerini de içerir.

Kişisel ve Sosyal Gelişim: İlköğretim, öğrencilerin sosyal becerilerini, takım çalışmasını ve bağımsız düşünme yeteneklerini geliştirmeye yöneliktir.

Malta'daki Devlet İlkokulları

 • Valletta Primary School
 • Sliema Primary School
 • Birkirkara Primary School
 • Mosta Primary School
 • Qormi Primary School
 • Zabbar Primary School
 • Paola Primary School
 • Marsa Primary School
 • Rabat Primary School
 • Julian's Primary School

Malta'daki Özel İlkokullar

Malta'daki bazı özel ilkokullar şunlardır:

 • San Andrea School
 • Michael School
 • San Anton School
 • Chiswick House School
 • Catherine's High School
 • Martin's College
 • Theresa Nuzzo School
 • Edward's College
 • Sacred Heart College
 • Aloysius College

Malta'da Orta Öğretim

Malta'da orta öğretim, genellikle 11 ile 16 yaş arasındaki öğrencilere hitap eder ve bu eğitim aşaması, öğrencilerin akademik ve kişisel gelişimlerini destekleyen kapsamlı bir müfredatı içerir. Orta öğretim, beş yıllık bir süreci kapsar ve bu dönemde öğrenciler, genel eğitim derslerinin yanı sıra seçmeli dersler alırlar. Dersler, matematik, bilimler, dil ve edebiyat, sosyal bilimler gibi temel konuları kapsar ve öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre çeşitlilik gösterir.

Malta'da devlet okulları, özel okullar ve kilise okulları olmak üzere üç tür ortaöğretim kurumu bulunur. Devlet okulları ücretsiz eğitim sunarken, özel ve kilise okulları çeşitli öğrenim ücretleri talep edebilir. Eğitim, hem İngilizce hem de Malta dillerinde verilir, bu da Malta'nın iki dilli bir ülke olması nedeniyle öğrencilere her iki dilde de yetkinlik kazandırır.

Orta öğretimin sonunda, öğrenciler Malta Ortaöğretim Sertifikası (SEC) sınavlarına girerler. Bu sınavlar, öğrencilerin orta öğretimdeki başarılarını değerlendirir ve ileri eğitim veya mesleki yollar için bir temel oluşturur. SEC sınavları, öğrencilerin üniversiteye veya daha yüksek eğitim seviyelerine geçiş yapmaları için gerekli olan akademik yeterliliği belirler.

Ortaokul (Middle School)

 • Yaş Aralığı: Ortaokul, genellikle 11 ile 13 yaş arasındaki öğrenciler için tasarlanmıştır.
 • Eğitim Programı: Bu dönemde, temel dersler (matematik, bilim, Maltaca ve İngilizce) ve sosyal bilimler, sanat ve teknoloji gibi diğer alanlarda dersler sunulur.
 • Kişisel Gelişim: Öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimine önem verilir ve bu yaşlarda öğrencilere rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sağlanır.

Lise (Secondary School)

 • Yaş Aralığı: Lise, genellikle 14 ile 16 yaş arasındaki öğrencileri kapsar.
 • Akademik Yol: Lise eğitimi, öğrencilere daha derinlemesine akademik bilgi sunar ve çeşitli seçmeli derslerle öğrencilerin ilgi alanlarına göre özelleştirilebilir.
 • Sınavlar ve Değerlendirme: Lise sonunda öğrenciler, Malta Secondary Education Certificate (MSEC) sınavlarına girerler. Bu sınavlar, öğrencilerin ortaöğretimdeki başarılarını değerlendirir ve gelecekteki eğitim yollarını belirlemede önemli bir rol oynar.

