İçindekiler

Almanya'da İşletme Okumak

Almanya'da işletme eğitimi (BWL) yüksek uluslararası bir üne sahiptir ve iş dünyasında başarılı bir kariyer için sağlam bir temel sunar. Almanya'da işletme yönetimi, pratik anlamlılığa, teorik temele ve araştırma gücüne odaklanarak kendisini çok yönlü ve zorlu bir konu olarak sunmaktadır.

Almanya'da işletme eğitimi almanın özel bir özelliği, teori ve pratiğin yakın entegrasyonudur. Pek çok üniversite ve teknik kolej, şirketlerle yakın işbirliği yaparak öğrencilerin pratik deneyim kazanmalarına ve endüstride erken bir aşamada bağlantı kurmalarına olanak tanır. Bu pratik yönelim genellikle eğitim süresince zorunlu stajlar veya proje çalışmaları ile güçlendirilir.

Almanya'da işletme alanındaki teorik eğitim oldukça geniş olup pazarlama, finans, muhasebe, insan kaynakları yönetimi ve kurumsal yönetim gibi alanları kapsamaktadır. Bu, öğrencilerin işletme yönetiminin çeşitli yönlerine ilişkin derinlemesine bir anlayış geliştirmelerine ve kişisel ilgi alanlarını derinleştirmelerine olanak tanır.

Almanya'da İşletme Eğitim Sistemi

Almanya'daki işletme üniversitelerindeki eğitim sistemi kuruma göre değişmekle birlikte genellikle farklı çalışma formatları ve dereceler sunmaktadır. Çoğu işletme programı, Bachelor of Science veya Bachelor of Arts ile sonuçlanır ve bazı üniversiteler uzmanlık alanlarında yüksek lisans programları sunar. Örneğin Leipzig Üniversitesi, işletme ve diğer ekonomik disiplinlerde öğrenci-öğretmen oranının yaklaşık 66:1 olduğu dersler sunmaktadır.

Almanya'da ayrıca üniversitedeki teorik öğrenimin bir şirketteki pratik çalışmayla birleştirildiği ikili çalışma programı modeli de bulunmaktadır. Bu model genellikle işletme gibi derslerde kullanılır. Örneğin blok modelde pratik ve teorik aşamalar üç ayda bir dönüşümlü olarak gerçekleşirken, haftalık modelde öğrenciler haftanın birkaç günü kendi şirketlerinde çalışırken, diğer günleri üniversitede geçiriyorlar. Halihazırda çalışmakta olan öğrenciler için özellikle uygun olan uzaktan eğitim modelleri de bulunmaktadır.

Alman işletme üniversitelerindeki eğitim programları, öğrencilere hem teorik bilgi hem de pratik beceriler kazandırmak için tasarlanmıştır. Bu, dersler, seminerler, vaka çalışmaları ve sıklıkla pratik projeler veya stajların bir kombinasyonu yoluyla yapılır. Eleştirel düşünme becerilerinin, analitik yeterliliklerin ve teorik bilgiyi gerçek dünyadaki iş zorluklarına uygulama becerisinin geliştirilmesine önem verilmektedir.

Almanya'da İşletme Eğitimi Ders İçeriği

 • Kurumsal Yönetim ve Ekonomi
 • Teoloji ve ekonomi
 • Ekonomi
 • Kültür ve Ekonomi: Medya ve İletişim Çalışmaları
 • Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi
 • Avrupa Sağlık Ekonomisi ve Yönetimi
 • İş analitiği
 • Ekonomi Politikası Danışmanlığı
 • Toplumsal Dönüşüm - Politika, Felsefe ve Ekonomi
 • Ekonomi ve Yönetim
 • Akıllı Fabrika – Endüstri 4.0
 • Uluslararası Ekonomik İlişkiler

Almanya'da İşletme Eğitimi Başvuru Tarihleri

Almanya'daki işletme lisans ve yüksek lisans programlarına yönelik son başvuru tarihleri, üniversiteye ve belirli programa bağlı olarak biraz değişebilir. Ancak yaygın olarak takip edilen genel zaman çizelgeleri vardır:

Kış dönemi için son başvuru tarihleri genellikle 15 Temmuz civarındadır. Kış dönemi genellikle Eylül veya Ekim ile Şubat veya Mart ayları arasındadır. Bu hem Uygulamalı Bilimler Üniversiteleri (Fachhochschulen) hem de Üniversiteler (Universitäten) için geçerlidir.

