Yök Denkliği Nedir?

YÖK denkliği, yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan alınan önlisans, lisans veya yüksek lisans diplomalarının, Türkiye'deki yükseköğretim kurumları tarafından verilen aynı eğitim düzeyindeki diplomalarla eşdeğerliğinin tespit edilmesi sürecidir. Bu işlem, Yükseköğretim Kurulunca tanınan yurt dışı yükseköğretim kurumlarından alınan diplomalar için uygulanır.

Denklik işlemleri, YÖK tarafından belirlenen kriterlere göre yapılmakta olup, yurt dışındaki eğitim programının eğitim düzeyi, mezuniyet için gereken kredi ve/veya AKTS toplamı, kazanılması gereken bilgi, beceri ve yetkinliklerin Türk yükseköğretim programlarına eşdeğer olup olmadığını değerlendirir​​.

Yök Denklik Sınavı

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirtilen tanıma ve denklik yönergeleri çerçevesinde, Tıp Doktorluğu dalında gerçekleştirilen Denklik Sınavı yıllık olarak iki kez, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) koordinasyonunda düzenlenmektedir. Aynı yönergeler doğrultusunda, Diş Hekimliği ve Öğretmenlik dalları için belirlenen denklik sınavı yılda bir kez ÖSYM vasıtasıyla organize edilmektedir. Mühendislik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Ergoterapi, Hukuk, Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı gibi dallar ile Tanıma ve Denklik Komisyonunun yoğun başvuru alındığını saptadığı ve denklik sınavı ihtiyacı doğuran diğer akademik disiplinlerdeki sınavlar, YÖK Kurulu tarafından yetkilendirilmiş üniversiteler eliyle yılda en az bir kez yazılı formatında gerçekleştirilmektedir.

Seviye Tespit Sınavı (STS), yurtdışı yükseköğretim diplomalarının Türk yükseköğretim sistemi içindeki eşdeğerliğinin belirlenmesi amacıyla yapılır. Sınavın detayları ve içeriği, YÖK'ün resmi internet sitesinde yayımlanan "Seviye Tespit Sınavı Kılavuzu"nda yer almaktadır. Bu kılavuz, sınavın formatı, içeriği ve diğer önemli bilgileri içerir​​.

YÖK Denklik Başvuru Ücreti

YÖK denklik başvurusu için 2023 yılı itibarıyla belirlenen ücret 150 Türk Lirasıdır. Bu ücret, hem YÖK denklik başvurusu hem de başvuruların yeniden incelenmesi talepleri için geçerlidir. Diğer bilgi ve belge talepleri için ise 2023 yılında alınan ücret 50 TL olarak belirlenmiştir. Ödenen bu ücret YÖK Denklik Banka Hesabına yatırılabilir​​.

YÖK Denklik Başvurusu

Gerekli Belgelerin Toplanması

Başvuru için öncelikle yurt dışında alınan diploma, transkript, ve varsa diploma eki gibi belgelerin aslı ve Türkçe tercümelerinin hazırlanması gerekmektedir. Tercümelerin noter tarafından onaylanmış olması gerekebilir.

Online Başvuru

YÖK denklik başvuruları genellikle YÖK'ün resmi web sitesi üzerinden yapılmaktadır. Başvuru formunu doldurarak ve gerekli belgeleri sisteme yükleyerek online başvuru yapılabilir.

Başvuru Ücreti Ödemesi

Başvuru sürecinde, belirlenen bir başvuru ücreti ödenmesi gerekebilir. Bu ücret, başvurunun kabul edilmesi için gerekli bir adımdır ve genellikle banka havalesi veya online ödeme yöntemleri ile yapılabilir.

Belgelerin İncelenmesi

YÖK, başvurunun incelenmesi için gerekli belgeleri kontrol eder ve başvurunun uygunluğunu değerlendirir.

Sonuçların Bildirilmesi

Başvuru süreci tamamlandığında, başvuru sonuçları genellikle YÖK'ün web sitesi üzerinden ya da e-posta yoluyla başvuru sahibine bildirilir.

Denklik Belgesinin Alınması

Başvuru onaylandıysa, denklik belgesi alınır ve bu belge, yurt dışında alınan eğitim derecesinin Türkiye'deki eşdeğerini gösterir.

Yök Denklik Sorgulama

Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından sunulan Yök Denklik Sorgulama hizmeti, "https://okultanima.yok.gov.tr" adlı resmi web portalı aracılığıyla erişilebilir hâle getirilmiştir. Başvuruda bulunan bireyler, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve e-Devlet erişim şifreleri kullanarak söz konusu platform üzerinden denklik durumlarını ayrıntılı bir şekilde sorgulayabilirler.

