İçindekiler

Almanya'da Uluslararası Ticaret Okumak

Almanya'da uluslararası ticaret okumak, Avrupa'nın ekonomik açıdan en güçlü ve yenilikçi ülkelerinden birinde öğrenim görmek için eşsiz bir fırsat sunuyor. Almanya üniversiteleri titiz akademisyenleri, modern öğretim yöntemleri ve uluslararası öğrencilere açıklıklarıyla tanınır.

Almanya'da eğitim almanın önemli bir özelliği teori ve pratik arasındaki yakın bağlantıdır. Birçok üniversite şirketlerle yakın işbirliği içinde çalışarak öğrencilerin pratik deneyim kazanmalarına ve endüstride değerli bağlantılar kurmalarına olanak tanır. Öğrenciler küresel ekonomik süreçleri anlamayı ve çok uluslu şirketlerde etkili bir şekilde faaliyet göstermeyi öğrendikçe, bu bağlantı uluslararası işletme alanında özellikle önemlidir.

Almanya'da uluslararası ticaret çalışma programlarının kendisi genellikle disiplinlerarasıdır ve uluslararası ekonomi politikası ve küresel finans piyasalarından kültürlerarası yönetim ve pazarlama stratejilerine kadar çok çeşitli konuları kapsar. Bu bütünsel yaklaşım, öğrencileri küreselleşen ekonominin karmaşık zorluklarının üstesinden gelmeye hazırlar.

Almanya Uluslararası Ticaret Eğitim Sistemi

Almanya'daki üniversitelerin “Uluslararası Ticaret” alanındaki eğitim sistemi, öğrencilere küresel ticaret dinamikleri ve bununla bağlantılı ekonomik, politik ve kültürel yönler hakkında derinlemesine bir anlayış sağlamayı amaçlamaktadır. Sistem, analitik becerilerin ve eleştirel düşünmenin geliştirilmesine güçlü bir vurgu yaparak teorik öğretim ve pratik uygulamanın bir kombinasyonu yoluyla çalışır.

Modüler Yapı: Lisans programları genellikle modüler olarak yapılandırılmıştır ve her modül belirli konu alanlarını kapsar. Bu, uluslararası ticaretin çeşitli yönlerinin kademeli ve sistematik bir şekilde araştırılmasına olanak tanır.

Dersler Ve Seminerler: Teorik temel bilgiler derslerde öğretilirken, seminerler ve çalıştaylar bilgiyi derinleştirmeye ve tartışmayı ve eleştirel düşünmeyi teşvik etmeye hizmet eder.

Vaka Çalışmaları: Vaka çalışmaları yoluyla teorik bilginin gerçekçi iş senaryolarına uygulanması, öğrencilerin pratik problem çözme becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Konuk Konuşmaları ve Geziler: Endüstri uzmanlarının verdiği dersler ve şirketlere yapılan saha gezileri, uluslararası ticaretin gerçek dünyadaki zorlukları ve uygulamaları hakkında bilgi sağlar.

Araştırma Projeleri: Öğrenciler araştırma projelerine katılarak veri analizi ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirebilirler.

Temel amaç, öğrencileri uluslararası ticaret alanında yalnızca derinlemesine bilgi sahibi değil, aynı zamanda sürekli değişen küresel pazar ortamında faaliyet gösterme becerisine sahip uzmanlar haline getirmektir. Bu, akademik mükemmellik, pratik deneyim ve eleştirel düşünenleri ve etkili problem çözücüleri şekillendirmeyi amaçlayan bütünsel bir eğitimin birleşimiyle elde edilir.

