Erasmus Nedir?

Erasmus, Avrupa Birliği tarafından başlatılan ve Avrupa'da eğitim, öğretim, gençlik ve sporu geliştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir programdır. 1987 yılında kurulan programın ana odak noktası, Avrupa'daki üniversiteler ve yüksek öğretim kurumları arasında daha yakın işbirliğini teşvik etmek ve organize ve entegre bir sınır ötesi öğrenci değişim sistemini kolaylaştırmak olmuştur. "Erasmus" adı, çeşitli Avrupa üniversitelerinde ders vermek ve okumak için yoğun bir şekilde seyahat eden Hollandalı filozof ve Rönesans hümanisti Rotterdamlı Desiderius Erasmus'u onurlandırıyor. ERASMUS kısaltması, Üniversite Öğrencilerinin Hareketliliği için Avrupa Topluluğu Eylem Planı anlamına gelir.

Erasmus+ (Erasmus Plus) adı verilen genişletilmiş program, akademik değişim ve gençlik değişim programlarının yanı sıra staj, iş ve spor alanlarında iş birliği projelerini de kapsar. Bu programın amacı, öğrencilere uluslararası bir eğitim olanağı sunmak ve ülkeler arasındaki iş birliğini artırmaktır. Erasmus+ öğrenci değişim programlarına katılarak, öğrenciler Avrupa üniversitelerinde eğitim alabilir veya Avrupalı şirketlerde staj yapabilirler​​.

Erasmus projesi bugüne kadar 9 milyondan fazla kişiye yabancı bir ülkede öğrenim görme, farklı kültürleri tanıma ve perspektiflerini geliştirme fırsatı sunmuştur. Türkiye, 1999'da Avrupa Birliği'ne adaylık süreci başladıktan sonra bu programa dahil olmuş ve 2004 yılında AB Eğitim ve Gençlik Programlarının tam üyesi olmuştur​​.

Erasmus+ Programı, 2021-2027 yılları arasında uygulanan eğitim, gençlik ve spor alanlarını kapsayan bir hibe programıdır. Programın amacı, kişilere yeni beceriler kazandırmak, kişisel gelişimlerini güçlendirmek ve istihdam olanaklarını artırmaktır. Program kapsamında desteklenen faaliyetler, temel olarak üç Ana Eylem ve bir Özel Eylem altında toplanmaktadır​​.

Erasmus Öğrenim Hareketliliği Nedir?

Erasmus Öğrenim Hareketliliği, yükseköğretim öğrencilerine Avrupa Birliği ülkelerindeki üniversitelerde bir veya iki dönem eğitim alma şansı sunar. Öğrenciler, lisans, yüksek lisans veya doktora düzeyinde olmalı ve kendi üniversitelerinin belirli akademik ortakları ile anlaşmaları bulunmalıdır. Katılmadan önce, öğrenciler gidecekleri kurumda alacakları derslerin kendi üniversitelerindeki derslere denk olduğundan emin olmalıdır. Bu derslerin içerikleri tam olarak aynı olmasa da benzer olmalıdır.

Erasmus Personel Hareketliliği Nedir?

Erasmus Personel Hareketliliği, Avrupa'daki akademik ve idari personelin yurtdışında eğitim almasını sağlar. Bu program, personelin mesleki ve kişisel gelişimi için çeşitli eğitimler, seminerler ve çalışma ziyaretleri sunar. Katılımcılar, iş gölgeleme ve pratik eğitimlerle yeni beceriler edinebilirler. Program, personelin kendi kurumlarıyla sözleşmeli olmasını ve gönderen ile alan kuruluşlar arasında önceden anlaşma yapılmasını gerektirir. Bu faaliyetler, çok kültürlü bir ortamda bilgi ve yeterlilik kazanmaya yöneliktir.

Erasmus Projeleri Nelerdir?

