İçindekiler

Almanya'da Makine Mühendisliği Okumak

Almanya'da makine mühendisliği okumak ,kalite,yenilik ve derin teknik uzmanlıkla eş anlamlıdır. Mühendislik alanında önde gelen ülkelerden biri olan Almanya, yüksek eğitim kalitesi ve bunun getirdiği mükemmel kariyer fırsatları nedeniyle her yıl dünyanın her yerinden binlerce öğrenciyi kendine çekmektedir.

Almanya'da makine mühendisliği eğitiminin temel unsurlarından biri uygulamaya yönelik yaklaşımdır. Üniversiteler ve teknik kolejler, müfredatın yalnızca teorik olarak değil, aynı zamanda pratik olarak da geçerli olmasını sağlamak için endüstriyle yakın işbirliği içinde çalışır. Bu, öğrencilerin yalnızca dershanelerde değil, aynı zamanda laboratuvarlarda ve endüstriyel stajlar yoluyla da öğrendikleri, burada gerçek dünyadaki sorunları çözebildikleri ve teknolojik gelişmelerin ön saflarında yer aldıkları anlamına gelir.

Almanya'da teknik eğitim aynı zamanda katı ve sistematik yaklaşımıyla da biliniyor. Öğrenciler karmaşık matematiksel ve fiziksel kavramlar konusunda eğitilir ve CAD (bilgisayar destekli tasarım), robotik ve termodinamik gibi alanlarda beceriler kazanırlar. Bu sıkı eğitim, mezunları otomotivden yenilenebilir enerjiye ve havacılık mühendisliğine kadar makine mühendisliğinin çeşitli alanlarında çalışmaya hazırlar.

Almanya'da makine mühendisliği okumanın bir diğer özelliği de uluslararası bakış açısıdır. Birçok program İngilizce olarak sunulmaktadır ve öğrenciler değişim programlarına katılma ve uluslararası ağlar kurma fırsatına sahiptir. Bu küresel yönelim, giderek daha fazla uluslararası ağa bağlanan bir sektörde özellikle değerlidir.

Almanya'da Makine Mühendisliği Eğitimi Sistemi

Almanya'daki makine mühendisliği üniversitelerindeki eğitim sistemi karmaşıktır ve öğrencileri kendi alanlarında uzman hale getirmek için iyi yapılandırılmıştır.

Temel Ve İleri Çalışmalar: Kurs genellikle temel bir çalışmaya (ilk dönemler) ve bir ana çalışmaya (sonraki dönemler) ayrılır. Temel ders matematik, fizik ve makine mühendisliğinin temellerini öğretir. Ana ders, makine mühendisliğinin belirli alanlarında uzmanlaşmayı içerir.

Pratik Yönelim: Alman üniversiteleri teori ve pratiğin birleşimine büyük önem vermektedir. Buna laboratuvar çalışmaları, endüstride stajlar ve genellikle şirketlerle işbirliği içinde yapılan uygulamalı projeler dahildir.

Araştırmaya Dayalı Öğrenme: Öğrenciler araştırma projelerine katılmaya teşvik edilir. Bu sadece mevcut teknolojik gelişmelerin anlaşılmasını teşvik etmekle kalmaz, aynı zamanda eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerini de geliştirir.

Disiplinlerarası Eğitim: Birçok üniversite, makine mühendisliğini bilgisayar bilimi, endüstri mühendisliği veya çevre mühendisliği gibi diğer disiplinlerle birleştiren disiplinlerarası programlar sunmaktadır.

Almanya'da Makine Mühendisliği Eğitimi Ders İçeriği

Almanya'da makine mühendisliği alanında çok sayıda lisans ve yüksek lisans programı bulunmaktadır. İşte bazı örnekler:

 • Makine Mühendisliği
 • Makine Mühendisliği - Sürdürülebilir Mühendislik (B.Sc.)
 • Polimer Teknolojisi
 • Matematik
 • İstatistik
 • Fizik
 • Kimya
 • Grafik Ve Bilgisayar Destekli Tasarım
 • Mühendislik Mekaniği
 • Termodinamik
 • Kinematik
 • Dinamik Ve Mekanik Sistemlerin Kontrolü
 • Hesaplamalı Yöntemler
 • Akışkanlar Mekaniği
 • Isı Transferi
 • Malzeme Bilimi Ve Mühendisliği
 • Mekatronik
 • Teknik İletişim Ve Mühendislik Ekonomisi
 • Ölçümler Ve Enstrümantasyon
 • Veri Yorumlama
 • Mekanik Sistemlerin Tersine Mühendislik Analizi
 • Mühendislik Analizi İçin Bilgisayar Araçlarının Kullanımı
 • Çok Disiplinli Konuların Karmaşık Sistem Tasarımında Entegrasyonu
 • Takım Çalışması Ve Proje Planlama
 • Makine Mühendisliği – Proses ve Enerji Mühendisliği
 • Genel Makine Mühendisliği
 • Araç Sistemleri Mühendisliği
 • Genel Yönetim MBA
 • Endüstri Mühendisliği
 • Simülasyon ve Sistem Tasarımı
 • Küresel Teknoloji ve Yenilik Yönetimi ve Girişimcilik
 • Sürdürülebilir Hareketlilik Yönetimi
 • Yenilenebilir Enerji ve E-Mobilite
 • Sistem Mühendisliği ve Mühendislik Yönetimi
 • Fizik Mühendisliği

Almanya'da Makine Mühendisliği Eğitimi Başvuru Tarihleri

Almanya'da makine mühendisliği okumaya başlamak isteyen uluslararası bir öğrenciyseniz, lisans ve yüksek lisans programlarına yönelik son başvuru tarihlerini bilmeniz önemlidir. Bu son tarihler üniversiteye ve bölüme göre değişebilir ancak çoğu üniversite için geçerli olan genel zaman dilimleri vardır.

Kış Dönemi: Başvuru dönemi genellikle Mayıs ayında başlar ve genellikle 15 Temmuz'da sona erer. Kış dönemi genellikle Eylül veya Ekim aylarında başlar.

Yaz Dönemi: Daha az sayıda lisans programı yaz döneminde başlangıç ​​olanağı sunar. Bunun için başvuru süresi genellikle Kasım ayında başlar ve çoğu zaman 15 Ocak'ta sona erer. Yaz dönemi genellikle Nisan ayında başlar.

Almanya'da Makine Mühendisliği Okumak İçin Gerekenler

 • ÖSYM Sonuç Belgesi: Almanya'daki devlet üniversitelerine başvurmak için Türkiye'de yükseköğrenim görmeye hak kazanmış olmanız gerekiyor. Bu, Türkiye'deki üniversite sınavına (ÖSYM) girip, 4 yıllık örgün eğitim veren bir üniversiteye yerleştiğinizi gösteren belgeyle yapılır.
 • ÖSYM Puanı: Alman devlet üniversitelerine başvuruda Türk üniversite giriş sınavında alınan ÖSYM puanı önemlidir.
 • Lise Diploması: Başvuru için Türk lise diploması esastır.
 • Transkript: Okul notlarınızın resmi kaydı.
 • Lise Diploma Notu: Lise ortalamasının en az 75 olması tavsiye edilir ancak daha düşük bir ortalama ve diğer niteliklerle de başvurabilirsiniz.
 • Almanca Yeterlilik Belgesi : (örneğin TestDaF veya DSH sınav sonuçları)
 • İngilizce Yeterlilik Belgesi : (eğer program İngilizce ise, örneğin TOEFL veya IELTS sınav sonuçları)
 • Motivasyon Mektubu : Üniversiteyi ve bölümü seçme nedenlerinizi açıkladığınız kişisel bir mektup.
 • Biyometrik Fotoğraf Ve Pasaport Fotokopisi: Uluslararası başvurular için standart belgeler.
 • Özgeçmiş (CV)
 • Tavsiye mektupları (bazı üniversiteler isteyebilir)
 • Başvuru formu (üniversitenin belirlediği format)
 • Sağlık sigortası kanıtı
 • Finansal destek kanıtı (banka hesap dökümü veya burs belgesi)
 • Var ise, ilgili alanla ilgili çalışma veya araştırma deneyimlerini gösteren belgeler
 • Başvuru ücreti (eğer uygulanıyorsa)

Almanya'da Makine Mühendisliği Eğitimi Süresi

Almanya'da makine mühendisliği eğitiminin süresi dersin türüne ve üniversiteye göre değişmektedir. Bu alanda hem lisans hem de yüksek lisans programları bulunmaktadır.