Almanya'da Uluslararası Ticaret Eğitimi Ders İçeriği

 • Uluslararası Ticaret Teorisi ve Politikası
 • Makroekonomi ve Mikroekonomi
 • Küresel Pazarlama Stratejileri
 • İşletme Yönetimi Temelleri
 • Finansal Muhasebe ve Yönetim Muhasebesi
 • Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi
 • Dış Ticaret Mevzuatı ve Uygulamaları
 • Uluslararası Finans ve Döviz Piyasaları
 • Kültürlerarası İletişim
 • İstatistik ve Veri Analizi
 • Stratejik Yönetim ve Liderlik
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Etik
 • Küresel İş Stratejileri
 • Uluslararası İş Hukuku
 • Gelişmiş Makroekonomik Analiz
 • Küresel Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi
 • Uluslararası Pazar Araştırması ve Analizi
 • Gelişmiş Finansal Yönetim ve Yatırım Analizi
 • Uluslararası Ticaret Sözleşmeleri ve Müzakereleri
 • Risk Yönetimi ve Sigorta
 • Küresel Piyasalarda İşletme Etik ve Sürdürülebilirlik
 • Yöneticiler İçin Karar Verme ve Problem Çözme Teknikleri
 • Girişimcilik ve Yenilikçilik Yönetimi
 • Küresel Ekonomik Politikalar ve Yönetişim
 • Uluslararası İşletme Yönetimi Temelleri
 • Gümrük Ve Dış Ticaret
 • Global Hukuk
 • Ticaret Süreçleri
 • Stratejik Lojistik Yönetimi
 • Uluslararası İş Ve Yönetimi
 • Ekonomi
 • Siyaset Ve Toplum Aktörleri
 • Uluslararası Ekonomik Analiz
 • Ampirik Araştırma Yöntemleri
 • Ekonomi Politikası

Almanya'da Uluslararası Ticaret Eğitimi Başvuru Tarihleri

Almanya'da uluslararası ticaret alanında lisans ve yüksek lisans eğitimlerine başvuru tarihlerine ilişkin bazı genel yönergeler ve bilgiler sağlayabiliriz. Ancak belirli tarihlerin ve gereksinimlerin üniversiteye ve programa göre değişebileceğini lütfen unutmayınız.

Almanya'da Uluslararası Ticaret Lisans Eğitimi Başvuru Dönemleri

Kış Dönemi: Başvuru süresi genellikle Mayıs ayı başlarında başlar ve 15 Temmuz'da sona erer. Bu, çoğu üniversitenin ana alımıdır.

Yaz Dönemi: Yaz dönemi imkanı sunan üniversiteler için başvuru süresi genellikle Aralık ayının başında başlar ve 15 Ocak'ta sona erer.

Almanya'da Uluslararası Ticaret Yüksek Lisans Eğitimi Başvuru Dönemleri

Kış Dönemi: Başvurular genellikle Nisan – 15 Temmuz tarihleri arasında kabul edilir.

Yaz Dönemi: Dönem genellikle varsa Kasım'dan 15 Ocak'a kadar sürer.

Almanya'da Uluslararası Ticaret Okumak İçin Gerekenler

 • ÖSYM Sonuç Belgesi: Almanya'daki devlet üniversitelerine başvurmak için Türkiye'de yükseköğrenim görmeye hak kazanmış olmanız gerekiyor. Bu, Türkiye'deki üniversite sınavına (ÖSYM) girip, 4 yıllık örgün eğitim veren bir üniversiteye yerleştiğinizi gösteren belgeyle yapılır.
 • ÖSYM Puanı: Alman devlet üniversitelerine başvuruda Türk üniversite giriş sınavında alınan ÖSYM puanı önemlidir.
 • Lise Diploması: Başvuru için Türk lise diploması esastır.
 • Transkript: Okul notlarınızın resmi kaydı.
 • Lise Diploma Notu: Lise ortalamasının en az 75 olması tavsiye edilir ancak daha düşük bir ortalama ve diğer niteliklerle de başvurabilirsiniz.
 • Almanca Yeterlilik Belgesi : (örneğin TestDaF veya DSH sınav sonuçları)
 • İngilizce Yeterlilik Belgesi : (eğer program İngilizce ise, örneğin TOEFL veya IELTS sınav sonuçları)
 • Motivasyon Mektubu : Üniversiteyi ve bölümü seçme nedenlerinizi açıkladığınız kişisel bir mektup.
 • Biyometrik Fotoğraf Ve Pasaport Fotokopisi: Uluslararası başvurular için standart belgeler.
 • Özgeçmiş (CV)
 • Tavsiye mektupları (bazı üniversiteler isteyebilir)
 • Başvuru formu (üniversitenin belirlediği format)
 • Sağlık sigortası kanıtı
 • Finansal destek kanıtı (banka hesap dökümü veya burs belgesi)
 • Var ise, ilgili alanla ilgili çalışma veya araştırma deneyimlerini gösteren belgeler
 • Başvuru ücreti (eğer uygulanıyorsa)