Yaz dönemi için son başvuru tarihleri genellikle 15 Ocak civarındadır. Yaz dönemi Mart veya Nisan ile Ağustos veya Eylül aylarını kapsar ve yine her iki kurum türü için de geçerlidir​.

Almanya'da İşletme Okumak İçin Gerekenler

 • ÖSYM Sonuç Belgesi: Almanya'daki devlet üniversitelerine başvurmak için Türkiye'de yükseköğrenim görmeye hak kazanmış olmanız gerekiyor. Bu, Türkiye'deki üniversite sınavına (ÖSYM) girip, 4 yıllık örgün eğitim veren bir üniversiteye yerleştiğinizi gösteren belgeyle yapılır.
 • Lise diploması ve transkripti (not dökümü)
 • Almanca yeterlilik belgesi (örneğin TestDaF veya DSH sınav sonuçları)
 • İngilizce yeterlilik belgesi (eğer program İngilizce ise, örneğin TOEFL veya IELTS sınav sonuçları)
 • Pasaport veya kimlik kartı fotokopisi
 • Motivasyon mektubu
 • Özgeçmiş (CV)
 • Tavsiye mektupları (bazı üniversiteler isteyebilir)
 • Başvuru formu (üniversitenin belirlediği format)
 • Sağlık sigortası kanıtı
 • Finansal destek kanıtı (banka hesap dökümü veya burs belgesi)
 • Var ise, ilgili alanla ilgili çalışma veya araştırma deneyimlerini gösteren belgeler
 • Başvuru ücreti (eğer uygulanıyorsa)

Almanya'da İşletme Eğitimi Süresi

Almanya'da işletme eğitiminin süresi, eğitim yoluna ve uzmanlığa bağlı olarak değişmektedir. Genel olarak aşağıdaki bölümlere ayrılmıştır:

Lisans Derecesi: İktisat alanındaki lisans derecesi (genellikle işletme veya ekonomi) genellikle 6 ila 8 yarıyıl, yani yaklaşık 3 ila 4 yıl sürer. Bazı üniversiteler daha kısa sürede tamamlanabilecek yoğun kurslar da sunmaktadır.

Yüksek Lisans Derecesi: Lisans derecenizi tamamladıktan sonra, genellikle 2 ila 4 yarıyıl (1 ila 2 yıl) süren bir yüksek lisans derecesi alabilirsiniz. Bu, ekonominin belirli alanlarında derinleşme veya uzmanlaşma sunar.

Doktora: Bilimsel bir kariyere veya iş dünyasında özellikle nitelikli bir pozisyona ulaşmak isteyen herkes doktora yapmayı tercih edebilir. Doktora süresi büyük ölçüde değişmekle birlikte genellikle 3 ila 5 yıl civarındadır.

Almanya'da İşletme Eğitimi Ücretleri

Almanya'da, özellikle devlet üniversitelerinde uluslararası öğrencilerin öğrenim ücretleri diğer birçok ülkeye göre nispeten düşüktür. Uluslararası öğrenciler için işletme eğitimi üniversitelerinde öğrenim ücretlerinin kesin miktarı, federal eyalet, üniversitenin türü (devlet veya özel) ve belirli çalışma programları gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.

Almanya'da devlet üniversiteleri, genellikle AB vatandaşı olmayan uluslararası öğrenciler için de düşük veya hiç okul ücreti almazlar. Bununla birlikte, bazı eyaletlerde (örneğin Baden-Württemberg) uluslararası öğrenciler için nominal ücretler uygulanabilir. Bu ücretler yılda yaklaşık 1.500 Euro civarında olabilir.