Malta'daki Devlet Orta Okulları

Malta'daki bazı devlet orta okullarının listesi şu şekildedir:

 • Gozo College Xewkija İlkokulu
 • Gozo College Zebbug İlkokulu
 • Maria Regina College (Gharghur, Mellieha, Mosta, Naxxar, St. Paul’s Bay)
 • Maria Regina College Gharghur İlkokulu
 • Maria Regina College Mellieha İlkokulu
 • Maria Regina College Mosta İlkokulu A
 • Maria Regina College Mosta İlkokulu B
 • Maria Regina College Naxxar Induction Centre
 • Maria Regina College Naxxar İlkokulu
 • Maria Regina College St. Paul’s Bay İlkokulu
 • Mariam Albatool Okulu
 • Mater Boni Consilii St. Joseph Okulu Paola
 • Newark Okulu
 • San Ġorg Preca Koleji (Floriana, Ħamrun, Marsa, Paola, Pietà, Valletta)
 • San Ġorg Preca College Floriana İlkokulu
 • San Ġorg Preca College Ħamrun ĠP İlkokulu
 • San Ġorg Preca College Ħamrun SS İlkokulu
 • San Ġorg Preca College Marsa İlkokulu
 • San Ġorg Preca College Paola İlkokulu A
 • San Ġorg Preca College Paola İlkokulu B
 • San Ġorg Preca College Pietà İlkokulu
 • San Ġorg Preca College Valletta İlkokulu

Malta'daki Özel Orta Okullar

Malta, her biri benzersiz eğitim deneyimleri sunan çeşitli özel orta okullar sunmaktadır. Malta'daki bazı önemli özel orta okulların listesi:

 • Chiswick House School: San Gwann'da uluslararası unsurlar içeren bir müfredat sunan karma eğitim veren bir okul.
 • QSI Uluslararası Malta Okulu:Mosta'da bulunan bu okul, küresel bir ağın parçasıdır ve Amerika merkezli bir müfredat sunar.
 • San Andrea Okulu: L'Imselliet'te yer alan okul, 16 yaşına kadar karma eğitim olanağı sağlar.
 • San Anton Okulu: L'Imselliet'te bulunan bu okul, anaokulundan ortaokula kadar eğitim sunan karma eğitim veren bir okuldur.
 • St. Catherine Lisesi: Pembroke'ta bulunan bu okul, hem erkek hem de kızlar için bir öğrenme ortamı sunmaktadır.
 • St. Edwards College: Cottonera'da bulunan, 15 yaşına kadar tüm erkek çocuklara yönelik bir okul, okul öncesi ve Altıncı Sınıf yıllarında karma eğitime geçiyor.
 • St. Martin's College: Swatar'da bulunan Malta'daki karma eğitim kurumunun bir parçası.
 • St. Michael Senior School: Bu okul, San Gwann Sınırları'ndaki Tal-Balal'da bulunmaktadır.
 • Verdala Uluslararası Okulu: Pembroke'ta yer alan okul, IB programını da içeren uluslararası bir müfredat sunmaktadır.
 • Malta Crown School: Ana eğitim dili Rusça olan, Rusça ve IB'yi içeren bir müfredat sunar.
 • Newark School Malta: Malta'da küçük sınıf ortamlarında yüksek kaliteli eğitim sağlamaya odaklanan küçük, bağımsız bir okul.

Malta'da Üniversite Eğitimi

Malta'da üniversite eğitimi, Akdeniz'in kalbinde yer alan bu küçük adada kaliteli ve uluslararası bir akademik deneyim sunmaktadır. Ülkenin eğitim sistemi, genellikle İngilizce olarak sunulan çeşitli lisans ve lisansüstü programları ile bilinir. Malta Üniversitesi, ülkedeki en büyük ve en tanınmış yükseköğretim kurumudur ve birçok farklı disiplinde eğitim programları sunar. Malta'nın eğitim sistemi, Avrupa standartlarına uygun olarak tasarlanmıştır ve bu, öğrencilere Avrupa'nın diğer bölgelerindeki üniversitelerle uyumlu bir eğitim alabilme imkanı sağlar.

Malta'daki üniversiteler, yerel öğrencilerin yanı sıra uluslararası öğrencileri de çekmektedir. Uluslararası öğrenciler için Malta, hem İngilizce dil becerilerini geliştirmek hem de farklı bir kültürü deneyimlemek için cazip bir destinasyon haline gelmiştir. Üniversiteler, özellikle işletme, mühendislik, sağlık bilimleri ve sanat alanlarında çeşitli programlar sunarlar. Ayrıca, öğrencilere araştırma ve geliştirme fırsatları da sağlanmaktadır.