Lisans Programları: Almanya'da makine mühendisliği alanındaki lisans programlarının çoğu genellikle 6 ila 7 yarıyıl, yani yaklaşık 3 ila 3,5 yıl sürer. Bu dersler mekanik, termodinamik, malzeme bilimi ve inşaat teorisi gibi alanlarda temel bilgileri sağlar. Lisans derecesi sizi profesyonel çalışmaya hazırlar veya daha ileri çalışmalar için temel oluşturur.

Yüksek Lisans Programları: Lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra öğrenciler, makine mühendisliği alanında genellikle 3 ila 4 yarıyıl, yani yaklaşık 1,5 ila 2 yıl süren bir yüksek lisans programını tercih edebilirler. Yüksek lisans programları, makine mühendisliğinin veya ilgili disiplinlerin belirli alanları hakkında derinlemesine çalışma sunar ve öğrencileri genellikle akademik kariyere veya daha yüksek mesleki pozisyonlara hazırlar.

Doktora: Yüksek lisans derecenizi tamamladıktan sonra genellikle 3 ila 5 yıl süren doktora yapma fırsatına sahip olursunuz. Makine mühendisliğinde doktora, belirli bir alanda bilimsel kariyere ve derinlemesine araştırmaya olanak tanır.

Almanya'da Makine Mühendisliği Eğitimi Ücretleri

Almanya'da makine mühendisliği okumak isteyen uluslararası öğrencilerin ortalama öğrenim ücretleri üniversitenin türüne bağlıdır. Almanya'daki devlet üniversiteleri, 2014'teki hükümet kararının ardından uluslararası öğrenciler de dahil olmak üzere tüm öğrenciler için öğrenim ücretlerini kaldırdı. Ancak yönetim masrafları, öğrenci birliği ve toplu taşıma için "dönem ücreti" olarak bilinen ve genellikle dönem başına 300 Avro'yu aşmayan küçük bir ücret vardır.

Ancak bazı federal eyaletler, AB üyesi olmayan ülkelerden gelen uluslararası öğrenciler için öğrenim ücretlerini yeniden uygulamaya karar verdi. Örneğin Münih Teknik Üniversitesi'nde (TUM), 2024/25 kış döneminden itibaren üçüncü ülkelerden gelen uluslararası öğrencilerden ücret alınacaktır. Bu ücretlerin kesin miktarı öğrenim konusuna bağlı olacak ve Aralık 2023'te açıklanacak. Lisans programları için ücretin dönem başına 2.000 ila 3.000 Euro, yüksek lisans programları için ise dönem başına 4.000 ila 6.000 Euro arasında olması bekleniyor.

Ancak Almanya'daki özel üniversitelerde öğrenim ücretleri devam etmektedir ve bu ücretler önemli ölçüde daha yüksek olabilir. Özel Alman üniversitelerinde yıllık ücretlerin maliyeti, üniversiteye göre değişmekle birlikte 30.000 Euro'ya kadar çıkabilmektedir.

Örneğin Heidelberg Üniversitesi, uluslararası öğrencilerden dönem başına 1.500 Euro öğrenim ücreti almaktadır. Ancak öğrenimi zorlaştıracak önemli bir engellilik veya maddi sıkıntı gibi belirli durumlarda ücret yükümlülüğünden muafiyet seçenekleri de mevcuttur.

Almanya Makine Mühendisliği Üniversiteleri

 • Münih Teknik Üniversitesi
 • Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü
 • Kiel Üniversitesi
 • Hamburg Teknik Üniversitesi
 • Berlin Teknik Üniversitesi
 • Tübingen Üniversitesi
 • Duisburg Essen Üniversitesi
 • Kaiserslautern Üniversitesi
 • Hamburg Üniversitesi
 • Berlin Freie Üniversitesi
 • Munster Üniversitesi
 • Würzburg Üniversitesi
 • Humboldt Üniversitesi
 • Göttingen Üniversitesi
 • Goethe Üniversitesi
 • Köln Üniversitesi
 • Mainz Johannes Gutenberg Üniversitesi

Almanya'da İngilizce Makine Mühendisliği Eğitimi Veren Üniversiteler

Almanya'da İngilizce makine mühendisliği dersleri veren çok sayıda üniversite bulunmaktadır. En ünlülerinden bazıları:

 • Aachen Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
 • Münih Teknik Üniversitesi
 • Stuttgart Üniversitesi
 • Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü
 • Braunschweig Teknik Üniversitesi
 • Jacobs Üniversitesi
 • Göttingen Üniversitesi
 • Max Planck Enstitüleri
 • Berlin Freie Üniversitesi
 • Dresden Teknik Üniversitesi
 • Münih Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
 • Bonn Üniversitesi
 • Saarland Üniversitesi
 • Frankfurt Finans ve Yönetim Okulu
 • Kaiserslautern Üniversitesi
 • Hamburg Üniversitesi
 • Ulm Üniversitesi
 • HHL Leipzig İşletme Enstitüsü
 • Bayreuth Üniversitesi
 • WHU-Otto Beisheim Yönetim Okulu
 • Erfurt Üniversitesi
 • Freiburg Üniversitesi
 • HTW Berlin
 • Darmstadt Teknik Üniversitesi
 • Hohenheim Üniversitesi

Almanya'da Makine Mühendisliği Üniversiteleri Tarafından Kabul Edilen Uluslararası Sınavlar

Alman üniversitelerinde makine mühendisliği alanında lisans veya yüksek lisans derecesine başvurmak isteyen uluslararası öğrencilerin, başvuru sürecinin bir parçası olarak girmeleri gereken bir takım sınavlar bulunmaktadır.

Dil becerileri de çok önemli bir rol oynamaktadır. Almanya'daki birçok üniversite, Almanca veya İngilizce dil becerisinin kanıtlanmasını gerektirir. TOEFL (Test of English as a Foreign Language) veya IELTS (International English Language Testing System) genellikle İngilizce dil kursları için tanınır. Alman üniversitelerinin beklediği ortalama IELTS puanı kuruma göre değişmektedir. Bazı üniversiteler IELTS sınavından tamamen vazgeçebilir.

Almanca öğretilen dersler için Almanca bilgisi gerekmektedir. Bu amaçla sıklıkla TestDaF (German as a foreign language exam) veya DSH (German language exam for university entrance) ihtiyaç duyulur. TestDaF birçok ülkede mevcutken, DSH genellikle Almanya'daki üniversiteler tarafından gerçekleştirilmektedir.

Almanya'da Makine Mühendisliği Okumak İsteyen Uluslararası Öğrenciler İçin Burslar

Almanya'da makine mühendisliği okumak isteyen uluslararası öğrenciler için çeşitli burs olanakları bulunmaktadır. İlgili burslardan ve bu tür bursları sunan kuruluşlardan bazıları şunlardır:

Alman Akademik Değişim Hizmeti (DAAD)

DAAD, Almanya'da makine mühendisliği okumak isteyenler de dahil olmak üzere uluslararası öğrencilere çeşitli burslar sunmaktadır. DAAD burs veritabanı, farklı finansman türleri ve uygun teklifler hakkında bilgi içerir​​​.

Otto Benecke Stiftung e.V.

Bu vakıf kendisini göçmenlerin sosyal katılımına adamıştır ve yeterlilik önlemleri ve muhtemelen burslar da sunmaktadır.

Friedrich Ebert Vakfı

Bu vakıf, uluslararası öğrenciler de dahil olmak üzere yetenekli öğrencilere burs sunmaktadır. Vakıf sosyo-politik bir yaklaşıma sahip olup öğrencilere çeşitli alanlarda destek vermektedir.

Friedrich Naumann Vakfı

Bu vakıf, Alman ve yabancı öğrencilere ve doktora adaylarına eğitim ve doktora bursları vermektedir.

Heinrich-Böll-Stiftung e.V.

Alliance 90/Yeşiller'e yakın olan bu vakıf, ekolojik ve dayanışma konularına odaklanarak siyasi eğitimi teşvik ediyor.

Chemnitz Teknoloji Üniversitesi

Chemnitz Teknoloji Üniversitesi, uluslararası öğrencilere yönelik, STIBET doktora programı ve Georgius Agricola bursu dahil olmak üzere çeşitli burs programları sunmaktadır.

Ruhr Üniversitesi

Makine Mühendisliği Fakültesi: RUB, Makine Mühendisliği Fakültesi öğrencilerine özel burslar sunmaktadır.

Münih Teknik Üniversitesi (TUM)

TUM, uluslararası öğrencilere yönelik burslar sunmaktadır.