 • Erasmus programı, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve öğrenci değişimi, eğitim, gençlik ve spor alanlarında fırsatlar sunan bir dizi projeden oluşur. Bu projelerin her biri, farklı hedef kitlelere ve amaçlara yöneliktir. İşte en bilinen Erasmus projeleri’nin bir listesi ve her biri hakkında kısa bilgiler:
 • Erasmus+ Öğrenci Değişim Programı: Üniversite öğrencilerine Avrupa'da başka bir üniversitede bir veya iki dönem eğitim alma şansı sunar. Bu program aynı zamanda staj imkanları da sağlayabilir.
 • Erasmus Mundus Ortak Yüksek Lisans Programları: Farklı ülkelerdeki üniversitelerin işbirliğiyle sunulan, yüksek kaliteli uluslararası yüksek lisans programlarıdır.
 • Erasmus+ Gençlik Değişimleri: Gençlerin kültürel ve sosyal etkileşimde bulunmalarını sağlayan programlar. Bu değişimler genellikle kısa süreli projeler şeklinde düzenlenir.
 • Erasmus+ Gönüllülük Projeleri: Gençlere başka bir ülkede gönüllü çalışma deneyimi sunan projeler. Bu projeler genellikle sosyal, kültürel veya çevresel etki alanlarında yer alır.
 • Erasmus+ Eğitim Personeli Hareketliliği: Öğretmenler, eğitimciler ve akademisyenler için profesyonel gelişim ve ağ kurma fırsatları sunar.
 • Erasmus+ Gençlik İşçileri için Hareketlilik: Gençlik alanında çalışan profesyoneller için eğitim ve ağ oluşturma fırsatları sağlar.
 • Erasmus+ Spor: Spor ve fiziksel aktivite projelerini desteklemek amacıyla spor kuruluşları ve federasyonları için fon sağlar.
 • Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar: Farklı sektörlerden kuruluşların işbirliği yaparak yenilikçi projeler ve uygulamalar geliştirmelerine olanak tanır.
 • Erasmus+ Bilgi Ortaklıkları: Yükseköğretim ve iş dünyası arasında köprü kurmayı amaçlayan projeler.
 • Erasmus+ Kapasite Geliştirme Projeleri: Avrupa dışındaki ülkelerin yükseköğretim sistemlerini güçlendirmeyi hedefleyen projeler.

Erasmus Staj Nedir?

Erasmus Staj Programı, üniversite öğrencilerine yurt dışında pratik iş deneyimi kazanma fırsatı sunar. Bu stajlar, kamu ve özel sektörde gerçekleştirilebilir ve öğrencilerin iş dünyasında değerli beceriler edinmesini sağlar. Program, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için 3 ile 12 ay, meslek yüksekokulu öğrencileri için ise 2 ile 12 ay süreyle uygulanabilir. Staj yapılacak kurum öğrenci tarafından bulunmalı ve Erasmus+ kabulü alınmalıdır.

Başvuru süreci, yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrenciler ve yeni mezunlar için geçerlidir. Mezuniyet sonrası bir yıl içinde yapılması gereken staj için öğrenciler, ilgili kurumdan davet mektubu almalıdır. Erasmus kapsamında desteklenen kurumlar arasında işletmeler, araştırma merkezleri ve eğitim kurumları yer alır. Ancak Avrupa Birliği kurumları ve diplomatik temsilcilikler bu kapsamda değildir.

Erasmus Staj Programı aynı zamanda maddi destek de sağlar. Öğrencilere, staj süresince hibe olarak maddi yardım yapılır. Hibe miktarı, gidilecek ülkenin ekonomik durumuna göre belirlenir ve öğrencilere staj başlangıcında %80'i, tamamlandığında ise kalan %20'si ödenir. Başvuru için Erasmus beyannamesine sahip bir üniversitede okumak ve programın şartlarını karşılamak gerekir.

Erasmus Şartları

 • Üniversite öğrencisi olmak (lisans, yüksek lisans veya doktora).
 • Öğrenim gördüğünüz üniversitenin Erasmus anlaşmasının bulunması.
 • Dönem sonu not ortalamasının lisans için 4 üzerinden en az 2,5, yüksek lisans ve doktora için en az 2.75 olması şartı bulunmaktadır.
 • Erasmus programı için seçilen ülkenin dilini belli bir seviyede bilmek veya İngilizce yeterlilik.
 • Başvuru ve kabul süreçlerini tamamlamak.
 • Vize ve seyahat düzenlemelerini yapmak.
 • Yeterli mali kaynaklara sahip olmak veya Erasmus bursuna başvurmak.
 • Erasmus süresince alınan derslerin kendi üniversitenizde tanınması için gerekli düzenlemeleri yapmak.
 • Sağlık sigortası ve diğer yasal gereklilikleri yerine getirmek.
 • Program sonrasında dönüş raporu ve diğer gerekli belgeleri tamamlamak.

Erasmus Başvurusu Nasıl Yapılır?