Malta'da üniversite eğitiminin bir diğer önemli yönü, ülkenin kültürel zenginliği ve tarihidir. Malta'nın zengin tarihi ve kültürel mirası, öğrencilere sadece akademik bilgi değil, aynı zamanda geniş bir kültürel perspektif kazandırır. Malta, sıcak iklimi ve dost canlısı insanlarıyla da bilinir, bu da öğrenci yaşamını keyifli ve rahat hale getirir.

Malta'da En İyi Üniversiteler

Malta'da üniversite eğitimi alabileceğiniz en iyi okullar şunlardır:

 • Malta Üniversitesi
 • Institute of Tourism Studies Malta
 • Malta Amerikan Üniversitesi
 • Malta College of Arts, Science and Technology
 • Middlesex University Malta
 • The European Graduate School

Malta'da Üniversiteye Giriş Kriterleri

Malta'da üniversiteye giriş kriterleri şunlardır:

 • Lise Diploması veya Eşdeğer Bir Belgelendirme
 • İyi Akademik Notlar
 • İngilizce Dil Yeterliliği (IELTS, TOEFL gibi sınavlar)
 • Kişisel Açıklama veya Motivasyon Mektubu
 • Tavsiye Mektupları
 • Bazı Programlar için Özel Giriş Sınavları veya Portföy Sunumu
 • Öğrenci Vizesi ve Yerleşim İzni (Uluslararası Öğrenciler için)
 • Sağlık Sigortası
 • Bazı Programlar İçin İlgili Alanlarda Önceki Eğitim veya Deneyim.

Malta'da Üniversite Mezuniyet Oranları

Malta'da üniversite mezuniyet oranları hakkında genel bir bakış sunmak gerekirse, bu oranlar Avrupa Birliği ortalamasına kıyasla oldukça yüksektir. Malta, küçük bir ada ülkesi olmasına rağmen, eğitim sistemine büyük önem vermektedir ve bu da yüksek mezuniyet oranlarına yansımaktadır.

Malta Master Eğitimi

Malta'da master eğitimi, uluslararası standartlara uygun, yüksek kaliteli bir eğitim deneyimi sunmaktadır. Malta Üniversitesi, ülkedeki en prestijli yükseköğretim kurumu olarak, çeşitli disiplinlerde master programları sunar. Bu programlar genellikle bir ila iki yıl arasında değişen sürelerde tamamlanır ve ders çalışmaları, araştırma projeleri ve tezler içerir.

Malta’da programların dili genellikle İngilizcedir, bu da Malta'nın İngilizce konuşulan bir ülke olması nedeniyle uluslararası öğrenciler için cazip bir seçenek haline getirir. Malta'daki master programları, akademik mükemmelliğe ve araştırma odaklı öğrenmeye büyük önem verir. Bu programlar, öğrencilere alanlarında derinlemesine bilgi edinme ve kariyerlerinde ilerleme fırsatı sunar.

Öğrenciler, doğal bilimlerden sosyal bilimlere, mühendislikten sanat ve beşeri bilimlere kadar geniş bir yelpazede konulardan program seçebilirler. Malta'daki yükseköğretim kurumları, modern tesisler ve deneyimli akademik personel ile donatılmıştır, bu da öğrencilere zengin bir öğrenme ortamı sağlar. Ayrıca, Malta, kültürel zenginliği ve tarihi mirasıyla da dikkat çekmekte, bu da öğrencilere eğitimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel bir deneyim sunmaktadır.

Malta'da Mesleki Eğitim Önemi

Malta'da mesleki eğitim, ülkenin eğitim ve işgücü stratejilerinin önemli bir parçasıdır. Bu eğitim biçimi, öğrencilere ve iş arayanlara, pratik beceriler ve gerçek dünya tecrübesi kazandırarak iş piyasasına hazırlanmalarına yardımcı olur. Mesleki eğitim programları, teknik becerilerin yanı sıra iş dünyasına özgü yeterlilikleri de kapsar, bu sayede mezunlar doğrudan iş gücüne katılabilirler.

Malta'da mesleki eğitim geniş bir yelpazede sunulur ve bu, sanayi, teknoloji, sağlık hizmetleri, turizm ve perakende gibi çeşitli sektörlere yönelik eğitimleri içerir. Bu programlar, teorik öğrenimi pratik uygulamalarla birleştirerek öğrencilere iş dünyasında ihtiyaç duyulan gerçek becerileri kazandırmayı amaçlar.