Almanya'da Uluslararası Ticaret Eğitimi Süresi

Almanya'da uluslararası ticaret eğitimi süresi ve içeriği, eğitim programına ve kuruma bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Lisans Programları: Almanya'daki üniversitelerde lisans programları genellikle 3 ila 4 yıl arasında sürer. Uluslararası ticaret veya ilgili alanlardaki lisans programları, genel işletme eğitimi yanı sıra uluslararası ticaretin özelliklerini, küresel ekonomiyi, pazarlama stratejilerini ve dış ticaret mevzuatını kapsar.

Yüksek Lisans Programları: Yüksek lisans programları genellikle 1 ila 2 yıl arasında süren daha yoğun ve uzmanlık odaklı programlardır. Bu programlar, uluslararası işletme, global pazarlama, tedarik zinciri yönetimi ve uluslararası finans gibi konulara daha derinlemesine odaklanır.

Almanya'da Uluslararası Ticaret Eğitimi Ücretleri

Almanya, dünya çapında eğitim sisteminin kalitesi ve uygun maliyetli üniversite seçenekleriyle tanınan bir ülkedir. Özellikle uluslararası ticaret gibi popüler alanlarda eğitim almak isteyen uluslararası öğrenciler için Almanya, birçok avantaj sunar. Ancak, uluslararası öğrenciler için üniversite ücretleri konusunda doğru bilgiye sahip olmak önemlidir.

Almanya'daki devlet üniversitelerinin çoğu, hem yerel hem de uluslararası öğrencilere yüksek kaliteli eğitim sunarken, nispeten düşük ya da hiç eğitim ücreti talep etmemektedir. Bu, Almanya'yı dünya genelindeki pek çok öğrenci için cazip bir seçenek haline getirir. Ancak, bazı federal eyaletlerde minimal düzeyde semestre (yarıyıl) ücretleri alınabilir. Bu ücretler genellikle yarıyıl başına 150 ila 300 Euro arasında değişir ve genellikle idari hizmetler, öğrenci birlikleri ve toplu taşıma bileti gibi öğrenci hizmetlerini kapsar.

Özel üniversiteler söz konusu olduğunda, durum biraz farklıdır. Almanya'daki özel üniversiteler genellikle devlet üniversitelerine kıyasla daha yüksek eğitim ücretleri talep eder. Uluslararası Ticaret gibi spesifik programlar için bu ücretler yıllık ortalama 20.000 Euro civarında olabilir. Bu miktar, üniversitenin konumuna, itibarına ve sunulan programın özelliklerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Almanya'da Uluslararası Ticaret Eğitimi Veren Üniversiteler

Almanya'da birçok üniversite Uluslararası Ticaret ve Uluslararası İşletmecilik gibi ilgili alanlarda lisans ve yüksek lisans programları sunmaktadır.

 • Wismar Üniversitesi, Uluslararası Lojistik ve Ticaret alanında MBA sunmaktadır.
 • Anhalt Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Uluslararası Ticaret alanında İşletme Yüksek Lisans programı sunmaktadır.
 • CBS International Business School, Uluslararası Ticaret alanında Lisans Diploması programı sunmaktadır.
 • Köln Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ile ilgili programlara sahiptir ve bu alanda Avrupa'da ve küresel olarak iyi sıralarda yer almaktadır.
 • Münih Teknik Üniversitesi aynı zamanda yüksek standartları ve düşük kabul oranıyla bilinen Uluslararası Ticaret alanında da programlar sunmaktadır.
 • Kassel Üniversitesi, Ruhr Üniversitesi ve Dresden Teknik Üniversitesi bu alanda programlar sunan diğer önemli kurumlardır.
 • Berlin Freie Üniversitesi ve Tübingen Üniversitesi, Uluslararası Ticaret ile yakından ilgili olan Uluslararası İşletme alanındaki programlarıyla tanınmaktadır.
 • Potsdam Üniversitesi,HTW Berlin, Finans, Girişimcilik ve İşletme Hukuku gibi alanlarda uzmanlaşmış yüksek lisans programları sunmaktadır.