Almanya'da Yaşam Maliyetleri

Almanya'da uluslararası öğrencilerin aylık yaşam maliyeti, üniversitenin bulunduğu şehir, konaklama türü, kişisel harcama alışkanlıkları gibi birçok faktöre bağlı olarak değişmektedir.Almanya'daki öğrencilerin genel yaşam giderleri aylık 1.000 € ile 1.200 € arasında değişmektedir. Bu tahmin konaklama, yerel ulaşım, yemek, kamu hizmetleri ve diğer çeşitli masrafları içermektedir. Başka bir kaynak, yıllık yaşam maliyetinin 10.200 ila 12.000 Avro civarında olabileceğini öne sürüyor; bu da, ayrıştırıldığında aylık tahminle örtüşüyor.

Konaklama Maliyetleri: Konaklama önemli giderlerden biridir. Üniversite konutları aylık 150€ ile 200€ arasında değişebilirken, özel konutların maliyeti 200€ ile 500€ arasında değişmektedir. Münih ve Stuttgart gibi şehirler en pahalı şehirler arasında yer alırken Dortmund daha uygun fiyatlıdır.

Yiyecek ve Bakkal Maliyetleri: Aylık yiyecek giderleri 150 € ile 250 € arasında değişmektedir. Sık sık dışarıda yemek yerseniz bu maliyet artabilir. Beyaz ekmek (500 gr) 1,24 €, süt (1 litre) 0,71 € ve yumurta (12) 1,64 € gibi yaygın gıda maddelerinin ortalama fiyatları nispeten uygun.

🍞 Bir somun ekmek (250 gr)= 1.81€

🥗 1 kilo marul= 1.50€

🥚 Bir düzine yumurta= 2.99€

🍟 1 Kilogram patates= 4.17€

🥗 Bir kilo tavuk kanadı=7.65€

🌯1 kilo soğan= 2.77€

🍏 1 kilogram elma=  2.87€

🍟 1 Kilogram patates= 4.17€

🧀 1 kilo yerli peynir= 12.23€

🍅 1 Kg domates= 4.64€

☕️Kafeteryada sütlü kahve= 2.91€

🍟 Bir şişe su (0.33l)= 2.44€

🍔Mc Donalds Menüsü= 8.72€

🥤Bir kutu Coca Cola veya Pepsi (0.33l)= 2.71€

🌯Ucuz bir restoranda bir kişilik yemek= 13.91€

🥘İyi bir restoranda iki kişilik yemek= 46.67€

🍔Mc Donalds Menüsü= 8.72€

🍏 1 kilogram Limon= 1.86€

🥤Bir kutu Coca Cola veya Pepsi (0.33l)= 2.71€

🍟 Bir litre süt= 0.91€

🍊 1 Kg portakal= 3.49€

🍌 1 Kg muz= 1.99€

 

👩‍🏭Almanya'da Ortalama maaş (stopaj ve vergiler uygulandıktan sonra)= 2,454.56€

🤵Almanya'da Bir muhasebecinin maaşı= 3,366.31€

💁Almanya'da Garsonun maaşı= 1,929.54€

🕺Almanya'da Duvarcı ustası maaşı= 2,863.15€

👨‍🔬Almanya'da Bir dişçinin maaşı= 9,357.02€

🧛‍♀️Almanya'da Bir Öğretmen maaşı=2900$

👨‍💻Almanya'da Mimarın maaşı=3,892.95€

👩‍👧‍👦Almanya'da çocuk bakıcısının maaşı= 1,765.33€

Sağlık Sigortası Masrafları: Almanya'da sağlık sigortası zorunludur ve öğrenciler için aylık 120 € ile 200 € arasında değişen maliyetler vardır. 30 yaş altı öğrencilere özel indirimler mevcuttur.

Ulaşım Maliyetleri: Almanya'da toplu taşıma oldukça gelişmiştir. Öğrenciler genellikle toplu taşıma için sömestr geçiş kartı alabilirler, bu da ortalama aylık maliyeti 100 € ile 150 € arasına düşürür.

Kamu Hizmetleri ve Çeşitli Masraflar: Bir daire kiralıyorsanız, kamu hizmetleri maliyetleri (elektrik, su, ısıtma ve internet dahil) aylık 150 € ile 300 € arasında değişebilir. Öğrenciler ayrıca ders kitapları, boş zaman etkinlikleri ve ara sıra yapılan seyahatler gibi aylık bütçeye 150 ila 250 Euro ekleyebilecek ek masrafları da göz önünde bulundurmalıdır.