Erasmus programına katılmak için ilk adım, üniversitenizden Erasmus başvuru formunu alıp doldurmaktır. Başvurunuza, yabancı dil sınav sonuçlarınız, akademik transkript ve güncel özgeçmişinizi eklemelisiniz. Ayrıca kabul mektubu ve öğrenim anlaşması gibi belgeler gerekebilir. Belgelerinizle birlikte üniversitenizin Erasmus ofisine başvurunuzu yapın. Başvurunuz kabul edilirse, mülakat sürecine katılabilir, gideceğiniz üniversitedeki dersleri seçebilir ve Erasmus bursu için başvuruda bulunabilirsiniz.

Erasmus İçin Gerekli Belgeler

 • Kabul Belgesi: Erasmus programına katılmak isteyen öğrencinin, staj ya da öğrenim için gitmeyi planladığı kurumdan alması gereken bir belgedir.
 • Learning Agreement for Traineeship / Öğrenim Anlaşması: Erasmus kapsamında hareketlilik gerçekleştirecek öğrencilerin hazırlaması gereken, tüm taraflarca imzalanması gereken bir belgedir.
 • OLS (Online Language Support) Sınavı Sonucu: Öğrencinin yabancı dil yeterlilik düzeyini gösterir.
 • Sigortalar: Sorumluluk sigortası, seyahat sağlık sigortası ve kaza sigortası.
 • Banka Hesap Bilgileri: Erasmus hibesi alınacak hesabın detayları.
 • İş Güvenliği Eğitimi Belgesi: Eğer varsa, iş güvenliği eğitiminizi tamamladığınıza dair belge.
 • Hibe Sözleşmesi: Öğrencinin Erasmus hibesine ilişkin detayları içerir.
 • Fakülte / Enstitü İzni: Gerekli olan durumlarda, öğrencinin kendi fakültesinden veya enstitüsünden alması gereken izin.
 • Kimlik Fotokopisi
 • Sağlık Bilgileri Formu
 • Yurtdışı Eğitim Sağlık Sigortası
 • Banka Hesap Detayları
 • Vize Fotokopisi
 • Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi
 • Transkript Gibi Ek Belgeler

Erasmus Başvurusu Ne Zaman?

Erasmus+ Programı için 2023-2024 akademik yılı başvuruları üniversiteye ve programın türüne bağlı olarak farklılık göstermektedir. Örnek olarak, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde 2023-2024 bahar dönemi Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Başvuruları 19 Eylül - 03 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvurular sadece elektronik ortamda, E-Devlet kullanıcı bilgileri ile yapılacaktır ve fiziksel belge teslimi gerekmeyecektir​​.

Ayrıca, İstanbul Üniversitesi'nde 2023 Proje Dönemi Erasmus Öğrenim Hareketliliği başvuruları 20 Mart 2023 - 03 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu başvurular, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılandırılan E-devlet Kapısı üzerinden ve çevrimiçi olarak yürütülmüştür​​.

Yıldız Teknik Üniversitesi için ise, 2023-2024 Akademik Yılı KA-131 Öğrenim ve Staj Hareketlilikleri başvuruları 28 Kasım 2022'de başlamış ve 22 Aralık 2022'de sona ermiştir​​.

Her üniversitenin kendi içinde belirlediği başvuru takvimleri olabileceği için, ilgili üniversitenin Erasmus koordinasyon ofisi ya da uluslararası ilişkiler birimi ile iletişime geçmek ve güncel bilgileri almak en doğru yöntem olacaktır.

Erasmus Sınavı Nedir?

Erasmus Sınavı, Erasmus değişim programına katılabilmek için öğrencilerin geçmesi gereken bir sınavdır. Bu program, yükseköğretim öğrencilerinin başka bir ülkede eğitim alarak hem akademik hem de dil becerilerini geliştirmelerini amaçlamaktadır.

Erasmus Sınavına Hazırlık

Günlük yaşamda İngilizce okuma alışkanlığı kazanmak: İngilizce kitaplar, bilimsel makaleler, gazeteler ve dergiler gibi çeşitli kaynaklardan faydalanmak önemlidir. Bu, okuma, yazma ve konuşma becerilerini geliştirmeye yardımcı olur.

Yazma becerilerini geliştirmek: Erasmus sınavında, yazılı ifade becerileri önemlidir. Düzenli olarak pratik yapmak ve yeni kelimeler öğrenmek, yazma becerilerini geliştirmek için yararlıdır.