Almanya'da özel üniversiteler ücretlerini bağımsız olarak belirler ve bunlar önemli ölçüde daha yüksek olabilir. Özel üniversitelerin, eğitim programına ve kuruma bağlı olarak yılda 3.000 ila 20.000 Euro arasında değişir.

Almanya'da İşletme Bölümü Olan Üniversiteler

Almanya'da işletme alanında lisans ve yüksek lisans programları sunan çok sayıda üniversite bulunmaktadır.

 • University of Europe for Applied Sciences
 • BSBI - Berlin School of Business and Innovation
 • GISMA Business School
 • Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi
 • Goethe Üniversitesi
 • Köln Üniversitesi
 • Humboldt Üniversitesi
 • Mannheim Üniversitesi
 • Münih Teknik Üniversitesi
 • Aachen Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
 • Berlin Freie Üniversitesi
 • Hamburg Üniversitesi
 • Tübingen Üniversitesi
 • Leipzig Üniversitesi
 • Münster Üniversitesi
 • Stuttgart Üniversitesi
 • Bremen Üniversitesi
 • Erlangen Nürnberg Üniversitesi
 • Ruhr Üniversitesi
 • Karlsruher Teknoloji Enstitüsü
 • Düsseldorf Üniversitesi
 • Frankfurt Üniversitesi
 • Giessen Üniversitesi
 • Potsdam Üniversitesi
 • Berlin Teknik Üniversitesi
 • Ulm Üniversitesi

Almanya'da İngilizce İşletme Eğitimi Veren Üniversiteler

 • WHU - Otto Beisheim Yönetim Okulu
 • University of Europe for Applied Sciences
 • BSBI - Berlin School of Business and Innovation
 • GISMA Business School
 • Potsdam Üniversitesi
 • HTW Berlin
 • ESMT Berlin
 • Aachen Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
 • Goethe Üniversitesi
 • Münih Ludwig Maximilian Üniversitesi
 • HHL Leipzig İşletme Enstitüsü
 • Berlin Teknik Üniversitesi
 • Frankfurt Finans ve Yönetim Okulu
 • Bremen Üniversitesi
 • Darmstadt Teknik Üniversitesi
 • Güney Vestfalya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
 • Kaiserslautern Üniversitesi
 • Augsburg Üniversitesi
 • Wismar Üniversitesi
 • Heilbronn Üniversitesi
 • Friedrich Schiller University Jena
 • Tübingen Üniversitesi
 • Siegen Üniversitesi
 • Hamburg Üniversitesi
 • Erfurt Üniversitesi

Almanya'da İşletme Fakülteleri Tarafından Kabul Edilen Uluslararası Sınavlar

Almanya, özellikle hem lisans hem de yüksek lisans düzeyinde işletme eğitimi almak isteyen uluslararası öğrenciler için önemli bir destinasyon haline geldi. Ülkenin yüksek akademik standartları ve zengin tarihi ile tanınan eğitim sistemi, aday öğrencilerin kabul edilmeye hak kazanmak için belirli sınavları geçmelerini gerektirir.

Almanca Dil Yeterlilik Sınavları

İngilizce öğretilen programlar için zorunlu olmamakla birlikte, Almanca bilgisi faydalıdır. Almanca öğretilen programlar için aşağıdaki sınavlardan biri gereklidir:

TestDaF (German as a Foreign Language Test)

Birçok uluslararası öğrenci için tercih edilen bir seçenek olan TestDaF, Almanca dilindeki yeterliliği değerlendirir.

DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang)

Almanca öğretilen programlar için gerekli olan Almanca dil yeterliliği için başka bir sınav.

İngilizce Dil Yeterlilik Sınavları

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

İngilizce dil yeterliliğini değerlendirmek için standart bir test. Alman üniversiteleri, programın düzeyine ve türüne göre değişen belirli minimum TOEFL puanları gerektirir. Örneğin, işletme okulları genellikle 85 ve üzeri puanlar bekler.