Malta hükümeti ve eğitim kurumları, öğrencilere daha esnek öğrenme yolları sunmak için mesleki eğitim programlarını sürekli olarak geliştirmekte ve genişletmektedir. İş dünyasının ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanan bu programlar, öğrencilerin mezuniyet sonrası hızla istihdam edilebilir olmalarını sağlar.

Malta'da mesleki eğitim aynı zamanda ömür boyu öğrenme ve yetişkin eğitimi çerçevesinde de teşvik edilir. Bu, kariyerlerinde ilerlemek isteyen veya yeni bir mesleğe geçiş yapmayı düşünen yetişkinler için önemli fırsatlar sunar. Bu eğitim yoluyla, bireyler mevcut becerilerini güncelleyebilir ve yeni yetenekler kazanabilirler.

Malta Okullarının Başlangıç ve Bitiş Zamanları

Malta'daki okulların akademik yılı genellikle Eylül ayının ortalarında başlar ve Haziran ayının sonunda sona erer. Bu zaman aralığı, okulların başlangıç ve bitiş tarihleri arasında standart bir çerçeveyi oluşturur. Eğitim yılı, genellikle üç terime bölünmüştür: birinci dönem Eylül'den Aralık'a, ikinci dönem Ocak'tan Mart'a ve üçüncü dönem Nisan'dan Haziran'a kadar sürer. Okulların tatil dönemleri arasında Noel, Yarıyıl (Şubat) ve Paskalya tatilleri bulunur. Yaz tatili ise Haziran sonundan Eylül ortasına kadar sürer. Bu tarihler, okullara ve eğitim seviyelerine göre küçük değişiklikler gösterebilir.

Malta'daki Okul Günü Süresi

Malta'daki okul günü süresi genellikle sabah saatlerinde başlayıp öğleden sonra sona erer. Tipik bir okul günü yaklaşık 6 ila 7 saat sürer.

Malta ve Türkiye Arasındaki Eğitim Farkları

Malta ve Türkiye arasındaki eğitim farklarına değinirken, bu iki ülkenin eğitim sistemlerinin tarihi, kültürel ve ekonomik arkaplanları göz önünde bulundurmak önemlidir. İki ülkenin eğitim sistemleri arasında bazı temel farklar vardır:

Eğitim Sistemlerinin Yapısı: Türkiye'de eğitim sistemi, ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretimden oluşur. Malta'da ise, Britanya etkisiyle şekillenen bir eğitim sistemi bulunmaktadır. İlköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim aşamaları vardır, ancak bu aşamaların içeriği ve süresi Türkiye'dekinden farklılık gösterebilir.

Dil: Malta'da eğitim dili hem İngilizce hem de Maltese'dir. Türkiye'de ise eğitim dili büyük oranda Türkçedir, ancak bazı özel okullar ve üniversitelerde İngilizce eğitim verilmektedir.

Yükseköğretim Kurumları: Türkiye'de çok sayıda üniversite bulunmaktadır ve bu üniversitelerin birçoğu devlete aittir. Malta'da ise üniversite sayısı daha azdır, ancak Malta Üniversitesi gibi kurumlar uluslararası alanda tanınmıştır.

Öğretim Metodları ve Müfredat: Her iki ülkede de müfredat ulusal eğitim bakanlıkları tarafından belirlenmektedir. Ancak, öğretim metodları ve müfredat içeriği açısından farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin, Malta'da öğrenci merkezli öğrenme ve kritik düşünme becerilerine daha fazla vurgu yapılırken, Türkiye'de daha geleneksel öğretim metodlarına rastlanabilir.

Eğitimde Teknoloji Kullanımı: Son yıllarda her iki ülkede de eğitimde teknolojinin kullanımı artmıştır. Ancak, bu konuda kaynakların dağılımı ve teknolojik altyapının güçlü olması açısından farklılıklar gözlemlenebilir.

Eğitime Erişim ve Kalite: Türkiye'de eğitime erişim oranları yüksektir, ancak bazı bölgelerde eğitim kalitesinde farklılıklar olabilir. Malta ise genellikle eğitim kalitesi açısından yüksek standartlara sahiptir.