Almanya'da İngilizce Uluslararası Ticaret Eğitimi Veren Üniversiteler

 • Freiburg Üniversitesi
 • Münih Teknik Üniversitesi
 • Berlin Freie Üniversitesi
 • Bonn Üniversitesi
 • Humboldt Üniversitesi
 • Jacobs Üniversitesi
 • HTW Berlin
 • Hamburg Üniversitesi
 • Hamburg Teknik Üniversitesi
 • University of Europe for Applied Sciences
 • Berlin School of Business and Innovation (BSBI)
 • GISMA Business School
 • Munich Business School
 • Aachen Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

Almanya'daki Uluslararası Ticaret Üniversiteleri Tarafından Kabul Edilen Uluslararası Sınavlar

 • İngilizce eğitim veren programlar için genellikle TOEFL veya IELTS sertifikaları istenmektedir.
 • Almanca eğitim veren programlar için, öğrencilerin Almanca yeterliliğini belgelemeleri gerekmektedir. Bu amaçla TestDAF (Test für Deutsch als Fremdsprache) veya DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) sınavlarına girmeleri gerekebilir. TestDAF, B2 ile C1 seviye arası Almanca yeterlilik için kullanılırken, her üniversitenin kendi DSH sınavı vardır ve DSH 2 seviyesiyle üniversiteye giriş hakkı kazanılır.

Almanya'da Uluslararası Ticaret Okumak İsteyen Uluslararası Öğrenciler İçin Burslar

Almanya'da uluslararası ticaret okumak isteyen uluslararası öğrenciler için çeşitli burs imkanları mevcuttur.

DAAD Bursları

Bu kuruluş, Almanya ve diğer ülkelerdeki öğrencilere mali yardım sağlıyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki öğrencilere mali destek sunmakta ve her yıl 100,000'den fazla Alman ve uluslararası öğrenciyi desteklemektedir​​​​.

Deutschlandstipendium

Almanya Federal Hükümeti ve özel sponsorlar tarafından desteklenen bu program, yüksek performans gösteren öğrencilere aylık 300 Euro burs sağlıyor. Program, kamu ve özel sektör ortaklığı ile yetenekli öğrencileri desteklemektedir​​​​​​.

Friedrich Ebert Vakfı

Bu vakıf, devlet veya devlet onaylı üniversitelerden ve politeknik kolejlerden gelen öğrencileri desteklemekte ve tüm akademik alanları kapsamaktadır. Ödül alan öğrencilere ayda 1,000 Euro'ya kadar destek sağlanabilir​​​​.

Heinrich Böll Vakfı

Bu vakıf, yılda yaklaşık 1400 lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencisine burs sağlamaktadır. Öğrencilerin mükemmel akademik kayıtlara sahip olması ve vakfın temel değerlerine ilgi duyması beklenmektedir​​​​.

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Bursları

Yüksek Lisans veya Doktora eğitimi almayı planlayan uluslararası öğrenciler için uygundur. Almanca dil becerilerine sahip olmak ve 30 yaş sınırını karşılamak önemli gerekliliklerdendir​​.

Kurt Hansen Fen Bursları

Fen alanında öğretmen olmayı hedefleyen uluslararası öğrencilere yönelik bir burs programıdır​​.

Üniversiteye Özgü Burslar

Almanya'daki bazı üniversiteler, öğrencilere kendilerine özgü burs imkanları sunmaktadır. Örneğin, Frankfurt Maliye ve İşletme Okulu ve RWTH Aachen Üniversitesi bu tür kurumlar arasında yer almaktadır​​.

Almanya’daki Erasmus Burs Programları

Avrupa Eğitim ve Kültür Yürütme Ajansı tarafından desteklenen bu programlar eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında çeşitli fırsatlar sunar​​.

Almanya'da Yaşam Maliyetleri

Almanya'da uluslararası öğrencilerin yaşama maliyeti, konuma ve yaşam tarzına bağlı olarak değişir, ancak size beklenecek harcamalar hakkında fikir verebilecek bazı genel kurallar vardır.