IELTS (International English Language Testing System)

Yaygın olarak tanınan bir başka İngilizce yeterlilik sınavı. TOEFL gibi, IELTS puanı şartı da üniversiteye ve belirli programa bağlıdır. İşletme okulları genellikle 6.5 veya daha yüksek puanlar arar.

Lisansüstü Programlar İçin Standartlaştırılmış Testler

GRE (Graduate Record Exam)

Birçok yüksek lisans ve işletme üniversitesi tarafından istenen GRE puanları, özellikle mühendislik ve fen programları için kabul sürecinin kritik bir parçasıdır.

GMAT (Graduate Management Admission Test)

Almanya'da MBA yapmayı hedefleyen öğrenciler için gereklidir. Alman işletme okulları için tipik bir GMAT puanı şartı 640 civarındadır.

Almanya'da İşletme Okumak İsteyen Uluslararası Öğrenciler İçin Burslar

DAAD Burs Programları

Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD), uluslararası öğrencilere çok sayıda burs fırsatı sunmaktadır. DAAD bursları öncelikle mezunlara, doktora öğrencilerine ve doktora sonrası araştırmacılara yöneliktir ve Almanya'daki üniversitelere ve üniversite dışı araştırma kurumlarına yapılan çalışma ve araştırma ziyaretleri için verilir.

DeutschlandStipendium Ulusal Burs Programı

Bu program, milliyeti veya geliri ne olursa olsun, dünyanın her yerinden akademik açıdan başarılı öğrencilere mali destek sunmaktadır. Bu, işletmelerin, vakıfların veya bireylerin ayda 150 Avro ile öğrencilere sponsor olduğu bir kamu-özel sektör işbirliğidir ve buna Federal Hükümet'ten başka bir 150 Avro da karşılık gelir.

Konrad-Adenauer-Stiftung Bursları

Ortalamanın üzerinde akademik başarıları olan ve siyasete ilgi duyan öğrencileri hedef alır. Lisansüstü, doktora veya araştırma programları için mevcuttur ve iki yıl boyunca yüksek lisans ve doktora öğrencileri için aylık 850 € ve üç yıl boyunca doktora adayları ve araştırmacılar için aylık 1.100 € teklif etmektedir.

Erasmus Burs Programları

Almanya'daki üniversitelerdeki uluslararası öğrencilere bir yıllık değişim dönemleri için mali yardım sunmaktadır. Öğrencilerin bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması ve hem kendi üniversitesinin hem de Alman üniversitesinin Erasmus programının bir parçası olması gerekir.

Alman Halkı Bursları Çalışma Vakfı

Çeşitli burslar sunar; bunlardan bazıları eğitimin çoğunun Almanya'da tamamlanmasını gerektirirken diğerleri yalnızca üniversite diploması gerektirir. Önceki notlarını kanıtlayan uluslararası öğrenciler başvurabilir.

KfW-Studienkredit ve KfW-Bildungskredit

Bunlar öğrencilere yönelik düşük faizli kredi programlarıdır. KfW-Studienkredit, başlangıç dereceleri için aylık 100 ile 650 Euro arasında ödemeli krediler sunarken, KfW-Bildungskredit ileri eğitim aşamalarındaki öğrencilere yönelik olup ayda 300 Euro'ya kadar teklif vermektedir.

MBA'e Özel Burslar

Örneğin, ESMT Berlin, Dekanın Mükemmellik Bursu, İşletmede Kadınlar Bursu ve Asya Bursu dahil olmak üzere çeşitli burslar sunmaktadır. Bu burslar öğrenim ücretlerinin önemli bir bölümünü kapsar ve akademik kayıtlar, liderlik becerileri ve mesleki başarılar gibi çeşitli kriterlere göre verilir.