Almanya'da Konaklama

Üniversite Yurtları

Almanya'da üniversite yurtları en popüler ve uygun fiyatlı konaklama seçeneklerinden biridir. Yurtlar genellikle üniversite kampüsüne yakındır ve temel mobilyalarla donatılmış odalar sunar. Bazı yurtlarda mutfak, banyo ve oturma alanları ortak kullanımdadır. Yurtlarda yaşamak, öğrencilere diğer uluslararası ve yerel öğrencilerle etkileşim kurma fırsatı sunar.

Özel Kiralık Daireler

Öğrenciler, şehrin farklı bölgelerinde özel kiralık dairelerde de yaşayabilirler. Bu seçenek genellikle yurtlara göre daha pahalıdır, ancak daha fazla özgürlük ve mahremiyet sağlar. Daireler genellikle mobilyalı veya mobilyasız olarak bulunabilir.

Paylaşımlı Daireler (Wohngemeinschaft - WG)

Paylaşımlı daireler, öğrenciler arasında oldukça yaygındır. Bu dairelerde öğrenciler, bir veya daha fazla kişiyle oda ve genel alanları (mutfak, banyo, oturma odası) paylaşır. WG'ler hem sosyal bir yaşam sunar hem de maliyetleri azaltır.

Aile Yanında Konaklama

Bazı öğrenciler, yerel bir aileyle birlikte yaşamayı tercih eder. Bu, Alman kültürünü ve dilini daha yakından öğrenme fırsatı sunar. Bu tür konaklamalar genellikle özel odalar ve bazen yemek hizmetleri içerir.

Kısa Süreli Konaklama Seçenekleri

Dönem başlangıcında veya ara dönemlerde, öğrenciler geçici konaklama seçeneklerine ihtiyaç duyabilir. Bu durumlar için hosteller, oteller veya AirBnB gibi platformlarda kısa süreli kiralama yapmak mümkündür.

Almanya'da Makine Mühendisliği Eğitimi YÖK Denkliği

Almanya’daki üniversitelerin hemen hepsi YÖK denkliği sunmaktadır. YÖK denkliği, kurumun fiziki yapısı, akademik kadrosu ve eğitim uygulamalarına göre belirlenir. QS World University Rankings ve Times Higher Education gibi tanınmış sıralama kurumlarının listelerinde ilk 1000'e giren üniversitelerin genellikle YÖK denkliği bulunmaktadır.

Almanya'da Makine Mühendisliği Mezunları İçin Kariyer Fırsatları

Almanya'daki makine mühendisliği mezunları çok çeşitli kariyer fırsatlarına sahiptir ve farklı alanlarda çalışabilirler. Makine mühendisliği endüstrisi geniştir ve otomotiv endüstrisinde, tesis ve makine mühendisliğinde, metal işlemede, elektrik ve araç yapımında ve ayrıca havacılık ve uzay teknolojisinde olası uygulamalar sunmaktadır. Audi, Daimler, BMW Group, Porsche, Airbus, Tesla, Bosch Group, Siemens, DLR ve Volkswagen de mevcuttur

Almanya'da makine mühendisleri esas olarak cihazların, makinelerin ve sistemlerin planlanması, geliştirilmesi, tasarımı ve inşasıyla ilgilenirler. Ayrıca danışmanlık şirketlerinde çalışabilir veya simülasyon tekniklerini kullanarak sistem ve yapıları analiz edip değerlendirerek hesaplama mühendisi olarak çalışabilirler.