Almanya'da öğrencilerin aylık ortalama harcaması 842 euro civarındadır. Bu giderler arasında kira, seyahat masrafları, yemek masrafları, giyim, öğrenim materyalleri, sağlık sigortası, telefon, internet, radyo ve televizyon ücretleri ile boş zaman etkinlikleri masrafları yer almaktadır. Ancak kiralar şehre ve şehir merkezinde ya da kenar mahallelerde yaşamanıza göre büyük farklılıklar gösterebilmektedir. Örneğin, şehir merkezinde tek yatak odalı bir dairenin ortalama aylık kira bedeli 700 Euro'nun altındayken, merkez dışında ayda 500 Euro civarındadır.

Sağlık sigortası için 30 yaşın altındaki öğrencilerin aylık maliyetinin 105-107 avro civarında olması beklenirken, 30 yaşın üzerindeki öğrencilerin özel sağlık sigortası için aylık 40 avro civarından başlayan daha yüksek maliyetler beklemesi gerekiyor.

Almanya'da ulaşım masrafları ayda ortalama 100 ila 150 Euro arasındadır, ancak yerel ulaşıma sınırsız erişim sunan öğrenciler için indirimli dönem geçiş kartları da mevcuttur.

Bu masrafların yanı sıra konaklama kiraladığınızda ek masraflar da ortaya çıkar. Elektrik, su, ısıtma ve interneti içeren bu ek maliyetler ayda 150 ile 300 avro arasında olabiliyor.

🍞 Bir somun ekmek (250 gr)= 1.81€

🥗 1 kilo marul= 1.50€

🥚 Bir düzine yumurta= 2.99€

🍟 1 Kilogram patates= 4.17€

🥗 Bir kilo tavuk kanadı=7.65€

🌯1 kilo soğan= 2.77€

🍏 1 kilogram elma=  2.87€

🍟 1 Kilogram patates= 4.17€

🧀 1 kilo yerli peynir= 12.23€

🍅 1 Kg domates= 4.64€

☕️Kafeteryada sütlü kahve= 2.91€

🍟 Bir şişe su (0.33l)= 2.44€

🍔Mc Donalds Menüsü= 8.72€

🥤Bir kutu Coca Cola veya Pepsi (0.33l)= 2.71€

🌯Ucuz bir restoranda bir kişilik yemek= 13.91€

🥘İyi bir restoranda iki kişilik yemek= 46.67€

🍔Mc Donalds Menüsü= 8.72€

🍏 1 kilogram Limon= 1.86€

🥤Bir kutu Coca Cola veya Pepsi (0.33l)= 2.71€

🍟 Bir litre süt= 0.91€

🍊 1 Kg portakal= 3.49€

🍌 1 Kg muz= 1.99€

 

👩‍🏭Almanya'da Ortalama maaş (stopaj ve vergiler uygulandıktan sonra)= 2,454.56€

🤵Almanya'da Bir muhasebecinin maaşı= 3,366.31€

💁Almanya'da Garsonun maaşı= 1,929.54€

🕺Almanya'da Duvarcı ustası maaşı= 2,863.15€

👨‍🔬Almanya'da Bir dişçinin maaşı= 9,357.02€

🧛‍♀️Almanya'da Bir Öğretmen maaşı=2900$

👨‍💻Almanya'da Mimarın maaşı=3,892.95€

👩‍👧‍👦Almanya'da çocuk bakıcısının maaşı= 1,765.33€

Almanya'da Konaklama

Öğrenci Yurtları

Almanya'daki her üniversite şehrinde öğrenci yurtları bulunmaktadır ve genellikle en ekonomik konaklama seçeneği olarak kabul edilirler. Yurtlarda konaklama, odanın türüne (tek veya çift kişilik), büyüklüğüne (apart, stüdyo, yurt) ve ekipmanlarına göre değişiklik gösterebilir. Öğrenci yurtlarının işletilmesi ve odaların tahsisi genellikle Studentenwerk (Öğrenci Hizmetleri Organizasyonu) tarafından yapılır. Alman üniversitelerinden kabul aldıktan sonra yurt için başvurmanız önerilir.