Yök Denkliği Olan Üniversiteler

Aşağıda belirtilen sıralama listeleri, üniversitelerin global düzeydeki prestijini yansıtmakta olup, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denklik değerlendirmeleri esnasında referans alınmaktadır. Eğer yurt dışında eğitim almayı planladığınız üniversite, bu listelerden herhangi birinde ilk 1000 sıralama içerisinde bulunuyorsa, aldığınız diploma için denklik başvurusu yapma hakkınız bulunmaktadır.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen denklik ilkelerine göre, global arenada ilk 1000 içerisinde sıralanan üniversitelerin diploması, otomatik olarak denklik kapsamında değerlendirilmektedir. Ancak ilk 1000 içerisinde yer almayan diğer üniversiteler için belirlenmiş spesifik önkosullar bulunmaktadır. Bu önkosulların detayları şu şekildedir:

Tıp Doktorluğu Programı Denklik Önkoşulu

Eğitiminize başlama yılında, ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılım göstermiş ve Tıp Doktorluğu dalında ilk 40.000 sıralama arasında yer almanız gerekmektedir.

Hukuk Programı Denklik Önkoşulu

Eğitiminizin başlangıcında, ÖSYM'nin düzenlediği YKS sınavına girmiş ve Hukuk disiplinindeki sıralamada ilk 150.000 içinde bulunmanız zorunludur.

Mimarlık Programı Denklik Önkoşulu

Eğitime başladığınız yıl, YKS'ye katılarak Mimarlık disiplininde ilk 200.000 sıralama içerisinde olmanız beklenir.

Mühendislik Programı Denklik Önkoşulu

Başlangıç yılında YKS'ye katılıp, Mühendislik dalında ilk 240.000 sıralama arasında yer almanız gerekmektedir.

Diğer Akademik Alanlar için Denklik Önkoşulları

A) ÖSYM Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda belirtilen diğer disiplinler için, Türkiye'deki ilgili programın son yerleşen öğrencisinin elde ettiği puan seviyesini yakalamış olmanız gerekmektedir.

B) Kılavuzda belirtilmeyen diğer akademik alanlarda, ön lisans programlarına başvuran adayların herhangi bir puan türünde minimum 150 puan, lisans programları için ise minimum 180 puan elde etmeleri zorunludur.

YÖK Denklik için Gerekli Belgeler

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından denklik belgesi talebinde bulunan bireylerden istenen belge ve dokümanların listesi aşağıda detaylı olarak sıralanmıştır:

 • Elektronik ortamda doldurulmuş ve onaylanmış denklik ön başvuru formu.
 • Kişisel rıza beyanı.
 • Başvuru sahibinin vatandaşı olduğu ülkeye ait resmi kimlik belgesinin fotokopisi.
 • Tanıma veya denklik başvurusunda bulunulan yükseköğretim diploması veya resmi mezuniyet belgesinin orijinali.
 • Eğitim süreci boyunca alınmış olan tüm derslere ait, saat/kredi detaylarını ve alınan notları içeren transkript.
 • Avrupa Birliği üye ülkelerince verilmiş diplomalar için zorunlu olan Diploma Eki'nin orijinali.
 • Eğer başvuru sahibi, eğitim sürecinde başka bir kurumdan ders transferi yapmış ise, bu derslere dair orijinal transkript.
 • Bir ülkenin yükseköğretim kurumu çatısı altında, farklı bir ülkede eğitim veren bir birimden alınan diplomalar için, eğitimin gerçekleştiği ülkenin resmi makamlarınca verilmiş tanıma veya denklik belgesinin orijinali.
 • Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası organizasyonların bünyesinde faaliyet gösteren eğitim kurumlarından alınan diplomalar için, söz konusu kurumun bulunduğu ülkenin yetkili organlarınca düzenlenen tanıma veya denklik belgesinin orijinali.
 • Çift vatandaşlığa sahip bireylerin eğitim süreçlerinde bulunduğu ülkede ikamet ettiklerini kanıtlayan belge.
 • Başvuru sahibinin yükseköğrenim süreci boyunca kullandığı pasaportların giriş ve çıkış tarihlerini içeren sayfalarının renkli fotokopisi.
 • Yabancı uyruklu bireylerin, yükseköğrenim diploması denklik başvurusunda bulunma sebeplerini açıklayan yazılı beyan.
 • Denklik başvurusunda talep edilen tüm belgelerin RENKLİ fotokopisi.
 • Denklik başvuru ücretinin ödendiğini teyit eden banka dekontu.
 • Başvuru sahiplerinin belirtilen belge ve dokümanları eksiksiz bir şekilde sunmaları, denklik başvurularının hızlı ve etkin bir şekilde sonuçlandırılması açısından büyük önem taşımaktadır.

YÖK Denkliği Hakkında Sık Sorulan Sorular

İletişim formu