Almanya'da Yaşam Maliyetleri

Almanya'da işletme diploması alan uluslararası öğrenciler için yaşam maliyeti, şehre ve yaşam tarzına bağlı olarak değişir. Ortalama olarak, öğrencilerin genel yaşam giderleri için ayda yaklaşık 842 Euro'ya ihtiyaçları vardır. Bu tahmine kira, seyahat masrafları, yiyecek, giyecek, öğrenme materyalleri, sağlık sigortası, telefon, internet, yayın ücretleri ve eğlence etkinlikleri dahildir. Ayrıca üniversiteye bağlı olarak 100 ile 350 Euro arasında değişen dönem ücreti de bulunmaktadır.

Öğrenci yurdunun aylık kira bedeli şehre ve konaklama türüne göre değişmektedir. Münih gibi büyük şehirlerde kiralar daha yüksek olabilse de 250 ila 350 avro arasında değişebilir. Kiraya ek olarak, öğrenciler ayrıca ayda yaklaşık 850 ila 1,000 Euro arasında olduğu tahmin edilen sömestr ücretleri, faturalar ve bakkaliye gibi diğer masrafları da ödemek zorundadır.

🍞 Bir somun ekmek (250 gr)= 1.81€

🥗 1 kilo marul= 1.50€

🥚 Bir düzine yumurta= 2.99€

🍟 1 Kilogram patates= 4.17€

🥗 Bir kilo tavuk kanadı=7.65€

🌯1 kilo soğan= 2.77€

🍏 1 kilogram elma=  2.87€

🍟 1 Kilogram patates= 4.17€

🧀 1 kilo yerli peynir= 12.23€

🍅 1 Kg domates= 4.64€

☕️Kafeteryada sütlü kahve= 2.91€

🍟 Bir şişe su (0.33l)= 2.44€

🍔Mc Donalds Menüsü= 8.72€

🥤Bir kutu Coca Cola veya Pepsi (0.33l)= 2.71€

🌯Ucuz bir restoranda bir kişilik yemek= 13.91€

🥘İyi bir restoranda iki kişilik yemek= 46.67€

🍔Mc Donalds Menüsü= 8.72€

🍏 1 kilogram Limon= 1.86€

🥤Bir kutu Coca Cola veya Pepsi (0.33l)= 2.71€

🍟 Bir litre süt= 0.91€

🍊 1 Kg portakal= 3.49€

🍌 1 Kg muz= 1.99€

 

👩‍🏭Almanya'da Ortalama maaş (stopaj ve vergiler uygulandıktan sonra)= 2,454.56€

🤵Almanya'da Bir muhasebecinin maaşı= 3,366.31€

💁Almanya'da Garsonun maaşı= 1,929.54€

🕺Almanya'da Duvarcı ustası maaşı= 2,863.15€

👨‍🔬Almanya'da Bir dişçinin maaşı= 9,357.02€

🧛‍♀️Almanya'da Bir Öğretmen maaşı=2900$

👨‍💻Almanya'da Mimarın maaşı=3,892.95€

👩‍👧‍👦Almanya'da çocuk bakıcısının maaşı= 1,765.33€

Almanya'da Konaklama

Almanya'da işletme öğrencisi olarak size sunulan çeşitli konaklama seçenekleri vardır. Doğru konaklamayı seçmek, eğitiminizin önemli bir yönüdür ve eğitim deneyiminiz üzerinde önemli bir etkiye sahip olabilir.

Yurtlar

Yurtlar, öğrenciler için en uygun fiyatlı seçeneklerden biridir. Almanya'daki uluslararası öğrencilerin yaklaşık %40'ı bu konaklama şeklini seçmektedir. Öğrenci yurtları genellikle tek kişilik odalar veya paylaşımlı daireler sunar ve genellikle üniversitelerin yakınında bulunur, bu da onları pratik ve uygun maliyetli bir seçenek haline getirir. Öğrenci yurdunda bir oda için ortalama kiralama fiyatı aylık 240 ila 250 Euro civarındadır. Avantajlar arasında düşük maliyet, sosyal etkileşim fırsatları ve güvenlik yer alır. Bir dezavantaj, bu konaklama yerleri yüksek talep gördüğü için bir yer için rekabet olabilir.