Öğrenci Evleri (Wohngemeinschaft / WG)

Öğrenci evleri, öğrencilerin birkaç kişi birlikte bir daireyi paylaştığı bir konaklama türüdür. Herkesin kendine ait bir odası bulunurken mutfak ve banyo gibi alanlar ortak kullanılır. WG’de konaklama genellikle ekonomiktir ve yeni insanlarla tanışmak için iyi bir fırsattır.

Kiralık Evler

Özel konaklama olarak da adlandırılan kiralık evler, boş bir oda veya tamamen mobilyalı bir daire olarak bulunabilir. Bu seçenek, genellikle yurtlardan daha pahalı olmakla birlikte, daha fazla mahremiyet sunar.

Bireysel Konaklama

Kendi başınıza yaşamayı tercih ediyorsanız, bireysel konaklama seçeneği de mevcuttur. Ancak bu seçenek genellikle daha maliyetlidir ve tüm kira, emlak komisyonu ve fatura ödemeleri sizin sorumluluğunuz altında olacaktır.

Almanya'da Uluslararası Ticaret Eğitimi YÖK Denkliği

Almanya’daki üniversitelerin hemen hepsi YÖK denkliği sunmaktadır. YÖK denkliği, kurumun fiziki yapısı, akademik kadrosu ve eğitim uygulamalarına göre belirlenir. QS World University Rankings ve Times Higher Education gibi tanınmış sıralama kurumlarının listelerinde ilk 1000'e giren üniversitelerin genellikle YÖK denkliği bulunmaktadır.

Almanya'da Uluslararası Ticaret Mezunları İçin Kariyer Fırsatları

Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi: Mezunlar, uluslararası ticaret yapan şirketlerin tedarik zinciri operasyonlarını denetleyerek lojistik alanında çalışabilirler. Bu rol, farklı ülkelerdeki malların tedarikini, taşınmasını ve depolanmasını yönetmeyi içerir.

İhracat/İthalat Yönetimi: Uluslararası ticaret mezunları, mal ihracatı veya ithalatı konusunda uzmanlaşmış şirketlerde görev bulabilirler. Bu, ticari uyumluluğu yönetmeyi, tedarikçiler ve alıcılarla müzakere etmeyi ve pazara özgü gereksinimleri anlamayı içerir.

Ticaretin Finansmanı: Finansal kurumlar, ticaretin finansmanı anlaşmalarının yapılandırılmasına, riskin değerlendirilmesine ve sınır ötesi işlemler için finansman çözümleri sağlanmasına yardımcı olmak için sıklıkla uluslararası ticarette uzmanlığa sahip bireyler arar.

Pazar Araştırması ve Analizi: Uluslararası pazarları anlamak işletmeler için çok önemlidir. Mezunlar, iş stratejilerini bilgilendirmek için farklı ülkelerdeki trendleri, tüketici davranışlarını ve rekabeti araştıran pazar analistleri olarak çalışabilirler.

Politika ve Ekonomik Analiz: Uluslararası ticaret mezunları aynı zamanda devlet kurumları veya uluslararası kuruluşlarla da çalışarak ticaret politikalarını, ekonomik eğilimleri ve bunların küresel ticaret üzerindeki etkilerini analiz edebilirler.

Satış ve İş Geliştirme: Uluslararası varlıklarını genişletmek isteyen şirketlerin, yeni iş fırsatlarını tanımlayabilen, denizaşırı ortaklarla ilişkiler kurabilen ve anlaşmalar müzakere edebilen profesyonellere ihtiyacı vardır.

E-ticaret ve Dijital Ticaret: Dijital platformların yükselişiyle birlikte, dijital pazarlama, uyumluluk ve sınır ötesi e-ticaret lojistiği de dahil olmak üzere uluslararası çevrimiçi ticaretin karmaşıklıklarını anlayan profesyonellere olan ihtiyaç artıyor.