İngilizce dinleme becerilerini geliştirmek: Dizi ve filmleri İngilizce izlemek, dinleme becerilerini artırmada etkili bir yöntem olabilir.

Erasmus Süresi

Uzun Süreli Eğitim Dönemleri: Erasmus+ ile yurtdışındaki uzun süreli eğitim dönemleri en az 2 ay (veya 1 akademik dönem veya trimester) ve en fazla 12 ay sürebilir.

Stajlar: Yurtdışında Erasmus+ desteği ile gerçekleştirilebilecek stajlar 2 aydan 12 aya kadar sürebilir.

Karma Hareketlilik: Öğrenciler ve yeni mezunlar, kısa bir fiziksel kalışı (5 ila 30 gün arası) sanal bir dönemle birleştiren bir karma hareketlilik de yapabilirler.

Yükseköğretim Sektörü için Proje Süresi: Yükseköğretim hareketliliği kapsamında yeni bir etkinlik olarak sunulan Yoğun Hibrit Programları, projelerin süresi şimdi 26 aya kadar uzayabilir.

Çoklu Erasmus Deneyimleri: Bir öğrenci veya stajyer olarak Erasmus+ ile birden fazla kez yurtdışı deneyimi yaşayabilirsiniz, ancak toplam süre bir eğitim döngüsü içinde 12 ayı geçemez. "Döngü", Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (EQF) tarafından tanımlanan eğitim seviyesine göre belirlenir:

 • İlk döngü (Lisans veya eşdeğer) EQF – 5/6
 • İkinci döngü (Yüksek Lisans veya eşdeğer) EQF 7
 • Üçüncü döngü (Doktora veya eşdeğer) EQF 8

Tek Döngülü Kurslar: Tıp veya mimarlık gibi tek döngülü kurslarda, Erasmus+ ile 24 aya kadar yurtdışında kalabilirsiniz.

Erasmus Hibesi Ne Kadar?

Erasmus hibesi, ülkelerin ekonomik durumlarına göre değişiklik gösteren 1., 2. ve 3. Grup Ülkeler olarak sınıflandırılmaktadır.

 1. ve 2. Grup Ülkeler arasında Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz ve Yunanistan bulunmaktadır. Bu ülkeler için aylık öğrenim hibesi 600 Euro, aylık staj hibesi ise 750 Euro olarak belirlenmiştir.
 2. Grup Ülkeler ise Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya ve Türkiye'dir. Bu ülkeler için aylık öğrenim hibesi 450 Euro, aylık staj hibesi ise 600 Euro olarak belirlenmiştir.

Erasmus Kapsamındaki Ülkeler

Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği (AB) üye devletleri, Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) üyeleri, AB aday ülkeleri ve diğer bazı ülkeler dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde aktiftir. Bu ülkeler programın tüm aksiyonlarına tam olarak katılabilirler ve genellikle "Program Ülkeleri" olarak adlandırılırlar.

AB Üye Devletleri

 • Avusturya
 • Belçika
 • Bulgaristan
 • Hırvatistan
 • Kıbrıs
 • Çekya
 • Danimarka
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Almanya
 • Yunanistan
 • Macaristan
 • İrlanda
 • İtalya
 • Letonya
 • Litvanya
 • Lüksemburg
 • Malta
 • Hollanda
 • Polonya
 • Portekiz
 • Romanya
 • Slovakya
 • Slovenya
 • İspanya
 • İsveç

EFTA Ülkeleri

 • İzlanda
 • Lihtenştayn
 • Norveç

AB Aday Ülkeleri

 • Kuzey Makedonya
 • Türkiye
 • Sırbistan

Diğer Ülkeler

Birleşik Krallık (Brexit sonrası bazı değişikliklere tabi olabilir)

Üçüncü Ülkeler: Erasmus+ programı, belirli koşullar altında dünya genelinde birçok üçüncü ülkeyle de işbirliği yapmaktadır. Bu ülkeler, programın belirli aksiyonlarına katılabilir, ancak tüm aksiyonlara katılım sağlayamazlar.

Bu ülkeler arasında Batı Balkanlar, Doğu Avrupa, Güney Akdeniz ülkeleri, Rusya Federasyonu, Asya, Orta Asya, Orta Doğu, Pasifik, Alt-Sahara Afrikası, Latin Amerika, Karayipler, ABD ve Kanada gibi geniş bir coğrafya bulunmaktadır.