Almanya'da Makine Mühendisliği Eğitimi Avantajları

 • Alman üniversitelerinde ve teknik kolejlerde makine mühendisliği alanında çok çeşitli lisans ve yüksek lisans kursları bulunmaktadır. Bu çeşitlilik, öğrencilerin kendi ilgi alanlarına ve kariyer hedeflerine uygun lisans programları bulmalarına olanak tanır.
 • Bölgeye bağlı olarak farklı uzmanlıklar mevcuttur. Örneğin Kiel'de gemi yapımına odaklanılırken Wolfsburg'da otomotiv teknolojisine daha fazla odaklanılıyor.
 • Almanya'daki makine mühendisliği çalışmaları oldukça uygulamaya yöneliktir. Bu özellikle uygulamalı bilimler üniversitelerindeki dersler için geçerlidir. Stajlar ve pratik projeler eğitimin ayrılmaz bir parçasıdır.
 • Genel makine mühendisliğinin yanı sıra makine mühendisliğinde ürün geliştirme, üretim teknolojisi, enerji sistemleri ve makine mühendisliği bilişimi gibi çeşitli uzmanlık seçenekleri bulunmaktadır.
 • Makine mühendisliği eğitiminin ilk yarıyılları, çalışmalarınızın ilerideki seyri için gerekli olan matematik ve doğa bilimlerinin temellerini öğretmeye odaklanır.
 • Kurs, teknik bilgi birikimini, makine mühendisliğinde başarılı bir kariyer için çok önemli olan analitik düşünme ve yaratıcılıkla birleştirir.
 • Ekip çalışması ve proje çalışması, öğrencileri profesyonel alandaki çalışmanın gerçeklerine hazırlayan dersin önemli bileşenleridir.
 • Birçok üniversite, yurt dışında yarıyıl veya uluslararası projeler için fırsatlar sunarak öğrencilerin uluslararası deneyim kazanmalarına olanak tanır.
 • Makine mühendisliği mezunları, çeşitli sektörlerde çok çeşitli kariyer fırsatlarına sahiptir ve iş piyasasında yüksek talep görmektedir.

Almanya'da Makine Mühendisliği Eğitimi Alırkan Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Öğrenim Süresi: Makine mühendisliği alanında lisans derecesi genellikle üç ila dört yıl sürer. Buna dayalı bir yüksek lisans derecesi genellikle iki yıl sürer.

Kurs İçeriği: Kurs, mekanik, termodinamik, malzeme bilimi ve kontrol sistemleri dahil olmak üzere çok çeşitli konuları kapsamaktadır. Ayrıca stajlar ve araştırma projeleri de sıklıkla dersin bir parçasıdır.

Pratik oryantasyon: Almanya'daki birçok makine mühendisliği programı, öğrencilerin pratik deneyim kazanmak için staj veya araştırma projelerini tamamlamalarını gerektirir.

Kariyer Beklentileri: Almanya'daki makine mühendisliği mezunları rekabetçi maaşlar bekleyebilirler. Özellikle Almanya'nın gelişen mühendislik endüstrisinde çok sayıda staj ve iş fırsatı bulunmaktadır.

Öğrenci Hayatı: Alman üniversiteleri akademik programa ek olarak çeşitli ders dışı etkinlikler ve kültürel deneyimler sunmaktadır.

Vize ve Göçmenlik Gereksinimleri: Uluslararası öğrenciler Almanya'ya vardıklarında öğrenci vizesine başvurmalı ve oturma izni almalıdır.

Uluslararası Öğrencilerin Karşılaştığı Zorluklar: Bunlar arasında dil engelleri ve kültürel farklılıklar yer almaktadır. Temel Almanca bilgilerini öğrenmeniz ve akademik açıdan zorlu ortama hazırlanmanız önerilir.

Son Başvuru Tarihleri: Alman üniversiteleri için son başvuru tarihleri ​​yaz ve kış dönemleri için farklılık göstermektedir. Kış dönemi için son başvuru tarihleri ​​genellikle Mayıs ayında başlayıp 15 Temmuz'da sona ererken, yaz dönemi için son tarihler Aralık başında başlayıp 15 Ocak'ta sona ermektedir.

Öğrenim Ücretleri: Almanya'daki devlet üniversiteleri genellikle öğrenim ücreti almaz ancak idari maliyetleri ve yerel ulaşıma erişimi kapsayan dönem ücretleri vardır​​​​​.

Almanya'da Makine Mühendisliği Eğitimi Başvurusunda Kayz International İle Kayıt Olma Avantajları

 • Dünya Çapında 465 Üniversite Anlaşması İle Kayıt Olma İmkanı
 • Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti
 • Resmi Başvuru Merkezi
 • Yüksek Kabul Oranı
 • Acenta Promosyon Fiyatından Yararlanma İmkanı
 • 24 Saat Acil Durum Destek Hattı
 • Cv Durumuna Göre İşe Yerleştirme Seçeneği
 • Acenta Hediyelerinden Yararlanma İmkanı
 • Burs İmkanı
 • İngilizce Kabul Sistemli Okullarda Eğitim Alma İmkanı

Almanya'da Makine Mühendisliği Eğitimi Hakkında Sık Sorulan Sorular

İletişim formu