Paylaşımlı Daireler

Paylaşımlı daireler de öğrenciler arasında popüler bir seçimdir. Paylaşımlı bir dairede, mutfak ve banyo paylaşılırken, her biri kendi odasına sahip bir daireyi diğer öğrencilerle paylaşırsınız. Bu seçenek, bir yurttan daha fazla mahremiyet sunar ve diğer öğrencilerle etkileşim kurmanıza ve arkadaş edinmenize olanak tanır. Maliyet, şehre ve dairenin konumuna göre değişmekle birlikte, genellikle aylık 250 ila 430 Euro arasındadır.

Özel Daireler

Kendi dairenize sahip olmak tam mahremiyet ve bağımsızlık sunar, ancak genellikle en pahalı konut seçeneğidir. Özel bir dairenin ortalama kirası aylık 389 Euro civarındadır, ancak Münih veya Berlin gibi şehirlerde daha yüksek olabilir.

Aile Yanı Konaklama

Diğer bir seçenek de ev sahibi bir ailenin yanında kaldığınız aile yanında konaklamadır. Bu, özellikle kısa süreli konaklamalar için ilgi çekicidir, çünkü yeni ortamda yolunuzu hızlı bir şekilde bulmanıza ve Alman kültürünü ve dilini tanımanıza olanak tanır.

Yaşlılardan Oda Kiralamak

Bazen emekliler veya yaşlılar dairelerinde oda kiralarlar. Bu seçenek genellikle ucuzdur, ancak sözleşmenin şartlarını anlamayı ve ev olanaklarını paylaşmayı gerektirir.

Almanya'da İşletme Eğitimi YÖK Denkliği

Almanya’daki üniversitelerin hemen hepsi YÖK denkliği sunmaktadır. YÖK denkliği, kurumun fiziki yapısı, akademik kadrosu ve eğitim uygulamalarına göre belirlenir. QS World University Rankings ve Times Higher Education gibi tanınmış sıralama kurumlarının listelerinde ilk 1000'e giren üniversitelerin genellikle YÖK denkliği bulunmaktadır.

Almanya'da İşletme Mezunları İçin Kariyer Fırsatları

Almanya'da işletme mezunları için birçok kariyer fırsatı bulunmaktadır. İş başvurusu yapmadan önce, Almanya dışında alınan mesleki yeterlilik belgelerinin veya diplomaların denklik işlemlerini tamamlamak önemlidir. Almanya'da çalışmak için Almanca bilmek büyük bir avantaj sağlar, ancak global şirketlerde İngilizce de yaygın olarak kullanılmaktadır​​.

Finans Sektörü: Birçok işletme mezunu bankalarda, yatırım firmalarında, sigorta şirketlerinde veya diğer finans kurumlarında çalışmaktadır. Burada risk yönetimi, finansal analiz, varlık yönetimi veya kredi analizi gibi alanlarda uzmanlaşabilirler.

Yönetim Danışmanlığı: Danışmanlık firmaları genellikle şirketlere strateji geliştirme, süreç optimizasyonu veya maliyet yönetimi gibi çeşitli konularda tavsiyelerde bulunacak işletme mezunları ararlar.

Pazarlama ve Satış: Mezunlar, pazar analizi yapmak, pazarlama stratejileri geliştirmek veya satış ağlarını optimize etmek için şirketlerin pazarlama ve satış departmanlarında çalışabilirler.

Sanayi Ve Üretim: Büyük sanayi şirketleri genellikle kontrol, finansal planlama veya tedarik zinciri optimizasyonu alanlarında roller sunar.