Erasmus İçin En İyi Ülkeler

 • Almanya
 • Avusturya
 • Belçika
 • Çek Cumhuriyeti
 • Danimarka
 • Estonya
 • Finlandiya
 • Fransa
 • Hırvatistan
 • Hollanda
 • İrlanda
 • İspanya
 • İsveç
 • İtalya
 • Letonya
 • Litvanya
 • Macaristan
 • Malta
 • Polonya

Erasmus Anlaşmalı Üniversiteler

 • İstanbul Üniversitesi
 • Ankara Üniversitesi
 • Hacettepe Üniversitesi
 • Boğaziçi Üniversitesi
 • ODTÜ (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
 • Ege Üniversitesi
 • İTÜ (İstanbul Teknik Üniversitesi)
 • Bilkent Üniversitesi
 • Koç Üniversitesi
 • Sabancı Üniversitesi
 • Gazi Üniversitesi
 • Anadolu Üniversitesi
 • Dokuz Eylül Üniversitesi
 • Yıldız Teknik Üniversitesi
 • Marmara Üniversitesi
 • Akdeniz Üniversitesi
 • Kocaeli Üniversitesi
 • Çukurova Üniversitesi
 • İstanbul Aydın Üniversitesi
 • Uludağ Üniversitesi
 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
 • Erciyes Üniversitesi
 • Pamukkale Üniversitesi
 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi
 • Atatürk Üniversitesi
 • Süleyman Demirel Üniversitesi
 • İstanbul Bilgi Üniversitesi
 • Gaziantep Üniversitesi
 • Başkent Üniversitesi
 • TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
 • Bahçeşehir Üniversitesi
 • Kadir Has Üniversitesi
 • Yeditepe Üniversitesi
 • İstanbul Şehir Üniversitesi
 • Okan Üniversitesi
 • İstanbul Kültür Üniversitesi
 • Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
 • İstanbul Ticaret Üniversitesi
 • Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi
 • Üsküdar Üniversitesi
 • Nişantaşı Üniversitesi
 • Doğuş Üniversitesi
 • Maltepe Üniversitesi
 • İstanbul Arel Üniversitesi
 • İstanbul Medipol Üniversitesi
 • İstanbul Gelişim Üniversitesi
 • Yeni Yüzyıl Üniversitesi
 • İstanbul Esenyurt Üniversitesi
 • Beykent Üniversitesi
 • Fenerbahçe Üniversitesi
 • Galatasaray Üniversitesi
 • MEF Üniversitesi
 • İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi
 • İstanbul Kent Üniversitesi
 • İstanbul Medeniyet Üniversitesi
 • İstanbul Okan Üniversitesi
 • İstanbul Rumeli Üniversitesi
 • İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
 • İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

En İyi Erasmus Üniversiteleri

 • Zurich University of Applied Sciences
 • Zürih Üniversitesi
 • Münih Teknik Üniversitesi
 • PSL Research University
 • Amsterdam Üniversitesi
 • Heidelberg Üniversitesi
 • Kopenhag Üniversitesi
 • Sorbonne Üniversitesi
 • Leuven Katolik Üniversitesi
 • Utrecht Üniversitesi
 • Groningen Üniversitesi
 • Helsinki Üniversitesi
 • Oslo Üniversitesi
 • Gent Üniversitesi
 • Uppsala Üniversitesi
 • Lunds Üniversitesi
 • Siena Üniversitesi
 • Krakov Ekonomi Üniversitesi
 • Vilnius Gediminas Teknik Üniversitesi
 • Trinity Koleji
 • Cenevre Üniversitesi
 • Tartu Üniversitesi
 • Lozan Üniversitesi

Erasmus Vizesi

Erasmus vizesi almak için genellikle Schengen D tipi uzun dönem vizeye başvurmanız gerekmektedir. Bu vize başvurusu için temel belgeler arasında üniversiteden alınan kabul mektubu, kalacak yer belgesi, maddi teminatlar (sponsorluk veya banka hesabı) ve hibe alacağınıza dair okuldan belge bulunmaktadır. Başvuru süreci, evrak hazırlığı ve randevu alma dahil yaklaşık bir ay sürebilir. Yeşil pasaport sahiplerinin de Erasmus için Schengen vizesine başvurması zorunludur. Maddi teminatlar konusuna özellikle dikkat edilmesi önerilir, çünkü bu, vizenin reddedilme ihtimalini azaltmaktadır​​.

Erasmus Hakkında Sık Sorulan Sorular

İletişim formu