Malta'daki Uluslararası Öğrencilere Eğitim Bursları

Malta, uluslararası öğrencilere farklı alanlarda ve eğitim seviyelerinde çeşitli eğitim bursları sunmaktadır. Bu burslar, dünyanın dört bir yanından gelen öğrencilere Malta'daki eğitim hedeflerine ulaşmaları için önemli bir fırsat sunmaktadır.

Malta Üniversitesi Bursları

Bu burslar hem Yüksek Lisans hem de Doktora programları için mevcuttur ve öncelikle Avrupa Birliği/AEA dışındaki öğrencileri hedef alır. Malta Üniversitesi, Malta'daki tek devlet üniversitesidir ve her yıl önemli sayıda uluslararası öğrenciyi çekmektedir. Burslar, %40 ile %100 arasında değişen öğrenim ücreti muafiyetleri sunar ve iki programa ayrılır: Doktora için 50'ye kadar burs. ve Yüksek Lisans Programları (çoğunlukla araştırma yoluyla) ve Yüksek Lisans Programları için 50'ye kadar burs (çoğunlukla öğretilir). Başvuru için son tarih genellikle her yıl 31 Ekim'dir ve başvuru sahiplerinin burs başvurusunda bulunmadan önce Malta Üniversitesi'ne kabul edilmelerini sağlamaları gerekir.

Malta Hükümeti Bursları

Bunlar bilim, beşeri bilimler ve mühendislik de dahil olmak üzere çok çeşitli disiplinleri kapsayan oldukça rekabetçi burslardır. Hem lisans hem de lisansüstü çalışmaları destekliyorlar. Malta'nın uluslararası eğitime olan bağlılığının bir parçası olarak, bu burslar ülkedeki yüksek kaliteli akademik kurumlara açılan bir kapı görevi görmektedir.

Commonwealth Bursları

Malta, Commonwealth ülkelerinden gelen öğrenciler için, seçtikleri çalışma alanlarını sürdürürken Malta kültürüne dalmalarına olanak tanıyan burslar sunmaktadır.

Erasmus+ Bursları

Avrupa Birliği'nin Erasmus+ programının bir parçası olarak Malta, üniversiteler arasında uluslararası hareketlilik ve işbirliği için burslar sunmaktadır. Bu burslar, Malta kurumlarıyla değişim fırsatları veya ortak dereceler arayan öğrenciler içindir.

Uzmanlık Bursları

Malta'nın finansal hizmetler sektöründeki beceri boşluklarını gideren Malta Finans Sektörü Burs Programı ve çeşitli spor disiplinlerinde uzmanlaşmayı teşvik etmeyi amaçlayan Malta Spor Bursları Programı gibi belirli sektörlere odaklanan burslar da bulunmaktadır.

Malta’da Eğitim Alırkan Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Vize ve Yerleşim İzinleri
 • Konaklama Seçeneklerinin Araştırılması
 • İngilizce Dil Yeterliliği
 • Sağlık Sigortası ve Sağlık Hizmetleri
 • Kültürel Farklılıklar ve Uyum Süreci
 • Akademik Takvim ve Sınav Sistemine Uyum
 • Ulaşım ve Yerel Gezinti Olanakları
 • Bütçe Planlaması ve Yaşam Maliyetleri
 • Hava Koşulları ve İklim Farklılıkları
 • Yerel Yasalar ve Düzenlemelere Uyum
 • Acil Durumlar için Yerel İrtibat Noktaları
 • Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım.

Malta Eğitim Sistemi Avantajları

 • Yüksek Öğretim Kalitesi
 • İngilizce Eğitim Verilmesi
 • Küçük Sınıf Boyutları
 • Uluslararası Akreditasyonlar ve Standartlar
 • Geniş Yabancı Dil Seçenekleri
 • Erasmus ve Diğer Uluslararası Değişim Programlarına Katılım
 • Güçlü Mesleki ve Teknik Eğitim Seçenekleri
 • Güvenli ve Dostane Eğitim Ortamı
 • Kültürel Çeşitlilik
 • Avrupa Birliği Üyesi Olmasıyla Olanakların Genişliği

Malta Eğitim Sistemi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İletişim formu