Almanya'da İşletme Eğitimi Avantajları

Çeşitli Mesleki Fırsatlar

İşletme eğitimi mezunları farklı alanlarda çalışabilirler. Bunlara meslek liselerinin yanı sıra mesleki, mesleki, teknik ve işletme liselerindeki geleneksel çıraklık da dahildir. Ayrıca kurs, öğrencileri mesleki eğitim, ileri eğitim kurumları, şirketler ve idari kurumlardaki görevler için de nitelendirir. Eğitim, e-öğrenme konseptlerini, ikili mesleki eğitimi, ileri eğitim ve öğretimin yanı sıra personel ve organizasyonel gelişimi planlamanıza ve optimize etmenize olanak sağlar.

Eğitimsel Ve Ekonomik İçeriğin Birleşimi

İşletme eğitimi çalışması, eğitim bilimlerini ekonomiyle birleştirir. Bu, çalışma hayatına ilişkin çeşitli kavramların ve şirketlerdeki insan kaynakları politikası yapılarının derinlemesine anlaşılmasını sağlar. Öğretim teorisi ve işletme bilgisinin aktarımı da dersin önemli parçalarıdır.

Yüksek Başarı Oranı Ve Memnuniyet

İstatistiklere göre işletme eğitimine başlayan öğrencilerin %97'si mezun oluyor. Mezun olduktan sonraki 10 yıla kadar mezunların %96'sı bir işe sahip ve %82'si işlerinin içeriğinden memnun veya çok memnun olduklarını söylüyor.

Çalışmalarınızda Esneklik

İşletme eğitimi kursu hem yaz hem de kış dönemlerinde başlatılabilir ve öğretmen yetiştirme kursları için Lisans ve Yüksek Lisans veya Lisans ve Eğitim Yüksek Lisansı gibi çeşitli dereceler sunar. Standart eğitim süresi, Lisans derecesi için altı ila sekiz yarıyıl ve Yüksek Lisans derecesi için iki ila dört yarıyıldır.

Almanya'da İşletme Eğitimi Alırkan Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • İşletme diplomasına kabul edilmek için Abitur gibi bir üniversite giriş yeterliliğine, konuya özel üniversite giriş yeterliliğine veya benzer bir okul bitirme sertifikasına ihtiyacınız vardır. Bazı mesleki nitelikler de erişim sağlayabilir. Bazı kurslarda ayrıca Numerus Clausus (NC) bulunur.
 • İşletme lisans derecesi genellikle 6 yarıyıl sürer ve 180 AKTS puanı ile sona erer. Sonraki yüksek lisans derecesi, ilave 120 krediyle birlikte 4 yarıyılda tamamlanabilir.
 • Öğreniminiz sırasında staj yapmanız ve diğer öğrencilerden öne çıkmak için belirli öncelikler belirlemeniz tavsiye edilir.
 • Devlet üniversitelerinde dönem ücreti dışında genellikle öğrenim ücreti yoktur. Ancak özel üniversiteler önemli ücretler talep edebilir. Almanya'da öğrencilerin ortalama aylık harcaması 2023 yılında 944 euro civarındaydı.
 • Tam zamanlı yüz yüze çalışmanın yanı sıra ikili çalışma programları, yarı zamanlı çalışma programları ve uzaktan eğitim kursları da bulunmaktadır.

Almanya'da İşletme Eğitimi Başvurusunda Kayz International İle Kayıt Olma Avantajları

 • Dünya Çapında 465 Üniversite Anlaşması İle Kayıt Olma İmkanı
 • Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti
 • Resmi Başvuru Merkezi
 • Yüksek Kabul Oranı
 • Acenta Promosyon Fiyatından Yararlanma İmkanı
 • 24 Saat Acil Durum Destek Hattı
 • Cv Durumuna Göre İşe Yerleştirme Seçeneği
 • Acenta Hediyelerinden Yararlanma İmkanı
 • Burs İmkanı
 • İngilizce Kabul Sistemli Okullarda Eğitim Alma İmkanı

Almanya'da İşletme Eğitimi Hakkında Sık Sorulan Sorular

İletişim formu