Almanya'da Uluslararası Ticaret Eğitimi Avantajları

 • Alman üniversiteleri, uluslararası ticaret ve ekonomi alanındaki sıkı akademik standartları ve yenilikçi araştırmalarıyla tanınır.
 • Almanya'da eğitim görmek, çeşitli kültürel çevreye maruz kalma olanağı sunar, kültürler arası anlayışı ve iletişim becerilerini geliştirir.
 • Uluslararası ticari iletişim için yararlı olan Almanca dil becerilerini öğrenme ve geliştirme fırsatı.
 • Uluslararası ticaret alanında profesyonellerden ve akademisyenlerden oluşan geniş bir ağa erişim.
 • Almanya'nın güçlü ekonomisi, uluslararası ticarette staj ve pratik deneyim için çok sayıda fırsat sunmaktadır.
 • Almanya'nın Avrupa'daki konumu, Avrupa ticaret dinamiklerini anlamak için ideal olan diğer Avrupa pazarlarına kolay erişim imkanı sunmaktadır.
 • Almanya'daki birçok devlet üniversitesi düşük öğrenim ücreti sunuyor veya hiç öğrenim ücreti sunmuyor, bu da yüksek öğrenimi daha erişilebilir hale getiriyor.
 • Mezuniyet sonrası, Almanya'nın güçlü iş piyasasında, özellikle ticaret ve ticaret alanında istihdam potansiyeli vardır.
 • Almanya, gelişmiş ticaret uygulamaları ve politikaları hakkında bilgi sağlayan lider bir ihracatçıdır.
 • Almanya'da eğitim, uluslararası ticari ilişkileri anlamak ve yönetmek için çok önemli olan küresel bir perspektifi içerir.

Almanya'da Uluslararası Ticaret Eğitimi Alırkan Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Almanca veya İngilizce dil becerilerinizin yeterli olup olmadığını kontrol edin. Çoğu üniversite, belirli bir dil seviyesi gerektirir.
 • Almanya'ya giriş ve eğitim için gerekli vize ve oturma izni prosedürlerini öğrenin ve zamanında başvurun.
 • Eğitim ve yaşam masrafları için yeterli finansal kaynağınız olduğundan emin olun. Burs ve finansal destek seçeneklerini araştırın.
 • Almanya'da öğrenciler için zorunlu olan sağlık sigortası hakkında bilgi edinin ve bir poliçe yaptırın.
 • Üniversite yurtları veya özel konaklama seçeneklerini araştırın ve mümkünse Almanya'ya gelmeden önce konaklama ayarlayın.
 • Alman üniversitelerinin akademik sistemini ve öğrenci olarak beklentileri anlayın.
 • Alman kültürü ve sosyal normlar hakkında bilgi edinin ve kültürel uyum sağlamaya çalışın.
 • Üniversite içinde ve dışında ağ oluşturma fırsatlarını değerlendirin. Bu, kariyer ve sosyal hayatınız için önemli olabilir.
 • Eğitiminize destek olmak ve iş deneyimi kazanmak için yarı zamanlı iş ve staj olanaklarını araştırın.
 • Acil durumlar için gerekli bilgileri ve üniversitenin öğrenci destek hizmetlerini öğrenin.
 • Almanya'nın ve Avrupa'nın diğer bölgelerinin keşfedilmesi için fırsatları değerlendirin; bu, eğitim deneyiminizi zenginleştirecektir.
 • Mezuniyet sonrası kariyer planlarınızı erken aşamadan itibaren düşünün ve gerekli adımları atın.

Almanya'da Uluslararası Ticaret Eğitimi Başvurusunda Kayz International İle Kayıt Olma Avantajları

 • Dünya Çapında 465 Üniversite Anlaşması İle Kayıt Olma İmkanı
 • Ücretsiz Danışmanlık Hizmeti
 • Resmi Başvuru Merkezi
 • Yüksek Kabul Oranı
 • Acenta Promosyon Fiyatından Yararlanma İmkanı
 • 24 Saat Acil Durum Destek Hattı
 • Cv Durumuna Göre İşe Yerleştirme Seçeneği
 • Acenta Hediyelerinden Yararlanma İmkanı
 • Burs İmkanı
 • İngilizce Kabul Sistemli Okullarda Eğitim Alma İmkanı

Almanya'da Uluslararası Ticaret Eğitimi Hakkında Sık Sorulan Sorular

İletişim formu